Ботвіновська Світлана Іванівна

📧  botvinovska.si@knuba.edu.ua

 

У 1993 році закінчила факультет «Міського будівництва» Київського інженерно будівельного інституту (тепер – Київський національний університет будівництва та архітектури). Присвоєно кваліфікацію за дипломом – інженер-будівельник за спеціальністю «Міське будівництво та господарство». Станом на 2021 року загальний стаж науково-педагогічного працівника – 27 років.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації:
– з 01.08.1993 р. по 30.06.2004 р. – асистент кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки КНУБА;
– з 01.07.2004 р. по 17.06.2018 р. – доцент кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки КНУБА;
– з 2002 року по 2003 рік, за сумісництвом на 0.50 ставки, була асистентом кафедри дизайну інтер’єру та меблів у Київському національному університеті технологій та дизайну;
– з 18.06.2018 р. – по теперішній час завідувач кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки КНУБА;
У 2003 році захистила кандидатську дисертацію, присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри нарисної геометрії, інженерної та машинної графіки КНУБА. У 2018 році у спеціалізованій вченій раді Д 26.056.06 Київського національного університету будівництва і архітектури захистила докторську дисертацію по темі «Теоретичні основи формоутворення в дискретному моделюванні об’єктів архітектури та дизайну» зі спеціальності 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка», присуджено науковий ступінь доктора технічних наук. У травні 2020 року було присвоєно вчене звання професор кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки КНУБА.
Основні навчальні курси, які викладає: «Нарисна геометрія» та «Перспектива» для студентів архітектурного факультету; «Інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів факультету урбаністики та просторового планування (ФУПП) спеціальності «Промислове і цивільне будівництво». «Інженерна графіка» для студентів скороченої форми навчання спеціальності «Міське будівництво та господарство» факультету ФУПП; «Графіка-креслення» для абітурієнтів на факультеті довузівської підготовки КНУБА. Проводить практичні заняття та майстер-класи. Здійснює наукове керівництво студентами та аспірантами.
Автор понад 100 наукових публікацій, з них 4 – у міжнародних виданнях, включених до науково-метричної бази SCOPUS. Є співавтором 19 – навчально-методичних праць (4 – навчальних посібника з грифом МОН; 4 – навчальних посібника з грифом КНУБА; 1 – підручник з грифом КНУБА).
h-індекс згідно Google Scholar – 5.
Науковий напрям – геометричне моделювання об’єктів, процесів та явищ; дискретне геометричне моделювання; формотворення криволінійних поверхонь архітектурних конструкцій; формотворення у технічному дизайні; графічна освіта та технічна естетика тощо.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram