Товбич Валерій Васильович

***

Товбич Валерій Васильович

Товбич Валерій Васильович

Доктор архітектури, професор
Завідувач кафедри Інформаційних технологій в архітектурі

У 1981 р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, спеціальність: «Архітектура», кваліфікація: архітектор.
З 1981 року працює у Київському національному університеті будівництва і архітектури. Почав свою трудову діяльність на посаді асистента-викладача, працював на посадах: молодший науковий співробітник (1982), асистент кафедри Нарисної геометрії (1983), аспірант цієї кафедри (1993-1986), в період з 1986 до 1989 рік обіймав посаду асистента кафедри, з 1989 до 2001 рік – доцент кафедри Архітектурної кваліметрії, з 2000 до 2003 навчався в докторантурі. У 2004 році організує та керує кафедрою Інформаційних технологій в архітектурі, на якій продовжує свою трудову діяльність по сьогодні на посаді завідувача кафедри.
Професор кафедри Інформаційних технологій в архітектурі, атестат МОНУ 2011 12ПР 006617 від 23.09.2010 р. Доктор архітектури, зі спеціальності 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури, тема дисертації «Методологічні основи формування і розвитку архітектурної діяльності», диплом МОНУ 2015 ДД №004104.
Науковий керівник Науково-дослідного інституту теорії архітектури, будівництва і дизайну. Є відповідальним редактором фахової науково-технічної збірки «Сучасні проблеми архітектури та містобудування». Є головою організаційного комітету щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура історичного Києва». Є головою Спеціалізованої вченої ради Д 26.056.02 та членом експертної ради ДАК України. Є членом науково-методичної ради з охорони культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики України. Є головою галузевої експертної ради (ГЕР 19) з архітектури і будівництва Національної агенції забезпечення якості вищої освіти.

Сфера професійних інтересів

  • Організація та управління в архітектурі
  • Менеджмент в архітектурній діяльності

Силабуси освітньої компоненти

  • Спецкурс за науковою спеціальністю «Архітектура та містобудування» – силабус

Профіль в наукометричних базах

ORCID
Google Scholar
Scopus
WoS

Підвищення кваліфікації

Сертифікат Міжнародний Науково-Технічний Форум «Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика», VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Архітектура історичного Києва. Архітектура та Дизайн – відновлення країни» Товбич Валерій Васильович, № KNUCA-22-11-042, 17-18 Листопада 2022 р. м.Київ, Україна

Сертифікат Міжнародний Науково-Технічний Форум «Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика», VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Архітектура історичного Києва. Архітектура та Дизайн - відновлення країни» Товбич Валерій Васильович, № KNUCA-22-11-042, 17-18 Листопада 2022р. м.Київ, Україна
Сертифікат Міжнародний Науково-Технічний Форум «Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика», VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Архітектура історичного Києва. Архітектура та Дизайн – відновлення країни» Товбич Валерій Васильович, № KNUCA-22-11-042, 17-18 Листопада 2022 р. м.Київ, Україна

Сертифікат Міністерство Освіти і Науки України, Львівський національний університет Природокористування, конференція «Проблеми відновлення соціальної інфраструктури та просторового розвитку територій повоєнної України» ТОВБИЧ Валерій, 27-28 жовтня 2022 року

Сертифікат Міністерство Освіти і Науки України, Львівський національний університет Природокористування, конференція «Проблеми відновлення соціальної інфраструктури та просторового розвитку територій повоєнної України» ТОВБИЧ Валерій, 27-28 жовтня 2022 року
Сертифікат Міністерство Освіти і Науки України, Львівський національний університет Природокористування, конференція «Проблеми відновлення соціальної інфраструктури та просторового розвитку територій повоєнної України» ТОВБИЧ Валерій, 27-28 жовтня 2022 року

DIPLOMA of BRONZE MEDAL, Finishing Materials for Facades and Interiors of Art Nouveau Buildings (on the Examples of Ukraine and Poland), Valerii TOVBYCH, May 22, 2021

DIPLOMA of BRONZE MEDAL, Finishing Materials for Facades and Interiors of Art Nouveau Buildings (on the Examples of Ukraine and Poland), Valerii TOVBYCH, May 22, 2021
DIPLOMA of BRONZE MEDAL, Finishing Materials for Facades and Interiors of Art Nouveau Buildings (on the Examples of Ukraine and Poland), Valerii TOVBYCH, May 22, 2021

Certificate of Attendance, Finishing Materials for Facades and Interiors of Art Nouveau Buildings (on the Examples of Ukraine and Poland), Valerii TOVBYCH, May 20-21, 2021

Certificate of Attendance, Finishing Materials for Facades and Interiors of Art Nouveau Buildings (on the Examples of Ukraine and Poland), Valerii TOVBYCH, May 20-21, 2021
Certificate of Attendance, Finishing Materials for Facades and Interiors of Art Nouveau Buildings (on the Examples of Ukraine and Poland), Valerii TOVBYCH, May 20-21, 2021

Сертифікат Міжнародний Науково-Технічний Форум «Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика», VII Міжнародна науково-технічна конференція «Архітектура історичного Києва. Інформаційні технології» Товбич Валерій Васильович, № 021-120-035, 26-27 жовтня 2021 р. м.Київ, Україна

Сертифікат Міжнародний Науково-Технічний Форум «Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика», VII Міжнародна науково-технічна конференція «Архітектура історичного Києва. Інформаційні технології» Товбич Валерій Васильович, № 021-120-035, 26-27 жовтня 2021 р. м.Київ, Україна
Сертифікат Міжнародний Науково-Технічний Форум «Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика», VII Міжнародна науково-технічна конференція «Архітектура історичного Києва. Інформаційні технології» Товбич Валерій Васильович, № 021-120-035, 26-27 жовтня 2021 р. м.Київ, Україна

Certificate of participation Faculty of Architecture, A-5 Chair of Spatial Planning and Urban and Rural Design, Cracow University of Technology, herewith certifies that Ph.D. D.Sc. Arch., Professor VALERII TOVBYCH, participated in the Conference Evolutionary Modernism. A Journey from Technocracy to Sustainable Development. Cracow, Poland, 18-19.11.2021

Certificate of participation Faculty of Architecture, A-5 Chair of Spatial Planning and Urban and Rural Design, Cracow University of Technology, herewith certifies that Ph.D. D.Sc. Arch., Professor VALERII TOVBYCH, participated in the Conference Evolutionary Modernism. A Journey from Technocracy to Sustainable Development. Cracow, Poland, 18-19.11.2021
Certificate of participation Faculty of Architecture, A-5 Chair of Spatial Planning and Urban and Rural Design, Cracow University of Technology, herewith certifies that Ph.D. D.Sc. Arch., Professor VALERII TOVBYCH, participated in the Conference Evolutionary Modernism. A Journey from Technocracy to Sustainable Development. Cracow, Poland, 18-19.11.2021

Свідоцтво Товбич Валерій Васильович взяв участь у VII Міжнародній науково-технічній конференції. ВІМ – досвід та перспективи впровадження будівельних інформаційних технологій. Державне підприємство «Науково-Дослідний Інститут Будівельного Виробництва», 2019 р.

Свідоцтво Товбич Валерій Васильович прийняв участь у VII Міжнародній науково-технічній конференції. ВІМ - досвід та перспективи впровадження будівельних інформаційних технологій. Державне підприємство «Науково-Дослідний Інститут Будівельного Виробництва», 2019р.
Свідоцтво Товбич Валерій Васильович взяв участь у VII Міжнародній науково-технічній конференції. ВІМ – досвід та перспективи впровадження будівельних інформаційних технологій. Державне підприємство «Науково-Дослідний Інститут Будівельного Виробництва», 2019 р.

Сертифікат Товбич Валерій Васильович успішно закінчив курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг», наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за посиланням https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/llcb5758dbbe44f2807calabfd4eЗb5b сертифікат виданий 16.10.2019

Сертифікат Товбич Валерій Васильович успішно закінчив курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг», наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/llcb5758dbbe44f2807calabfd4eЗb5b сертифікат виданий 16.10.2019
Сертифікат Товбич Валерій Васильович успішно закінчив курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг», наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Сертифікат виданий 16.10.2019

Стажування НДІ «Теорії та історії архітектури, містобудування та дизайну» з 10.10.2017 по 10.11.2017 Тема: «ВІМ – технології в проєктування спеціальних споруд», наказ на зарахування № 208/1 від 6.10.2017

Досягнення у професійній діяльності відповідно до п.38 постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187

Інформація за професійною діяльністю

Подяка Міністерства Освіти і Науки України, Товбичу Валерію Васильовичу, завідувачу кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури, за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність 2020 р.

Подяка Міністерства Освіти і Науки України, Товбичу Валерію Васильовичу, завідувачу кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури, за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність 2020р.
Подяка Міністерства Освіти і Науки України, Товбичу Валерію Васильовичу, завідувачу кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури, за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність 2020 р.

Подяка За вагомий внесок у розвиток системи якості вищої освіти в Україні членам галузевої експертної ради з галузі знань 19 Архітектура та будівництво. Товбич Валерій Васильович (голова). 2019 р.

Подяка За вагомий внесок у розвиток системи якості вищої освіти в Україні членам галузевої експертної ради з галузі знань 19 Архітектура та будівництво. Товбич Валерій Васильович (голова). 2019р.
Подяка За вагомий внесок у розвиток системи якості вищої освіти в Україні членам галузевої експертної ради з галузі знань 19 Архітектура та будівництво. Товбич Валерій Васильович (голова). 2019 р.

Подяка Київська Мала Академія Наук Учнівської Молоді, у 2017-2018 навчальному році, Товбичу Валерію Васильовичу. 2018 р.

Подяка Київська Мала Академія Наук Учнівської Молоді, у 2017-2018 навчальному році, Товбичу Валерію Васильовичу. 2018р.
Подяка Київська Мала Академія Наук Учнівської Молоді, у 2017-2018 навчальному році, Товбичу Валерію Васильовичу. 2018 р.

Подяка Міністерства Культури України за вагомий особистий внесок у справу збереження національної історико-культурної спадщини, високий професіоналізм та з нагоди Міжнародного дня пам’яток і визначних місць оголошується Товбичу Валерію Васильовичу. 2018 р.

Подяка Міністерства Культури України за вагомий особистий внесок у справу збереження національної історико-культурної спадщини, високий професіоналізм та з нагоди Міжнародного дня пам’яток і визначних місць оголошується Товбичу Валерію Васильовичу. 2018р.
Подяка Міністерства Культури України за вагомий особистий внесок у справу збереження національної історико-культурної спадщини, високий професіоналізм та з нагоди Міжнародного дня пам’яток і визначних місць оголошується Товбичу Валерію Васильовичу. 2018 р.

Грамота Верховної Ради України За заслуги  перед Українським народом,  нагороджується завідувач кафедри Київського Національного Університету Будівництва і Архітектури. доктор архітектури, професор Товбич Валерій Васильович, 2015 р.

Грамота Верховної Ради України За заслуги  перед Українським народом,  нагороджується завідувач кафедри Київського Національного Університету Будівництва і Архітектури. доктор архітектури, професор Товбич Валерій Васильович, 2015 р.
Грамота Верховної Ради України За заслуги перед Українським народом, нагороджується завідувач кафедри Київського Національного Університету Будівництва і Архітектури. доктор архітектури, професор Товбич Валерій Васильович, 2015 р.

Навчальний посібник Товбич В.В. Законодавче забезпечення архітектурно-проєктної справи: навчальний посібник. – Київ: КНУБА, 2010. – 261 с. Лист МОНУ №1/11-8888

Диплом – Українська Академія Архітектури За перемогу в Міжнародній академічній олімпіаді на містобудівну ідею реконструкції Рибальського півострову в м.Києві. 2005 р.

Диплом – Українська Академія Архітектури За перемогу в Міжнародній академічній олімпіаді на містобудівну ідею реконструкції Рибальського півострову в м.Києві. 2005р.
Диплом – Українська Академія Архітектури За перемогу в Міжнародній академічній олімпіаді на містобудівну ідею реконструкції Рибальського півострову в м.Києві. 2005 р.

Диплом – Національна спілка архітекторів України, Товбич Валерій Васильович нагороджується за проєкт житлового будинку по вул. Шовковичній, 13-15/1 в Печерському районі Києва. 2003 р.

Диплом – Національна спілка архітекторів України, Товбич Валерій Васильович нагороджується за проект житлового будинку по вул. Шовковичній, 13-15/1 в Печерському районі Києва. 2003р.
Диплом – Національна спілка архітекторів України, Товбич Валерій Васильович нагороджується за проєкт житлового будинку по вул. Шовковичній, 13-15/1 в Печерському районі Києва. 2003 р.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram