ПРО АРХІТЕКТУРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Декан факультету: д.т.н. професор
Кащенко Олександр Володимирович

Архітектурний факультет засновано в 1930 році – це сучасний багатопрофільний осередок архітектурної освіти, відомий в Україні та за її межами. За роки свого існування він став відомою в світі архітектурною школою. На факультеті здійснюється підготовка фахівців в галузі архітектури та містобудування, дизайну та мистецтва.

Факультет сьогодні – це синтез традицій і новаторських ідей, це архітектурна школа, яка гарантує високу якість навчання на рівні світових стандартів.

Структура факультету

 

Місія факультету – підготовка архітекторів і дизайнерів, здатних створювати сучасні архітектурні рішення, які підвищують комфортність проживання людини, забезпечуючи при цьому максимальну рентабельність і простоту реалізації.

Пріоритети архітектурної освіти

Мотивація

 • соціальна цінність;

 • особисте прагнення, кар’єра;

 • престижність професії;

 • унікальний характер професії;

 • наявність інформаційної та інституційної бази;

 • відповідність міжнародним стандартам.

Реалізація

 • формування індивідуального призначення (пізнавальний тренінг);

 • формування власного шляху навчання; (персональне навчання)

 • ринок праці;

 • матеріально-технічне забезпечення.

Активація

 • інформатизація;

 • просування;

 • усунення бар’єрів;

 • мобільність;

 • пізнавальний тренінг.

Мета

 • Розвиток системи освіти, що задовольняє умовам формування високоосвіченої творчої особистості;

 • відповідність суспільним потребам України  щодо кадрового забезпечення фахівцями – архітекторами різних напрямів і рівнів підготовки;

 • виведення України на рівень високорозвинених держав в галузі архітектурної  освіти;

 • збереження принципів і традицій національної освіти в умовах воєнного та повоєнного часу

Актуальні орієнтири

 • визначення меж спеціальності (об’єкт діяльності);

 • поняття суміжних спеціальностей;

 • формування фундаментальної основи програми кожної спеціальності факультету;

 • особистностний студентоцентрований  підхід;

 • критеріальна оцінка освітньої діяльності;

 • інноваційний, дослідницький, університетський характер освіти;

 • визнання компонентів архітектурної освіти, що посилюють її самоідентифікацію.

Зв’язок факультету з  іншими факультетами 

ERASMUS + academic exchange
Technical University of Applied Sciences Lübeck (Technische Hochschule Lübeck, Germany;  2017 – 2022
Staff teaching   Staff training
Students
„Gh. Asachi” Technical University of Iasi, Romania) 2017-2022
Staff teaching       Staff training   
 Students
Амстердамський університет прикладних наук
(AUAS, Amsterdam University of Applied Sciences), Амстердам, Нідерланди,
Erasmus+ KA107-F5E6D489
Staff teaching       Staff training

На архітектурному факультеті навчається близько 1800 студентів, серед яких 200 – іноземні громадяни.

Фахові предмети викладають відомі архітектори, доктори архітектури, професори, лауреати державних премій в галузі архітектури і містобудування.

Випускники архітектурного факультету очолюють сучасні архітектурні та дизайнерські бюро, працюють в органах державної влади.

Навчальна та творча діяльність факультету здійснюється в тісній співдружності з Українською академією архітектури, Національною спілкою архітекторів України та низкою провідних наукових, проектних та будівельних установ.

 

Щотижня в холі факультету проходять архітектурні п’ятниці. Студенти зустрічаються  з відомими архітекторами, які дають майбутнім спеціалістам практичні поради. Тут проходять виставки художніх творів, покази проектів студентів, викладачів та випускників.

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram