ЛЯЩЕНКО Тамара Олексіївна

cтарший викладач кафедри інформаційних технологій. У 1994 році закінчила Київський державний технічний університет будівництва і архітектури, будівельний факультет (промислове та цивільне будівництво) кваліфікація за дипломом – інженер-системотехнік. Працює в КНУБА з 2000 року. З 2012 року є технічним редактором збірника наукових праць КНУБА «Управління розвитком складних систем», що входить до переліку наукових фахових видань ДАК України. Автор понад 60 наукових публікацій та науково-методичних робіт. Область основних наукових інтересів – інформаційні технології в освіті; створення систем дистанційної освіти.

(044)-241-54-07, кімната 4087

 1. Лященко Т.О., Цикановська В.С., та Кулеба М.Б., “Порівняльний аналіз методів розпізнавання облич”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 111-113.
 2. Tsiutsiura, S., Terentyev, O., Honcharenko, T., and Lyashchenko, T., “Multidimensional space structure for adaptable data model”, International Journal of Recent Technology and Engineering, Volume 8, Issue 3, p. 7753-7758, 2019. (Scopus)
 3. М.І. Цюцюра, М.Б. Кулеба, В.В. Гоц, та Т.О. Лященко, “Інформаційні технології оцінювання знань студентів при дистанційному навчанні на основі хмарних технологій”, Управління розвитком складних систем, Volume 39, p. 111-116, 2019. (Index Copernicus)
 4. Віктор Міхайленко, Тетяна Гончаренко, Тамара Лященко, та Марія Лященко, “Впровадження програмних комплексів на основі технології інформаційного моделювання (BIM-технології)”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 450-451.
 5. Tetyana Honcharenko, Tamara Lyashchenko, and Mariya Lyashchenko, “Information technologies for 3D modeling for construction and architecture”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 80-82.
 6. Tamara Lyashchenko, Maryna Hryshunina, and Vladyslav Pichkur, “Гейміфікація як сучасний підхід в освіті”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 462-463.
 7. Т.О. Лященко, М.В. Гришуніна, та В.Р. Пічкур, “Гейміфікація як одна з інноваційних форм навчального процесу”, Управління розвитком складних систем, №35, с. 153-162, 2018.
 8. Tamara Lyashchenko, Maryna Hryshunina, and Vladyslav Pichkur, “The introduction of distance learning in the learning process”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 36-38.
 9. А.О. Білощицький, Ю.В. Андрашко, О.Ю. Кучанський, С.В. Білощицька, та Т.О. Лященко, “Огляд методів оцінювання результатів діяльності науково-педагогічних працівників та вищих навчальних закладів”, Управління розвитком складних систем, №29, с. 151-159, 2017.
 10. Tamara Lyaschenko, and Maryna Hryshunina, “The introduction of distance learning in the learning process”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 15-16.
 11. Lyashchenko, and M. Hryshunina, “Remote training: his advantages and lacks”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 374-375.
 12. Киевская Е.И., Лященко Т.А. Принципы BIM-технологии проектирования на примере программного комплекса САПФИР-3D. Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць, випуск 26/2016 – К.: КНУБА, 2016. – С. 141–145 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-26
 13. Kyivska K., Lyaschenko T. The use of BIM-technology at different stages construction project life cycle.  International scientific – practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2016» 16-18 of November 2016: Collection of scientific papers. – К.: КNUCA, 2016. р. 224-225.
 14. Кучанський О.Ю., Ніколенко В.В., Лященко Т.О. Використання наївних та трендових моделей для ідентифікації моментів зміни тенденцій часових рядів. Третя міжнародна наук.-практ. конф. “Управління розвитком технологій”, 13-14 травня / Тези доповідей. – К.: КНУБА, 2016. – С. 48-50.
 15. Лященко Т.О., Кущенко О.І. Computer graphics, its types and application (Комп’ютерна графіка, її види та застосування). Working program and proceedings International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA, – P. 229-230.
 16. Лященко Т.О., Гришуніна М.В. The introduction of distance learning in the learning process (Впровадження дистанційного навчання в організацію навчального процесу). Working program and proceedings International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA, – P. 211-212.
 17. Лященко Т.О., Київська К.І. The use of Bim-technology at different stages construction project life cycle. Working program and proceedings International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA. – P. 233-234.
 18. Лященко Т.О. Розробка моделі життєвого циклу наукових публікацій.  Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 24. – С. 75 – 83.
 19. Лященко Т.О. Перетворення файлів різних типів до єдиного формату. Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. Вип. №18, Київ, КНУБА, 2014. – С 140-144 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-18/25.pdf
 20. Лященко Т.О. Математична модель та формалізація проектно-векторного простору освітніх середовищ. Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. Вип. №14, Київ, КНУБА, 2013. – С 148-155 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-14/1_0.pdf
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram