Хохрякова Дар’я Олександрівна

Хохрякова Дар’я Олександрівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

 

Контакти: +380 044 241-55-50;Кімн. 208; e-mail: khokhriakova.do@knuba.edu.ua

Науково-педагогічна біографія

У 1998 р. навчалась у Донбаській державній академії будівництва і архітектури, м. Макіївка за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». У 2003 р. здобула кваліфікацію «Магістр будівництва».
2003 – 2009 р. – асистент кафедри технології, організації та охорони праці в будівництві, ДонНАБА, м. Макіївка.
У 2009 р. захистила дисертацію на тему: «Вибір методів підсилення залізобетонних колон в умовах реконструкції діючих промислових підприємств» за спеціальністю 05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук (ДК №052820, 27.05.2009, протокол №11-08/2, ВАКУ).
У 2011 р. отримала вчене звання доцента кафедри технології, організації і охорони праці в будівництві (12ДЦ №027419, 20.01.2011, протокол №2/11-Д, Атестаційна колегія МОНУ)
2009 – 2014 р – доцент кафедри технології, організації та охорони праці в будівництві, ДонНАБА, м. Макіівка.
2016 – 2021 р. – завідувач кафедри будівельних конструкцій, будівель та споруд ДонНАБА, м. Краматорськ.
З 2021 р. по теперішній час – доцент кафедри будівельних технологій КНУБА, м. Київ.
Загальний стаж науково-педагогічної роботи складає 19 років.

Підвищення кваліфікації
НАПНУ «Університет менеджменту освіти», 210 годин, 2018 р., свідоцтво СП 35830447/1558-18.
Право провадити діяльність з проведення аудити енергетичної ефективності будівель, ДонНАБА, 2018 р, кваліфікаційний атестат №ЕМ 0004-12-18.
«Визначення вартості проектно-вишукувальних робіт», 46 год, ООО «Computer Logic Group», 2020 р, атестат UA2003А-029, сертифікат UA2003Е-006.
ТОВ «Центр підвищення кваліфікації «Європроект». Свідоцтво №03069. Інженерно-будівельне проектування. Загальний модуль, з 18 по 20 липня 2022 року. 26 год.
ТОВ «Центр підвищення кваліфікації «Європроект». Свідоцтво №03097. Інженерно-будівельне проектування. Технологія будівельного виробництва, з 25 по 26 липня 2022 року. 22 год.

Основні дисципліни, що викладаються
Технологія будівельних процесів
Експлуатація будівель і споруд
Реконструкція будівель і споруд
Навчальний практикум
Сфера наукових інтересів
Удосконалення методик вибору раціональних конструктивно- та організаційно-технологічних рішень зведення і реконструкції будівель та споруд. Енергетична ефективність будівель.

Основні наукові дослідження та здобутки
Автор понад 70 наукових робіт.
Cпівавтор Зміни №1 ДСТУ Б В.2.6-189:2013 «Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель».
Співавтор ДСТУ 9194:2022 Стінові панелі з каркасом зі сталевих тонкостінних холодноформованих елементів. Вимоги до виготовлення та монтажу.

Досягнення у професійній діяльності
Підвищення кваліфікації
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram