Михайленко Андрій Всеволодович

***

Михайленко Андрій Всеволодович

Михайленко Андрій Всеволодович

Кандидат архітектури, доцент

Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Архітектура», кваліфікація Архітектор.
У 1996 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Системні методи оцінки та вибору рішень при варіантному архітектурному проєктуванні житлових будинків» (кандидат архітектури, 18.00.02 «Архітектура будівель і споруд»).
З 1995-2003 рр. Працював асистентом та доцентом кафедри Архітектурної кваліметрії КНУБА.
У 2001 році пройшов наукове стажування на архітектурному факультеті Гентського університету (Бельгія).
У 2005 році отримав вчене звання доцента по кафедрі Інформаційних технологій в архітектурі КНУБА, де працює на посаді доцента по теперішній час.

Сфера професійних інтересів

  • Інформаційне моделювання, BIM
  • Засоби комп’ютерних технологій
  • Створення гармонійного середовища проживання в стані трансформації техногенного суспільства (НТП)

Силабуси освітньої компоненти

  • Архітектурне проєктування (3 курс)
  • Основи комп’ютерного моделювання
  • Інформатика та комп’ютерне проєктування, практикум 1 – силабус
  • Інформатика та комп’ютерне проєктування, практикум 2 – силабус

Профіль в наукометричних базах

ORCID
Google Scholar
Scopus

Підвищення кваліфікації

Міжнародне стажування за програмою «Allplan CAD: Architecture & Engineering & Design» (180 hours or 6 credits ECTS) Берлін

Курси підвищення кваліфікації при КНУБА, 2021 р. 6 ECTS (180 годин), СП № 02070909/0046-21

СЕРТИФІКАТ підвищення кваліфікації при КНУБА, 2021 р. 6 ECTS (180 годин), СП № 020709090046-21
СЕРТИФІКАТ підвищення кваліфікації при КНУБА, 2021 р. 6 ECTS (180 годин), СП № 020709090046-21

Сертифікат Цифрові інструменти GOOGLE для освіти «Базовий рівень» (30 hours or 1 credits ECTS) Дистанційне навчання за програмою «Цифрові інструменти Google для освіти» від Міністерства освіти і науки України та Google Україна. №GDTfE-01-00836

Цифрові інструменти GOOGLE для освіти «Базовий рівень» (30 hours or 1 credits ECTS)_Михайленко
Цифрові інструменти GOOGLE для освіти «Базовий рівень» (30 hours or 1 credits ECTS)_Михайленко

Стажування з підвищенням кваліфікації при GRAPHISOFT/Center Ukraine, 2021.
Certificate of Completion – Certified Archicad User

Certificate of Completion – Certified Archicad User_Михайленко
Certificate of Completion – Certified Archicad User_Михайленко

Сертифікат Міжнародний науково-технічний форум “АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ. НАУКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ПРАКТИКА” 2022р.

Сертифікат учасника Міжнародний науково-технічний форум “АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ. НАУКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ПРАКТИКА” 2022
Сертифікат учасника Міжнародний науково-технічний форум “АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ. НАУКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ПРАКТИКА” 2022

Досягнення у професійній діяльності відповідно до п.38 постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187

Інформація за професійною діяльністю

З 2005 року по теперішній час – доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури.
Керівник проєктної групи ФОП «Мартинов», м. Київ.


Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram