СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ, ЯКІ РЕАЛІЗУЄ КАФЕДРА ДИЗАЙНУ НА ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ РІВНІ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ 022 “ДИЗАЙН” – 2022

ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ РІВЕНЬ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ 022 “ДИЗАЙН” (ОНП “Дизайн”)

Навчальний план підготовки докторів філософії 022 “Дизайн” 2022-2026 н.р.


ВК МЕТОДИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА
д.арх., проф. Третяк Ю.В.

ВК МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРА І ОБЛАДНАННЯ
д.арх., проф. Третяк Ю.В.

ВК ПРОБЛЕМИ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ В ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
к.т.н., доц. Полубок А.П.

Вибір освітньої компоненти (дисципліни) вільного вибору регламентується Положенням про порядок реалізації здобувачами вільного вибору дисциплін.

Загальноуніверситетський каталог вибіркових освітніх компонент

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram