Золотова Алла Василівна

📧 zolotova.av@knuba.edu.ua

 

Закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 1984році. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук по спеціальності 05.01.01. – “Прикладна геометрія,
інженерна графіка”. Працює на кафедрі з 2003 року, на посаді асистента – з 2003 по 2014 роки, з 2015 року – на посаді доцента. Автор понад 40 наукових і методичних праць, співавтор 2-х навчальних посібників. Науковий напрям – геометричне моделювання об’єктів, процесів та явищ, удосконалення викладання графічних дисциплін у вищих навчальних закладах.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram