2023_Вручення Магістр 022 Дизайн

МАГІСТРАНТИ 022 “ДИЗАЙН” – 2021-2023 н.р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 022 “ДИЗАЙН”

Вибір освітньої компоненти (дисципліни) вільного вибору регламентується Положенням про порядок реалізації здобувачами вільного вибору дисциплін.


НАУКОВА ТА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Асанідзе Ю., Бець С.М. Принципи модернізації інтер’єрів та обладнання закладів дошкільної освіти на засадах сталого розвитку. “БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022”, Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 30 листопада – 2 грудня 2022. URL: https://sites.google.com/view/bmc-conf/результати-конференції (Науковий керівник: к.ф.н., доцент Бець С.М.)
 2. Асанідзе Ю., Третяк Ю. Особливості використання екоматеріалів в дизайні інтер’єрів закладів дошкільної освіти. “BUILD-MASTER-CLASS-2021”, Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 1-3 грудня 2021. К.: КНУБА, 2021, С. 78-79. URL: https://www.bmc-conf.com/en/index.html (Науковий керівник: д.арх., професор Третяк Ю.В.)
 3. Бабич А. РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ // XIII Всеукраїнська наукова конференція “Сучасна архітектурна освіта. Етнологічні засади української архітектури” 25 листопада 2021 р., м.Київ. Київ: КНУБА, 2021. (Науковий керівник: к.арх., доцент Хараборська Ю.О.)
 4. Бабич А.О., Чепенко Н.Г. ЕКОГОТЕЛІ ЯК ПРИКЛАД ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.273-274. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Науковий керівник: старший викладач Чепенко Н.Г.)
 5. Вітковська В.В., Косаревська Р.О. ФОРМУВАННЯ ІНТЕР’ЄРУ СУЧАСНОГО ЖИТЛА З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.275-276. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Науковий керівник: к.арх., доцент Косаревська Р.О.)
 6. Вітковська В., Таран Г. Норман Фостер: філософія архітектури // Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції “Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному просторі”. 12-13 листопада 2021 р. Київ: КНУБА, 2021. С.35-37. (Науковий керівник: Таран Г.)
 7. Данько А.П. ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ, ЯК ГАРАНТ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ПРОЄКТНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.388-389. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Науковий керівник: д.арх., професор Третяк Ю.В.)
 8. Данько А.П. Інформаційні технології візуалізації у дизайні. Інновації в архітектурі та дизайні: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції. 25-26 травня 2022 р. Київ: НАОМА, 2022. С.288-289. URL: https://drive.google.com/file/d/1RC4jhisKEsVsHHrR-ZpUgthaX8dHc_GZ/view?usp=sharing (Науковий керівник: д.арх., професор Третяк Ю.В.)
 9. Долинна М. Архітектурно-планувальна організація тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб. “БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022”, Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 30 листопада – 2 грудня 2022. URL: https://sites.google.com/view/bmc-conf/результати-конференції (Науковий керівник: к.арх., доцент Хараборська Ю.О.)
 10. Жельніо Д. Прийоми трансформації в інтер’єрах смартквартир. “BUILD-MASTER-CLASS-2021”, Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 1-3 грудня 2021. К.: КНУБА, 2021, С. 72-73. URL: https://www.bmc-conf.com/en/index.html (Наукові керівники: д.т.н., професор Кащенко О.В., д.арх., професор Третяк Ю.В.)
 11. Жельніо Д., Таран Г. Філософські аспекти розгляду речі як дизайн-об’єкту // Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції “Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному просторі”. 12-13 листопада 2021 р. Київ: КНУБА, 2021. С.115-117. (Науковий керівник: Таран Г.)
 12. Катола В., Таран Г. Філософський аналіз ситуації: будівля “Квіти України” // Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції “Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному просторі”. 12-13 листопада 2021 р. Київ: КНУБА, 2021. С.124-126. (Науковий керівник: Таран Г.)
 13. Кисла Т.О., Пилипчук О.Д. Роль ревіталізації промислових приміщень під коворкінг у сучасному дизайні. Інновації в архітектурі та дизайні: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції. 25-26 травня 2022 р. Київ: НАОМА, 2022. С.257-259. URL: https://drive.google.com/file/d/1RC4jhisKEsVsHHrR-ZpUgthaX8dHc_GZ/view?usp=sharing (Науковий керівник: к.т.н., доцент Пилипчук О.Д.)
 14. Кисла Т., Таран Г. Дизайн як вид естетичної діяльності // Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції “Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному просторі”. 12-13 листопада 2021 р. Київ: КНУБА, 2021. С.111-113. (Науковий керівник: Таран Г.)
 15. Клімчук М. Вплив етносу та історії на розвиток сучасної архітектури Західної України // XIII Всеукраїнська наукова конференція “Сучасна архітектурна освіта. Етнологічні засади української архітектури” 25 листопада 2021 р., м.Київ. Київ: КНУБА, 2021. (Науковий керівник: д.арх., професор Третяк Ю.В.)
 16. Клімчук М.В., Косаревська Р.О., Прокопов О.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗОНУВАННЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ З ІНТЕГРАЦІЄЮ РОБОЧОЇ ФУНКЦІЇ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.279-280. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Наукові керівники – к.арх., доцент Косаревська Р.О., доцент Прокопов О.В.)
 17. Корень О.В., Пилипчук О.Д., Полубок А.П. Відображення духовних вірувань Трипільської культури у сучасній українській орнаментиці // International scientific conference «Interaction of culture, science and art in terms of moral development of modern European society»: conference proceedings, December 28–29, 2021. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021, 68–71. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-178-7-16. (Наукові керівники: к.т.н., доцент Пилипчук О.Д., к.т.н., доцент Полубок А.П.)

 18. Корень О., Таран Г. Філософські проблеми формування інтер’єрів ресторанів української національної кухні // Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції “Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному просторі”. 12-13 листопада 2021 р. Київ: КНУБА, 2021. С.122-124. (Науковий керівник: Таран Г.)
 19. Корольова Г.О., Пилипчук О.Д. ВИЗНАЧЕННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ВИКОРИСТАННЯ ЕТНІЧНИХ СТИЛІВ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРІВ ГОТЕЛІВ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.281-282. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Науковий керівник: к.т.н., доцент Пилипчук О.Д.)
 20. Корольова Г., Таран Г. Філософія творчості в дизайні та мистецтві // Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції “Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному просторі”. 12-13 листопада 2021 р. Київ: КНУБА, 2021. С.128-130. (Науковий керівник: Таран Г.)
 21. Лихацька О.С., Артеменко Г.О. ПРИНЦИПИ ІНТЕГРАЦІЇ МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНІ АРХІТЕКТУРНІ ОБ’ЄКТИ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.287-288. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Науковий керівник: старший викладач Артеменко Г.О.)
 22. Лихацька О., Артеменко Г.Синтез монументального мистецтва в архітектурі. “БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022”, Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 30 листопада – 2 грудня 2022. URL: https://sites.google.com/view/bmc-conf/результати-конференції (Науковий керівник: старший викладач Артеменко Г.О.)
 23. Миргородська Д., Третяк Ю. Актуальні проблеми використання модульних будинків як тимчасового житла під час війни в Україні. “БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022”, Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 30 листопада – 2 грудня 2022. URL: https://sites.google.com/view/bmc-conf/результати-конференції (Науковий керівник: д.арх., професор Третяк Ю.В.)
 24. Наумов Б.М., Третяк Ю.В. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ВИСТАВКОВОЇ ФУНКЦІЇ В ІНТЕР’ЄРИ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.291-292. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Науковий керівник: д.арх., професор Третяк Ю.В.)
 25. Новачук І.О., Третяк Ю.В. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНУ СЕРЕДОВИЩА СКЕЙТПАРКІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ ПІСЛЯ ВІЙНИ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.310-311. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Науковий керівник: д.арх., професор Третяк Ю.В.)
 26. Овчаренко М., Бець С.М. Ключові принципи проєктування інтер’єрів будівель спортивних баз на засадах інклюзивності. “БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022”, Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 30 листопада – 2 грудня 2022. URL: https://sites.google.com/view/bmc-conf/результати-конференції (Науковий керівник: к.ф.н., доцент Бець С.М.)
 27. Овчаренко М., Таран Г. Філософське осмислення особливостей проєктування баз для параолімпійців // Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції “Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному просторі”. 12-13 листопада 2021 р. Київ: КНУБА, 2021. С.53-54. (Науковий керівник: Таран Г.)
 28. Павлік Д.М., Полубок А.П. ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПЕРЕХІД УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН З ТРАНСФОРМАЦІЄЮ ТА ПЕРЕОСМИСЛЕННЯМ ЕТНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.293. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Науковий керівник: к.т.н., доцент Полубок А.П.)
 29. Пилипчук О., Бабич А. Визначення засобів формування дизайну інтер’єрів садибного будинку на екологічних засадах // Taras Shevchenko: Мaterials in the collection 7th International congress on social: sciencesh eld on November 24-25, 2021. Ankara. Turkey: ISPEC Publishing House, 2021, 1–2. (Науковий керівник: к.т.н., доцент Пилипчук О.Д.)

 30. Pylypchuk O.D., Kysla T.O., Pismak M.H. (2022). Incorporating inclusive principles in universal design in the design of social service centers. International scientific conference «The influence of culture and art on the value orientations of civilization in war and post-war times»: conference proceedings, August 30–31, 2022, Riga, the Republic of Latvia. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. 140–143. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-237-1-33. (Науковий керівник: к.т.н., доцент Пилипчук О.Д.)
 31. Pylypchuk, O., Korolyova H. (2022). Features of interior design of hotel rooms in ethnic style. Colloquium-journal, Warszawa, Polska, Vol. 30(153), 4–8. DOI: https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-30153-4-8. (Зарубіжний, міжнародний науковий журнал, що входить до наукометричної бази Index Copernicus, Google Scholar, Citefactor та ін.). (Науковий керівник: к.т.н., доцент Пилипчук О.Д.)
 32. Pylypchuk, O., Polubok, A., Kysla, T., Pismak, M. (2022). The role of revitalization taking into account the principles of inclusiveness in the design of industrial premises for co-working and offices. Colloquium-journal, Warszawa, Polska, Vol. 25(148), 3–7. DOI: https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-25148-5-7. (Зарубіжний, міжнародний науковий журнал, що входить до наукометричної бази Index CopernicusGoogle Scholar, Citefactor та ін.).
 33. Пилипчук О.Д., Сідлецький О.С. Застосування колористичного рішення в дизайні сучасного українського житла заснованого на принципах психології кольору // Програма та тези доповідей. Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика: Міжнародний науково-технічний форум, 26–27 жовтня, 2021 р. Київ: Ліра-К, 2021. С. 202–203. URL: https://drive.google.com/file/d/1BzpFoCB6Gq7bC2Td5gJMmHJrGuB3h3KO/view (Науковий керівник: к.т.н., доцент Пилипчук О.Д.)
 34. Пісьмак М., Таран Г. Філософія творчості: дизайн з використанням принципів інклюзивності // Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції “Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному просторі”. 12-13 листопада 2021 р. Київ: КНУБА, 2021. С.117-119. (Науковий керівник: Таран Г.)
 35. Полянська М.Т., Третяк Ю.В., Хараборська Ю.О. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДИЗАЙНУ ТА КОЛЬОРУ У ДИТЯЧІЙ КІМНАТІ НА РОЗВИТОК ДИТИНИ, ЩО ПРОЖИВАЄ У ДИТЯЧИХ БУДИНКАХ СІМЕЙНОГО ТИПУ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.294-295. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Наукові керівники: д.арх., професор Третяк Ю.В., к.арх., доцент Хараборська Ю.О.)
 36. Семенець Ю., Третяк Ю., Адамович Д. Принципи формування предметно-просторового середовища виховних установ для неповнолітніх засуджених. “БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022”, Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 30 листопада – 2 грудня 2022. URL: https://sites.google.com/view/bmc-conf/результати-конференції (Наукові керівники: д.арх., професор Третяк Ю.В., викладач Адамович Д.Р.)
 37. Семеніцька К.І., Щеглов С.П. ПРИНЦИПИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНТЕР’ЄРУ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.298-299. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Науковий керівник: доцент Щеглов С.П.)
 38. Сенченко В.О. Об’єкти авангардного модернізму в Україні як національна та всесвітня спадщина // XIII Всеукраїнська наукова конференція “Сучасна архітектурна освіта. Етнологічні засади української архітектури” 25 листопада 2021 р., м.Київ. Київ: КНУБА, 2021. (Науковий керівник: д.арх., професор Третяк Ю.В.)
 39. Сенченко В.О., Адамович Д.Р. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ КОЛЬОРУ В ІНТЕР’ЄРІ НА ЛЮДИНУ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.300-301. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Науковий керівник: викладач Адамович Д.Р.)
 40. Середа А. Особливості проєктування інклюзивного простору на прикладі Enabling Village в Сінгапурі. “БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022”, Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 30 листопада – 2 грудня 2022. URL: https://sites.google.com/view/bmc-conf/результати-конференції (Науковий керівник: д.арх., професор Третяк Ю.В.)
 41. Сідлецький О., Таран Г. Проблема у поширенні сучасного українського етнічного дизайну в житловому середовищі // Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції “Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному просторі”. 12-13 листопада 2021 р. Київ: КНУБА, 2021. С.114-115. (Науковий керівник: Таран Г.)
 42. Сідлецький О.С., Чепенко Н.Г. ЗАСТОСУВАННЯ ЕТНІЧНОГО ДИЗАЙНУ В ЖИТЛОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.302-303. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Науковий керівник: старший викладач Чепенко Н.Г.)
 43. Стукота Н.С., Третяк Ю.В. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕР’ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ДЛЯ ЖЕРТВ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.304-305. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Науковий керівник: д.арх., професор Третяк Ю.В.)
 44. Щіпайло Д., Таран Г. Філософія творчості Ле Корбюзьє // Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції “Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному просторі”. 12-13 листопада 2021 р. Київ: КНУБА, 2021. С.131-133. (Науковий керівник: Таран Г.)

Студенти 6 курсу спеціальності 022 «Дизайн» Юлія АСАНІДЗЕ (науковий керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.) та Олександр СІДЛЕЦЬКИЙ (науковий керівник – к.арх., доцент Косаревська Р.О.) стали переможцями І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021-2022 н.р. за спеціальністю «Дизайн».

17 листопада 2021 року в університеті відбулося відкриття Студентського центру олімпійської підготовки КНУБА, яке приурочено до Міжнародного дня студента. Доцент кафедри дизайну Пилипчук Оксана Дмитрівна разом зі студентами 5 курсу спеціальності 022 «Дизайн» Пісьмак Мариною та Кислою Тетяною розробили художнє та дизайнерське рішення величезного банера для оздоблення будівлі спорткомплексу КНУБА, загальний розмір якого складає 9х102 м. Робота виконана в сучасному стилі, відповідає загальній композиційній ідеї простору території університету та функціональному призначенню комплексу.

Протягом жовтня 2022 року доцент кафедри дизайну Пилипчук Оксана Дмитрівна у співпраці з магістранткою другого року навчання спеціальності 022 «Дизайн» Кислою Тетяною розробили дизайнерське рішення двох банерів для оздоблення спортивно-ігрового приміщення КНУБА. Загальний розмір банерів складає 23 м на 7,9 м та 23 м на 6,5 м.
Дизайн банерів виконано в лаконічному стилі, що відображено як у колористичному, так й композиційному рішеннях. Це дозволяє не перевантажувати загальний простір зайвою інформацією та зробити приміщення візуально більше. Загалом дизайн банерів відповідає загальній композиційній ідеї простору приміщень та їх функціональному призначенню.

19 грудня 2022 року у Київському національному університеті будівництва і архітектури відбулось нагородження кращих доповідачів Студентської наукової сесії, доклади яких були представлені 17-18 листопада 2022 року в межах роботи Міжнародного науково-технічного форуму «Архітектура та будівництво: відновлення України. Наука, технологія, практика», а саме: VII Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві», VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Архітектура історичного Києва. Архітектура та дизайн – відновлення країни», IX Міжнародна науково-технічна конференція «Нові технології в будівництві».

Кафедра дизайну вітає студента 6 курсу спеціальності 022 «Дизайн» НОВАЧУКА Ігоря з отриманням Подяки від КНУБА за краще представлення наукової доповіді «ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНУ СЕРЕДОВИЩА СКЕЙТПАРКІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ ПІСЛЯ ВІЙНИ» (науковий керівник д.арх., професор, завідувач кафедри дизайну Третяк Ю.В.) в межах проведення Міжнародного науково-технічного форуму «Архітектура та будівництво: відновлення України. Наука, технологія, практика» (17-18 листопада 2022 р.).


ЗАХИСТ АТЕСТАЦІЙНИХ РОБІТ

НАКАЗ КНУБА від 28.12.2021 №509 Про затвердження Атестаційних екзаменаційних комісій з випуску бакалаврів і магістрів у 2022 році

НАКАЗ КНУБА від 04.10.2022 №1484/2 Про теми та наукових керівників атестаційних магістерських робіт студентів випуску 2022 року

ЗАПРОШУЄМО НА ЗАХИСТ АТЕСТАЦІЙНИХ РОБІТ
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “МАГІСТР”
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 02 “КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО”
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 022 “ДИЗАЙН”

Голова АЕК, доктор технічних наук, професор, Перший віцепрезидент Національної академії мистецтв України, Заслужений працівник освіти України – ЯКОВЛЕВ М.І.
Заступник голови АЕК, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри дизайну – ТРЕТЯК Ю.В.
Секретар: старший лаборант кафедри дизайну – ТРОЦЬКА Л.С.

Посилання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3avn1v5WR9nWDxk2uFkAaeU7VdxVIbINkZ8e4r5Q6on4U1%40thread.tacv2/1671373906529?context=%7b%22Tid%22%3a%2253accf99-0147-476b-a787-42337aeb7273%22%2c%22Oid%22%3a%22be4c9555-2ad8-43b0-998b-280bb6844a40%22%7d

21.12.2022 (вівторок) о 10:00

 1. СІДЛЕЦЬКИЙ Олександр Сергійович. “Принципи етнічного дизайну в інтер’єрах сучасного українського житла
  Керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.
 2. КИСЛА Тетяна Олександрівна. “Принципи ревіталізації інтер’єрів приміщень промислових будівель під коворкінг
  Керівник – к.арх., доцент Хараборська Ю.О.
 3. БАБИЧ Ангеліна Олександрівна. “Принципи формування дизайну інтер’єрів приміщень садибних житлових будинків на екологічних засадах
  Керівник – к.арх., доцент Хараборська Ю.О.
 4. ПАВЛІК Дарина Миколаївна. “Принципи формування інтер’єрного середовища установ громадських організацій на прикладі приміщень благодійного фонду
  Керівники – к.т.н., доцент Полубок А.П., к.арх., доцент Емаміанфар А., старший викладач Шапаренко О.М.
 5. СЕМЕНІЦЬКА Карина Ігорівна. “Принципи модернізації інтер’єрів закладів позашкільної освіти
  Керівники – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д., доцент Щеглов С.П.
 6. ОВЧАРЕНКО Марія Андріївна. “Особливості формування інтер’єрів будівель спортивних баз на засадах інклюзивності
  Керівник – к.ф.н., доцент Бець С.М.
 7. КОРЕНЬ Олександра Віталіївна. “Особливості формування інтер’єрів ресторанів національної кухні
  Керівник – к.арх., доцент Хараборська Ю.О.
 8. ТЕРЕНЯ Олександр Андрійович. “Принципи формування інтер’єрів та обладнання тренувальних баз для кіберспорту
  Керівники – к.арх., доцент Хараборська Ю.О., доцент Прокопов О.В.
 9. АСАНІДЗЕ Юлія Гівіївна. “Принципи модернізації інтер’єрів та обладнання закладів дошкільної освіти на засадах сталого розвитку
  Керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.
 10. ЖЕЛЬНІО Діана Дмитрівна. “Принципи трансформації інтер’єрів та обладнання малогабаритного житла на прикладі смартквартир
  Керівники – к.арх., доцент Косаревська Р.О., старший викладач Биков М.І.
 11. МИРГОРОДСЬКА Даша Андріївна. “Принципи дизайну інтер’єрів та обладнання мобільного житла
  Керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.

22.12.2022 (середа) о 10:00

 1. ДОЛИННА Марина Леонідівна. “Особливості дизайну інтер’єрів тимчасового житла для переселенців
  Керівник – к.арх., доцент Хараборська Ю.О.
 2. СЕРЕДА Анна Віталіївна. “Особливості інтер’єрів закладів громадського харчування з урахуванням вимог універсального дизайну
  Керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.
 3. КУЧЕРЯВИЙ Назарій Віталійович. “Особливості формування інтер’єрів будинків на воді
  Керівник – к.т.н., доцент Ус В.Ф.
 4. ЯЦЮК (ДАНЬКО) Анастасія Петрівна. “Особливості формування інтер’єрів приміщень Центрів дитячої творчості
  Керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.
 5. КАТОЛА Василина Олегівна. “Особливості проєктування інтер’єрів медіатек на засадах “зеленого дизайну”
  Керівники – к.арх., доцент Косаревська Р.О., доцент Прокопов О.В.
 6. ПОЛЯНСЬКА Маріанна Тимурівна. “Особливості формування інтер’єрів і обладнання дитячих будинків сімейного типу
  Керівник – к.арх., доцент Хараборська Ю.О.
 7. ВЕРХУЛЕВСЬКА Вікторія Миколаївна. “Особливості впливу оздоблювальних матеріалів, їх кольору і фактур на формування інтер’єру (на прикладі закладів громадського харчування)
  Керівники – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д., доцент Щеглов С.П.
 8. ВІТКОВСЬКА Вікторія Валеріївна. “Принципи формування інтер’єрів сучасного житла з використанням природних матеріалів
  Керівники – к.арх., доцент Косаревська Р.О., доцент Щеглов С.П.
 9. НОВАЧУК Ігор Олександрович. “Особливості формування предметно-просторового середовища об’єктів для занять екстремальними видами спорту
  Керівники – д.арх., професор Третяк Ю.В., доцент Прокопов О.В.
 10. СЕМЕНЕЦЬ Юлія Валеріївна. “Принципи формування предметно-просторового середовища виховних установ для неповнолітніх засуджених
  Керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.
 11. СТУКОТА Надія Сергіївна. “Особливості дизайну інтер’єрів і обладнання лікувально-реабілітаційних центрів для ветеранів та жертв військових конфліктів
  Керівники – д.арх., професор Третяк Ю.В., доцент Прокопов О.В.
 12. НАУМОВ Богдан Миколайович. “Принципи формування ресторанного простору з елементами виставки
  Керівники – д.арх., професор Третяк Ю.В., доцент Прокопов О.В.
 13. КЛІМЧУК Марія Володимирівна. “Особливості зонування житлових приміщень (квартир) з інтеграцією робочої функції
  Керівники – к.арх., доцент Косаревська Р.О., доцент Прокопов О.В.
 14. СЕНЧЕНКО Владислава Олегівна. “Принципи формування інтер’єрів приміщень для психологічного та ментального оздоровлення в структурі реабілітаційних центрів
  Керівники – к.арх., доцент Косаревська Р.О., доцент Прокопов О.В.
 15. ПІСЬМАК Марина Геннадіївна. “Особливості формування інтер’єрів офісних приміщень з урахуванням принципів інклюзивності
  Керівник – к.арх., доцент Хараборська Ю.О.
 16. КОРОЛЬОВА Ганна Олексіївна. “Особливості дизайну інтер’єрів приміщень готелів в етнічному стилі
  Керівники – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д., доцент Прокопов О.В.
 17. ЛИХАЦЬКА Ольга Сергіївна. “Принципи формування інтер’єрів залів очікування сучасних автовокзалів
  Керівники – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д., доцент Прокопов О.В.

Колектив випускової кафедри дизайну вітає випускників 2022 року з успішним захистом атестаційних робіт другого освітнього (магістерського) рівня «Середовищний і промисловий дизайн» за спеціальністю 022 «Дизайн», який проходив протягом 21-22 грудня 2022 року.

Голова АЕК, доктор технічних наук, професор, Перший віце-президент Національної академії мистецтв України, Заслужений працівник освіти України – ЯКОВЛЕВ М.І.

Заступник голови АЕК, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри дизайну – ТРЕТЯК Ю.В.

В складі комісії брали участь:

ХАРАБОРСЬКА Ю.О., кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри теорії архітектури, заступник декана архітектурного факультету.

КОСАРЕВСЬКА Р.О., кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри дизайну, член Спілки дизайнерів України.

ПИЛИПЧУК О.Д., кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну, член Національної спілки художників України.

ПОЛУБОК А.П., кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну, член Національної спілки художників України.

ПРОКОПОВ О.В., доцент кафедри дизайну, президент архітектурної студії «Ді концепт», архітектор, член Спілки архітекторів України.

ЛЕВЧЕНКО О.В., кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі.

Кафедра дизайну щиро вдячна комісії, викладачам, дипломантам та адміністрації КНУБА за незламність та підтримку один одного, що дало змогу успішно провести захист, незважаючи на періодичне відключення світла та відсутність зв’язку. Захист відбувався як в онлайн-режимі з використанням сервісу Microsoft Teams, так і паралельно в аудиторії університету з трансляцією онлайн.

Бажаємо всім випускникам творчих та наукових успіхів, подальшого професійного розвитку, а також мирного неба і здійснення мрій.

На захист було представлено 28 випускних атестаційних робіт, що виконані відповідно до чинних в КНУБА вимог другого (магістерського) освітнього рівня, до вашої уваги найкращі з них:

СІДЛЕЦЬКИЙ Олександр Сергійович. Принципи етнічного дизайну в інтер’єрах сучасного українського житла“. Керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.


КИСЛА Тетяна Олександрівна. Принципи ревіталізації інтер’єрів приміщень промислових будівель під коворкінг“. Керівник – к.арх., доцент Хараборська Ю.О.


БАБИЧ Ангеліна Олександрівна. Принципи формування дизайну інтер’єрів приміщень садибних житлових будинків на екологічних засадах“. Керівник – к.арх., доцент Хараборська Ю.О.


ОВЧАРЕНКО Марія Андріївна. Особливості формування інтер’єрів будівель спортивних баз на засадах інклюзивності“. Керівник – к.ф.н., доцент Бець С.М.


КОРЕНЬ Олександра Віталіївна. Особливості формування інтер’єрів ресторанів національної кухні“. Керівник – к.арх., доцент Хараборська Ю.О.


АСАНІДЗЕ Юлія Гівіївна. Принципи модернізації інтер’єрів та обладнання закладів дошкільної освіти на засадах сталого розвитку“. Керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.


ЖЕЛЬНІО Діана Дмитрівна. Принципи трансформації інтер’єрів та обладнання малогабаритного житла на прикладі смартквартир“. Керівники – к.арх., доцент Косаревська Р.О., старший викладач Биков М.І.


КАТОЛА Василина Олегівна. Особливості проєктування інтер’єрів медіатек на засадах “зеленого дизайну”“. Керівники – к.арх., доцент Косаревська Р.О., доцент Прокопов О.В.


ПОЛЯНСЬКА Маріанна Тимурівна. Особливості формування інтер’єрів і обладнання дитячих будинків сімейного типу“. Керівник – к.арх., доцент Хараборська Ю.О.


СТУКОТА Надія Сергіївна. Особливості дизайну інтер’єрів і обладнання лікувально-реабілітаційних центрів для ветеранів та жертв військових конфліктів“. Керівники – д.арх., професор Третяк Ю.В., доцент Прокопов О.В.


НАУМОВ Богдан Миколайович. Принципи формування ресторанного простору з елементами виставки“. Керівники – д.арх., професор Третяк Ю.В., доцент Прокопов О.В.


ПІСЬМАК Марина Геннадіївна. Особливості формування інтер’єрів офісних приміщень з урахуванням принципів інклюзивності“. Керівник – к.арх., доцент Хараборська Ю.О.14 лютого 2023 року декан архітектурного факультету, завідувач кафедри образотворчого мистецтва і архітектурної графіки Кащенко О.В. та завідувач кафедри дизайну Третяк Ю.В. в 101 аудиторії архітектурного корпусу КНУБА вручили дипломи випускникам освітнього-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 022 «Дизайн» та 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», а також привітали випускників зі значною подією в їхньому житті – отриманням диплома магістра.

Бажаємо випускникам бути успішними фахівцями – теоретиками і практиками, не зупинятися на досягнутому та впевнено рухатися вперед в професійному житті. А також оптимізму, натхнення, кар’єрних здобутків, особистих перемог, реалізації задумів і творчих планів.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram