Ковальов Сергій Миколайович

📧 kovalov.sm@knuba.edu.ua

Сергій Миколайович народився 19 серпня 1941 року в м. Києві. Після закінчення середньої школи у 1964 році він вступив на архітектурний факультет Київського інженерно-будівельного інституту (КІБІ). У 1964 – 1965 роках служив у лавах Радянської армії. Після демобілізації прийшов працювати асистентом кафедри нарисної геометрії та креслення КІБІ. У 1967 році поступив до аспірантури КІБІ, де під керівництвом проф. О.Л. Підгорного підготував кандидатську дисертацію «Исследование кинематических множеств линий и выделение из них поверхностей оболочек», яку захистив у 1971 році.

У 1973 – 1975 роках мав відрядження до Республіки Куба, де працював як спеціаліст з викладання графічних дисциплін на Гавайському підготовчому факультеті ім. братів Паїс. З 1975 року – доцент кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки КІБІ. У 1986 році Сергій Миколайович захистив докторську дисертацію «Формирование дискретных моделей поверхностей пространственных архитектурных конструкций». Роботу було присвячено формуванню дискретних моделей поверхонь просторових архітектурних конструкцій (пневматичних, вантових тощо). У роботі були закладені теоретичні основи статико-геометричного методу формування дискретних каркасів геометричних образів, який активно розвивається і сьогодні професором С.М. Ковальовим та його учнями. У 1990 році Сергій Миколайович отримав звання професор. З 2003 року до червня 2018 року був завідувачем кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки Київського національного університету будівництва і архітектури. На теперішній час С.М. Ковальов, працює професором кафедри.

З 1988 року протягом 6 років працював експертом спочатку у ВАК СРСР, а потім у ВАК України.

Ковальов С.М. є автором понад 250 наукових і науково-методичних праць, у тому числі: автор 4-х підручників з грифом МОН України; одного закордонного підручника; конспекту лекцій; 8-ми навчальних посібників.

Є діючим членом спеціалізованої вченої ради Д. 26.056.06 у КНУБА, дійсним членом двох редакційних колегій: міжвідомчого науково-технічного збірника «Прикладна геометрія та інженерна графіка», збірника наукових праць МДПУ ім. Б. Хмельницького «Сучасні проблеми моделювання». Постійно приймає участь у міжнародних науково-практичних конференціях та закордонних конференціях. С.М. Ковальов багато років є Головою аспірантського семінару за спеціальністю 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка у КНУБА, і проводить докторантський семінар.

Професор С.М.Ковальов підготував трьох докторів технічних наук та 24 кандидати наук.

Відвертість, порядність, чесність, інтелігентність, працьовитість, стриманість, принциповість, доброзичливість – це основні риси, які складають авторитет Сергія Миколайовича Ковальова. Це людина, яка демонструє високий рівень моральних якостей та загальної культури. Поки він завідував кафедрою нарисної геометрії та інженерної графіки КНУБА (майже 14 років) він був вимогливим до себе та своїх підлеглих. До сьогодні

користується величезною повагою і заслуженим авторитетом серед колег, однодумців, співробітників КНУБА, студентів та здобувачів університету.

Захоплюється поезією. Видав декілька збірок віршів. Його вірші надруковано і видано у збірці поезії поетів КНУБА «Обрії натхнення».

С.М.Ковальов нагороджений медаллю «В память 1500-летия Киева», знаком «Відмінник освіти України» та знаком «Пошани КНУБА».

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram