Викладачі кафедри Нарисної геометрії та інженерної грфіки

Познайомтесь з нами

Ми – команда професіоналів, практиків, викладачів! 

БОТВІНОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА

БОТВІНОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
📧 botvinovska.si@knuba.edu.ua

У 1993 році закінчила факультет «Міського будівництва» Київського інженерно будівельного інституту (тепер – Київський національний університет будівництва та архітектури). Присвоєно кваліфікацію за дипломом – інженер-будівельник за спеціальністю «Міське будівництво
читати далі.... та господарство». Станом на 2021 року загальний стаж науково-педагогічного працівника – 27 років. Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації: – з 01.08.1993 р. по 30.06.2004 р. – асистент кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки КНУБА; – з 01.07.2004 р. по 17.06.2018 р. – доцент кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки КНУБА; – з 2002 року по 2003 рік, за сумісництвом на 0.50 ставки, була асистентом кафедри дизайну інтер’єру та меблів у Київському національному університеті технологій та дизайну; – з 18.06.2018 р. – по теперішній час завідувач кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки КНУБА; У 2003 році захистила кандидатську дисертацію, присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри нарисної геометрії, інженерної та машинної графіки КНУБА. У 2018 році у спеціалізованій вченій раді Д 26.056.06 Київського національного університету будівництва і архітектури захистила докторську дисертацію по темі «Теоретичні основи формоутворення в дискретному моделюванні об’єктів архітектури та дизайну» зі спеціальності 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка», присуджено науковий ступінь доктора технічних наук. У травні 2020 року було присвоєно вчене звання професор кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки КНУБА. Основні навчальні курси, які викладає: «Нарисна геометрія» та «Перспектива» для студентів архітектурного факультету; «Інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів факультету урбаністики та просторового планування (ФУПП) спеціальності «Промислове і цивільне будівництво». «Інженерна графіка» для студентів скороченої форми навчання спеціальності «Міське будівництво та господарство» факультету ФУПП; «Графіка-креслення» для абітурієнтів на факультеті довузівської підготовки КНУБА. Проводить практичні заняття та майстер-класи. Здійснює наукове керівництво студентами та аспірантами. Автор понад 100 наукових публікацій, з них 4 – у міжнародних виданнях, включених до науково-метричної бази SCOPUS. Є співавтором 19 – навчально-методичних праць (4 – навчальних посібника з грифом МОН; 4 – навчальних посібника з грифом КНУБА; 1 – підручник з грифом КНУБА). h-індекс згідно Google Scholar – 5. Науковий напрям – геометричне моделювання об’єктів, процесів та явищ; дискретне геометричне моделювання; формотворення криволінійних поверхонь архітектурних конструкцій; формотворення у технічному дизайні; графічна освіта та технічна естетика тощо.
Лось Сергій Олександрович

Лось Сергій Олександрович

Асистент
📧 los.so@knuba.edu.ua

Викладач-практик, працює BIM менеджером в компанії Архіматика, консультує іноземні компанії в цьому ж напрямку. Має офіційні сертифікати, що підтверждують професійне володіння AutoCAD, REVIT, Archicad, Grasshopper. Захоплюється параметричним моделюванням, програмуванням.

Якісний склад (КНУБА)
Професійні досягнення (КНУБА)
Ус Вікторія Феліксівна

Ус Вікторія Феліксівна

кандидат технічних наук, доцент
📧 us.vf@knuba.edu.ua

Закінчила у 1993 році КНУБА ( КІБІ ), факультет Архітектури за спеціальністю архітектор. 1994-2000 рр. працювала архітектором у компанії "Арх-сістем". З 2000р. працювала викладачем у вищих навчальних закладах м. Києва. Захистила дисертаційну роботу у 2016р
читати далі.... (КНУБА), зі спеціальності 05.01.03 – Технічна естетика. Наукові інтереси:дизайн інтер'єру , ландшафтний дизайн, геометрія і композиція об'єктів дизайну.
	Колган Анна Володимирівна

Колган Анна Володимирівна

асистент
📧 kolhan.av@knuba.edu.ua

Закінчила у 2017 році КНУБА. здобула кваліфікацію Архітектор. Спеціальність Архітектура будівель і споруд. Архітектор-дизайнер практик. З 2018 року займається викладацькою діяльністю. Працює на кафедрі з 2021 року, на посаді асистента. Постійно займається розробкою та покращенням навичок у області BIM моделювання та проектування.
Цой Микола Павлович

Цой Микола Павлович

кандидат технічних наук, доцент
📧 tsoi.mp@knuba.edu.ua

Дата народження – 02.09.1961 р. 1988 р – Ташкентський ордену Дружби народів державний педагогічний інститут імені Низами. 2003 р. – кандидат технічних наук, 05.01.03 – Технічна естетика, тема дисертації: «Систематизація та конструювання орнаментальних структур (на прикладі корейських національних орнаментів)» 2007 р. – доцент кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки З 2008 р. – доцент кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.
читати далі....
Золотова Алла Василівна

Золотова Алла Василівна

кандидат технічних наук, доцент, вчений секретар кафедри
📧 zolotova.av@knuba.edu.ua

Закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 1984році. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук по спеціальності 05.01.01. – “Прикладна геометрія,
читати далі.... інженерна графіка”. Працює на кафедрі з 2003 року, на посаді асистента - з 2003 по 2014 роки, з 2015 року - на посаді доцента. Автор понад 40 наукових і методичних праць, співавтор 2-х навчальних посібників. Науковий напрям - геометричне моделювання об’єктів, процесів та явищ, удосконалення викладання графічних дисциплін у вищих навчальних закладах.
Іванова Лариса Сергіївна

Іванова Лариса Сергіївна

кандидат технічних наук, доцент
📧 ivanova.ls@knuba.edu.ua

Працює викладачем в вищих навчальних закладах (КІБІ, КНУБА) з 01.09.1990 року до теперішнього часу. На посаді доцента - з 6.05.1993р. Станом на 2021 рок загальний стаж науково-педагогічного працівника - 26 років. Викладає дисципліни: Нарисна геометрія,
читати далі.... Проектна Графіка, Інженерна графіка, Комп’ютерна графіка, Інформаційні процеси в архітектурі, Організаційна складова архітектурної діяльності, Менеджмент архітектурної діяльності. Розробила та адаптувала курс «The theory of engineering drawing» англійською мовою. Керівник наукового студентського гуртка «Геометрія і всесвіт». Вища освіта - Київський інженерно-будівельний інститут, 1982 р., факультет - Промислове та цивільне будівництво, кваліфікація - Інженер-будівельник. В 1987 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.01.01. «Моделювання раціональних форм тканинних, сітчастих і комбінованих покриттів чисельними методами». Розроблено та втілено у виробництво систему автоматизованого розрахунку та формоутворення вантових та тентових оболонок. Напрями наукових досліджень: Аналіз статистичних даних, інваріантних до класу задач, на базі апарату дискретного геометричного моделювання. Комунікативний простір в архітектурі. Станом на 2021 рік загальний стаж практичної роботи за фахом, спрямованої на створення об’єктів будівництва та архітектури – 25 років: провідний інженер, головний спеціаліст, ГІП, ГАП, керівник архітектурно-проектної компанії. Приймала участь у створенні більш ніж 200 архітектурно-будівельних проектів у складі колективу, в т.ч. 6 проектів особисто автора. У 2004 році нагороджена дипломом огляд-конкурсу «Премія національної спілки архітекторів України». Розроблено рекомендації щодо влаштування інфраструктури яхтових комплексів. Ці рекомендації застосовано у будівництві 9 яхтклубів м. Києва (Київська область), м. Дніпро, м. Вишгород. Є патент на корисну модель несамохідного нафтоналивного бункеровщика. Розроблено рекомендації до проектування автозаправних комплексів, які впроваджено для проектування більш ніж 60 автозаправних комплексів України.
Левіна Жанна Григорівна

Левіна Жанна Григорівна

кандидат технічних наук, доцент
📧 levina.zhg@knuba.edu.ua

Після закінчення Київського інженерно-будівельного інституту з 1962 р працє на кафедрі нарисної геометрії та інженерної графіки на посаді асистента і доцента. В 1978р. захистила кандидатську дисертацію. Займається науковою роботою на тему "Комп'ютерне моделювання
читати далі.... об'єктів архітектури" та методичною роботою з нарисної геометрії та інженерної графіки.
Мостовенко Олексій Володимирович

Мостовенко Олексій Володимирович

асистент
📧 mostovenko.ov2@knuba.edu.uaчитати далі....
Ніколаєнко Тетяна Петрівна

Ніколаєнко Тетяна Петрівна

кандидат технічних наук, доцент
📧 nikolaienko.tp@knuba.edu.ua

Закінчила механіко-машинобудівний факультет КПІ у 1974 році. Захистила кандидатську дисертацію у 1976 році. Працює на кафедрі з 1981 року до теперішнього часу на посаді доцента. Звання доцента одержала у 1983 році в КНУБА . Автор понад 130 наукових і методичних
читати далі.... праць і монографій. Науковий напрям – геометричне моделювання робочих поверхонь різальних інструментів. З 2000 до 2003 року працювала доцентом в національній академії образотворчого мистецтва і архітектури за сумісництвом.
Мостовенко Олександр Володимирович

Мостовенко Олександр Володимирович

кандидат технічних наук, доцент
📧 mostovenko.ov@knuba.edu.ua

У 1999 році здобув середню освіту та вступив до Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами та виробництвами».
читати далі.... У 2004 році здобув повну вищу освіту за тією ж спеціальністю. З 2007 року зарахований на посаду асистента кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки КНУБА. У 2010 році вступив до аспірантури КНУБА. У 2014 захистив кандидатську дисертацію. У 2016 присвоєно звання доцента кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки. У 2019 році вступив у докторантуру при Київському національному університеті будівництва і архітектури для завершення написання докторської дисертації. На даний момент займається, окрім вищезазначеного, пристосуванням та удосконаленням навчального процесу в умовах дистанційного навчання.
Ковальов Сергій Миколайович

Ковальов Сергій Миколайович

доктор технічних наук, професор
📧 kovalov.sm@knuba.edu.ua

Сергій Миколайович народився 19 серпня 1941 року в м. Києві. Після закінчення середньої школи у 1964 році він вступив на архітектурний факультет Київського інженерно-будівельного інституту (КІБІ).
читати далі.... У 1964 – 1965 роках служив у лавах Радянської армії. Після демобілізації прийшов працювати асистентом кафедри нарисної геометрії та креслення КІБІ. У 1967 році поступив до аспірантури КІБІ, де під керівництвом проф. О.Л. Підгорного підготував кандидатську дисертацію «Исследование кинематических множеств линий и выделение из них поверхностей оболочек», яку захистив у 1971 році. У 1973 – 1975 роках мав відрядження до Республіки Куба, де працював як спеціаліст з викладання графічних дисциплін на Гавайському підготовчому факультеті ім. братів Паїс. З 1975 року – доцент кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки КІБІ. У 1986 році Сергій Миколайович захистив докторську дисертацію «Формирование дискретных моделей поверхностей пространственных архитектурных конструкций». Роботу було присвячено формуванню дискретних моделей поверхонь просторових архітектурних конструкцій (пневматичних, вантових тощо). У роботі були закладені теоретичні основи статико-геометричного методу формування дискретних каркасів геометричних образів, який активно розвивається і сьогодні професором С.М. Ковальовим та його учнями. У 1990 році Сергій Миколайович отримав звання професор. З 2003 року до червня 2018 року був завідувачем кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки Київського національного університету будівництва і архітектури. На теперішній час С.М. Ковальов, працює професором кафедри. З 1988 року протягом 6 років працював експертом спочатку у ВАК СРСР, а потім у ВАК України. Ковальов С.М. є автором понад 250 наукових і науково-методичних праць, у тому числі: автор 4-х підручників з грифом МОН України; одного закордонного підручника; конспекту лекцій; 8-ми навчальних посібників. Є діючим членом спеціалізованої вченої ради Д. 26.056.06 у КНУБА, дійсним членом двох редакційних колегій: міжвідомчого науково-технічного збірника «Прикладна геометрія та інженерна графіка», збірника наукових праць МДПУ ім. Б. Хмельницького «Сучасні проблеми моделювання». Постійно приймає участь у міжнародних науково-практичних конференціях та закордонних конференціях. С.М. Ковальов багато років є Головою аспірантського семінару за спеціальністю 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка у КНУБА, і проводить докторантський семінар. Професор С.М.Ковальов підготував трьох докторів технічних наук та 24 кандидати наук. Відвертість, порядність, чесність, інтелігентність, працьовитість, стриманість, принциповість, доброзичливість – це основні риси, які складають авторитет Сергія Миколайовича Ковальова. Це людина, яка демонструє високий рівень моральних якостей та загальної культури. Поки він завідував кафедрою нарисної геометрії та інженерної графіки КНУБА (майже 14 років) він був вимогливим до себе та своїх підлеглих. До сьогодні користується величезною повагою і заслуженим авторитетом серед колег, однодумців, співробітників КНУБА, студентів та здобувачів університету. Захоплюється поезією. Видав декілька збірок віршів. Його вірші надруковано і видано у збірці поезії поетів КНУБА «Обрії натхнення». С.М.Ковальов нагороджений медаллю «В память 1500-летия Киева», знаком «Відмінник освіти України» та знаком «Пошани КНУБА».
Григорчук Валерій Іванович

Григорчук Валерій Іванович

асистент
📧 grygorchuk.vi@knuba.edu.uaчитати далі....

ПРО КАФЕДРУ

ВИКЛАДАЧІ

НАВЧАННЯ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НОВИНИ

АБІТУРІЄНТАМ

АСПІРАНТУРА

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram