Яблонська Ганна Дмитрівна

***

Яблонська Ганна Дмитрівна

Яблонська Ганна Дмитрівна

Кандидат архітектури, професор

В 1982 р. закінчила Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Архітектура», кваліфікація «Архітектор»
В 1990 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Анализ архитектурно-планировочной структуры жилых зданий и их элементов на основе стоимостной сопоставимой оценки» (кандидат архітектури, 18.00.02 «Архітектура будівель і споруд»)
З 1989 р. по теперішній час викладає на архітектурному факультеті КНУБА
У 2013 р. отримала вчене звання професора по кафедрі Інформаційних технологій в архітектурі.
З 2012 р. по теперішній час працює на кафедрі Інформаційних технологій в архітектурі

Член ДЕК із захисту кваліфікаційних робіт рівня «Бакалавр», «Магістр» спеціальностей 191 «Архітектура і містобудування» (КНУБА).
Голова державної екзаменаційної комісії в Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД).
Голова державної екзаменаційної комісії в Національному авіаційному університеті (НАУ).

Сфера професійних інтересів

  • Синтетично-інформаційні підходи до проєктування архітектурних об’єктів
  • Соціальні та економічні проблеми формоутворення сучасного багатоквартирного міського житла

Силабуси освітньої компоненти

  • Архітектурне проєктування, 2 курс – силабус
  • Соціально-економічні та екологічні засади містобудівної діяльності, 4 курс – силабус
  • Концептуальне архітектурне проєктування, 5 курс – силабус
  • Основи економіки архітектури і будівництва, 5 курс – силабус
  • Методологія проєктування: філософська-інформаційна складова, 6 курс – силабус

Профіль в наукометричних базах

ORCID
Google Scholar
Scopus

Підвищення кваліфікації

Стажування Доктарантура КНУБА, 2008-2012.

Стажування в ТОВ УЦІММ, стаття «Социально-пространственная тектоника жилых структур. Опыт практической реализации» Наказ на стажування № 1222/1 від 16.10.2014

Стажування ТОВ buro 2A4D, 25.11.19-26.12.19, 6 кредитів (180 год)

Сертифікат VIII міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва. Архітектура та Дизайн – відновлення країни». Тема доповіді «Новітні теорії урбанізму і старе місто. Досвід власного спостереження» 2022 р.

Сертифікат VIII міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва. Архітектура та Дизайн – відновлення країни». Тема доповіді «Новітні теорії урбанізму і старе місто. Досвід власного спостереження» 2022 р.
Сертифікат VIII міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва. Архітектура та Дизайн – відновлення країни». Тема доповіді «Новітні теорії урбанізму і старе місто. Досвід власного спостереження» 2022 р.

Certificate Socio-economic and ecological bases of modern industrial revolutions The course was held in the Fall 2022 semester within (619997-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR) with the support of the Erasmus+ “Programme of the European Union” (30 hours) 2022р.

Certificate Socio-economic and ecological bases of modern industrial revolutions The course was held in the Fall 2022 semester within (619997-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR) with the support of the Erasmus+ "Programme of the European Union" (30 hours) 2022р.
Certificate Socio-economic and ecological bases of modern industrial revolutions The course was held in the Fall 2022 semester within (619997-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR) with the support of the Erasmus+ “Programme of the European Union” (30 hours) 2022р.

Сертифікат VII міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва. Інформаційні технології». Тема доповіді «Безпека, ізоляція, дистанція в гетерогенному, доступному та дружньому архітектурному просторі. Згадуючи майбутнє» 2021 р.

Сертифікат VII міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва. Інформаційні технології». Тема доповіді «Безпека, ізоляція, дистанція в гетерогенному, доступному та дружньому архітектурному просторі. Згадуючи майбутнє» 2021 р.
Сертифікат VII міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва. Інформаційні технології». Тема доповіді «Безпека, ізоляція, дистанція в гетерогенному, доступному та дружньому архітектурному просторі. Згадуючи майбутнє» 2021 р.

Досягнення у професійній діяльності відповідно до п.38 постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187

Інформація за професійною діяльністю

Участь, в складі авторського колективу, в створенні та розробці комплексу споруд санаторного комплексу «Деренівська купіль», с. Нижнє Солотвіно, Закарпатська обл.
Автор комплексу споруд храмового комплексу св. Олександра Невського, м. Донецьк, 2000-2002 рр.
Автор посібника «Економічна ефективність і якість містобудівних та архітектурних рішень», 2013 р.


Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram