НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедрою зареєстровано в 2021 році та реалізується  НДДКР:

 1. НДДКР Економіко-управлінська оцінка девелоперських проектів в будівництві №0121U111792 Науковий керівник – д.е.н., професор Рижакова Г.М. Виконавці:
  Поколенко В.О., Івахненко І.С., Приходько Д.О., Горбач М.В., Чуприна Ю.А., Якимчук І.М., Чуприна Х.М., Демочані О.Е., Кучеренко О.І., Федорова Я.Ю., Валяєв О.В., Гонта В.А., Гуляєв Д.А., Ровенський А.Є., Роговченко В.С., Кушнір І.І. Очікувані результати: 

  Запропоновано при формуванні портфелю девелоперських проектів заважати на паралельне формування компонент портфеля Б, оскільки функціональні і кількісні показники всіх проектів повинні пройти детальне опрацювання на сполучуваність всіх компонентів. Однак, навіть найточніші розрахунки не дають гарантії того, що зміни в окремі будівельні проєкти не будуть вноситися вже на етапі його реалізації. Для мінімізації таких змін ПДБ повинна намагатися укласти попередні договори з можливими орендарями, на основі вимог і побажань яких вносяться правки в проєктну документацію. Передбачено врахування синергетичного ефекту від впровадження портефля девелоперських проектів ще на стадії проєктування. У реалізації масиву проєктів бере участь велика кількість заінтересованих сторін: замовник, підприємство-девелопер та інші стейкхолдери. Залучаються бізнес-консультанти, проєктувальники, архітектори, фінансові інститути, маркетологи, потенційні орендарі, покупці і т.д., які роблять свій внесок на різних стадіях проєкту. Їх основним завданням є професійне з’єднання інтелектуальних складових, створення синергії досвіду, знань і технологій.

 2. НДДКР. Розвиток управлінської взаємодії інституційних учасників девелоперських проектів.Наказ КНУБА №243 від 03.06.2021р.  №0121U111793 Науковий керівник – д.т.н., професор Поколенко В.О. Виконавці:Рижакова Г.М., Івахненко І.С., Приходько Д.О., Горбач М.В., Чуприна Ю.А., Якимчук І.М., Чуприна Х.М., Максимюк Ю.С., Андрейчук В.О., Веремєєв С.О., Роговченко В.С., Ніколаєва М.Ю., Федоров С.А., Міронов О.О., Деркач А.Є., Ровенський А.Є. Очікуваний результат: В рамках розвитку управлінської взаємодії пропонується та обгрунтовується аналітична  система «Діагностика-Стабілізація-Розвиток»  механізму стабілізації та стійкого розвитку підприємств-учасників девелоперських проектів (ПУДП). Ця система працюватиме як інтегрований комлпекс прийняття рішень із застосуванням 3 аналітичних підсистем: 
  • Діагностична підсистспма оцінки еконмоічної рівноваги ПУДБ;
  • Підсистспма оцінювання стану ПУДБ формування сценаріїв розвитку ПУДБ;
  Підсистема вияву чутливості реакцій опеарційної систспми ПУДБ на зміну впливів зовнішнього та зовнішнього середовища.

Наукова робота студентів

Науковий студентський гурток “Інноваційний менеджмент в будівництві”

Положення про науковий студентський гурток

Вміння критично осмислювати, застосовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій та генерувати підприємницькі ідеї для управління будівельними підприємствами та організаціями в непередбачуваних умовах змін бізнес-середовища,  здобувачі освіти набувають не тільки під час аудиторного навчання, але й в студентському гуртку «Інноваційний менеджмент в будівництві», який діє на базі кафедри менеджменту в будівництві.

Колективом кафедри виконуються наукові дослідження за такими  напрямками:

 • наукове обґрунтування процесів інтеграції будівельних та інвестиційних компаній з будівельними вищими начальними закладами для інтенсифікації та раціоналізації освітніх процесів, поліпшення якості підготовки будівельних проектів;
 • науково-методичне та аналітичне обґрунтування започаткування та розвитку тимчасових, агрегованих, проектно-орієнтованих структур у будівництві, які забезпечують інвестування та втілення будівельних проектів на засадах державно-приватного партнерства;
 • модернізація бюджетно-логістичних моделей управління будівництвом адаптованих до потреб девелопменту. Запровадження сучасних моделей багатофакторної рейтингової діагностики стану конкурентоспроможності будівельних підприємств;
 • оновлення змісту та структури організаційно-технологічних моделей підготовки будівельного виробництва на засадах девелопменту та інжинірингу;
 • бізнес-планування та економічне обгрунтування енергоефективних проектів у будівництві.

Основні науково-методичні праці викладачів кафедри:

2023

 1. Prykhodko D., Trach R, Khomenko O, Kulikov O, Ryzhakova G, Petrenko H. Application of Fuzzy Logic and SNA Tools to Assessment of Communication Quality between Construction Project Participants // 2023; 15(7):5653. https://doi.org/10.3390/su15075653
 2. Ivakhnenko, M. Churylo, Prykhodko D. HR-management in the conditions of digital transformation using innovative methods // Veda a perspektivy, № 5 (24). – 2023. – р. 10-22.
 3. Nataliia Lataniuk, Vadym Pokolenko, Olena Bondar, Oleksii Yaschenko, Irina Yakymchuk. Development of construction projects as a compond aggregated system // Ad alta : journal of interdisciplinary research, 2023. № 13 , с. 31-39
 4. Dmytro Prykhodko, Iurii Chupryna, Ruslan Tormosov, Abay Aryn, Horbach Maksym. The updated tool for selecting projects for the target programs of sustainable energy development // 2023 International Conference on Smart Information Systems and Technologies, р. 1-10.
 5. Galyna Ryzhakova, Tetyana Honcharenko, Kostyantyn Predun, Oksana Malykhina. Oleksandr Khomenko. Using of Fuzzy Logic for Risk Assessment of Construction Enterprise Management System // 2023 International Conference on Smart Information Systems and Technologies
 6. Svitlana Biloshchytska, Hristina Chuprina, Iryna Ivakhnenko, Dmytro Ryzhakov. Formalized Management of Changes at the Enterprise by Means of Fuzzy Logic // 2023 International Conference on Smart Information Systems and Technologies
 7. Приходько Д.О. Інноваційний науково-прикладний підхід формування альтернатив циклу менеджменту девелоперських проєктів // 5-та Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування», м.Львів, 27-28.04.23
 8. Чуприна Х.М. Дослідження місця депонування результатів інтелектуальної діяльності в правовому змісті // The 15th International scientific and practical conference “The main directions of the development of scientific research”(April 18–21, 2023) Helsinki, Finland. International Science Group. 2023
 9. І. С. Івахненко, А. В. Пашинська, Д. Р. Омеляненко. Система ключових показників ефективності як запорука ефективного управління бізнес-процесами в будівельній компанії // The 8th International scientific and practical conference “Scientific progress: innovations, achievements and prospects” (May 1-3, 2023) MDPC Publishing, Munich, Germany.
 10. І. Івахненко, В.Павлова, К. Тритинник. Управління комунікаційним процесом на підприємстві: інноваційний підхід та цифрові рішення // Сімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Львів, Україна – м. Переворськ, Польща, 25-26 квітня 2023 р.)
 11. І.С. Івахненко, Я.А. Таран, Т.О. Шадра. Стратегічне планування і політика у сфері управління персоналом організації // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXXII Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Відень (Австрія): ГО «ВАДНД», 07 травня 2023 р.

2022

Chupryna I., Ryzhakova G., Chupryna K., Tormosov R., Gonchar V. (2022) Designing a toolset for the formalized evaluation and selection of reengineering projects to be implemented at an enterprise Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol.1 No.13 (115), p. 6–19. SCOPUS https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.251235   http://journals.uran.ua/eejet/article/view/251235

Roman, Akselrod; Andrii, Shpakov; Galyna, Ryzhakova; Honcharenko, Tetyana; Iurii, Chupryna; Hаnna, Shpakova (2022) Integration of Data Flows of the Construction Project Life Cycle to Create a Digital Enterprise Based on Building Information Modeling International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering Volume 12, Issue 01 pp.40-50. SCOPUS DOI:10.46338/ijetae0122_05   https://ijetae.com/files/Volume12Issue1/IJETAE_0122_05.pdf

Shpakov, A., Stetsenko, S., Shpakova, H., Sorokina, L., Akselrod, R. (2021) Assessment of the Influence of Adaptability Factors on the Effectiveness of Managing Changes in Enterprises by Fuzzy Logic Scientific Horizons, 2021, 24(10), pр. 72–82.  SCOPUS   https://doi.org/10.48077/scihor.24(10).2021.72-82

Honcharenko, T., Terentyev, O., Malykhina, O., Druzhynina, I., Gorbatyuk, I. BIM-Concept for Design of Engineering Networks at the Stage of Urban PlanningInternational Journal on Advanced Science, ngineering https://ijetae.com/files/Volume12Issue1/IJETAE_0122_05.pdfand Information Technology, Vol. 11 (2021) No. 5, pages: 1728-1735,SCOPUS DOI:10.18517/ijaseit.11.5.13687   https://ijaseit.insightsociety.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=1&article_id=13687

Ryzhakova, G.Malykhina, O., Pokolenko, V., Nesterenko, I., Honcharenko, T. (2022) Construction Project Management with Digital Twin Information System International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2022, 12(10), pp. 19–28 SCOPUS

Ryzhakova G., Petrukha S., Petrukha N., Krupelnytska O., Hudenko O. Agro-Food Value Added Chains: Methodology, Technique and Architecture. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2022. Volume 4 (45). Р. 385–395. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3809; URL:https://fkd.net.ua/index.php/fkd/issue/view/61. (Видання представлене в міжнародній наукометричній базі: Web of Science).

Рижакова Г.М. Концепція сталого розвитку суспільства як методологічна основа та економічна концепція житлової нерухомості в розрізі інтегруючого процесу управління та розвитку сфери житлового будівництва // Теоретико-методологічний базис управління якістю житлового будівництва, підвищення комфортності та екологічності при комплексній забудові територій : кол. монографія за ред. І.В. Новикової –Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2022. – С. 51-61.

Рижакова Г. М., Кіщак Н. Г. Сучасний вектор оновлення будівельного девелопменту в контексті стратагем Integrated Project Delivery. Управління розвитком складних систем. Київ. 2022. № 49. С. 113 – 123, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2022.49.113–123

Ryzhakova, Iu. ChuprynaD. Prykhodko. Development and implementation of innovative technologies in the training of managers (specialty 073 Management) by institutions of higher education Středoevropský věstník pro vědu a výzkum2022; 9  ( Index Copernicus)

V. Pokolenko, Y. Chuprina, G. Ryzhakova Educational and methodical paradigm of positioning construction project management as a specific operating system News of Science and Education2022; 9.

Ryzhakova G.,Homenko O. Analytical and parametric support of modern management technologies for updating the system for assessing the developer’s operational activity in construction Nauka i studia 2022; 6 : 68-70.

Рижакова Г.М. Оцінка якості фінансових інструментів управління //«Методологія та практика менеджменту ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава: Вид-во ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка. – 2022.- Т.2.-С.67-74

Ryzhakova G.M. Evaluation of the efficiency of the investment project in the conditions of inflation // Materialy VIII mezinarodnivedecko-praktickakonference «Vznikmoderni vedeske-2022» -27.09.-05.10.2022. – Praha: PublishingHouse «EducationandScience» s.r.o., 2022. – Dil 4. Ekonomickevedy. – С. 61-66

Рижакова Г.М. Загальні положення та укрупнена оцінка фінансової стійкості будівельного підприємства в умовах цифрової трансформації економіки // Економічні проблеми ринкової трансформації України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 5-7 вересня 2022р.-Львів: нац. ун-т. «Львів. Політехніка», 2022. – С.100-104.

Petrukha S. V., Petrukha N. M., Krupelnytska O. L. Sustainable Development Goals and Triggers for the Government Finance Modernization. Російсько-українська війна (2014 – 2022): історичні, політичні, культурно-освітні, релігійні, економічні та юридичні аспекти. м. Рига, Латвія : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2022. С. 252–263; DOI:https://doi.org/10.30525/978-9934-26-223-4-33.

Petrukha S., Petrukha N., Alekseienko N., Mazur A., Maltsev M. The post-war potential and regulatory capacity of rural territorial communities in the clustering and integrating agri-food chains of local added value creation. Modern foundations of economics, management and tourism. Boston : Primedia eLaunch, 2022. Р. 96–126. URL: https://doi.org/10.46299/ISG.2022.MONO.ECON.4 DOI: https://doi.org/10.46299/ISG.2022.MONO.ECON.4.3.1

Петруха С.В., Петруха Н.М., Демидьонок І.А., Тарасенко М.І. Децентралізація та сталий розвиток сільських територій: довоєнне координування систем прийняття кластерних рішень. Інноваційно-інвестиційний механізм забезпечення конкуренто-спроможності країни. Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2022. С. 22–56. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-255-8-2

Andriyiv, Honchar M., Mironova Y., Petrukha N., Hrytsyshyn A. The Impact of Military Actions on the Labor Market of Ukraine and the EU: Economic, Social and Security Aspects. International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. Vol. 22 No. 5. pp. 693–701. DOI https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.5.96. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202205/20220596.pdf (Видання представлене в міжнародній наукометричній базі: Web of Science).

Vahonova O., Tryfonova O., Bondar O., Petrukha N., Kyrychenko O., Akimov O. Economic Justification for Strategic Decisions to Improve the Competitiveness of the Enterprise. JOURNAL OF INTERDISC IPLINARY RESEARCH. №2/01-XXVII. pp. 198–202. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120127/papers/A_36.pdf (Видання представлене в міжнародній наукометричній базі: Web of Science).

Sokolovska O., Dziurakh Y., Kristinyak M., Petrukha N., Nazaruk M. The Impact of Military Actions on Food and Labor Security. International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. Vol. 22 No. 6. pp. 582–588. DOI:https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.6.72 ; URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202206/20220672.pdf (Видання представлене в міжнародній наукометричній базі: Web of Science).

Petrukha N. M., Petrukha S. V., Sviridovska A. О., Mazur A. O., Hudenko O. D., Military “Face” Of Unconditional Basic Income. Economics, Finance and Management Review. 2022. Issue 2(10). Р.4–
DOI: https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-2-4URL: https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/187/132.

MelnykS., Petrukha N., Shuprudko N., Ilychok B., Balanutsa O. Socio-Economic Aspects of the Impact of Military Actions on the Labor Force. International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. Vol. 22 No. 7. pp. 252–258. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.7.31.URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202207/20220731.pdf. (Видання представлене в міжнародній наукометричній базі: Web of Science).

Putintsev A., Klymenko O., Mala S., Horlach A., Petrukha N., Kovtun M. Financial Aspects Of Social And Environmental Responsibility Of Business. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. 2022. № 12(2), special XXIX. Р. 49–56. URL:http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120229/papers/Apdf (Видання представлене в міжнародній наукометричній базі: Web of Science).

Ryzhakova G., Petrukha S., Petrukha N., Krupelnytska O., Hudenko O. Agro-Food Value Added Chains: Methodology, Technique and Architecture. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2022. Volume 4 (45). Р. 385–395. DOI:https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3809; URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/issue/view/61. (Видання представлене в міжнародній наукометричній базі: Web of Science).

Andriyiv N., Pushak H., Petrukha N., Kokhan V., Shtangret I. Transformation of Threats to Demographic Security and Sustainable Development of the Region Due to Increased Military Actions. International Journal of Sustainable Development and Planning. Vol. 17. No. 7. Р. 2221–2227. DOI: https://doi.org/10.18280/ijsdp.170722. URL: https://www.iieta.org/journals/ijsdp/paper/10.18280/ijsdp.170722 (Видання представлене в міжнародній наукометричній базі: Scopus, другий квартиль).

Петренко Г. С., Гриненко І. М., Ніколаєв Г. В., Петруха Н. М., Рижакова Г. С., Рогач К. А. Визначення загальносистемних детермінант динамічного розвитку будівельних підприємств у концептах комплаєнс- та ризик-менеджменту. Управління розвитком складних систем. № 49. С. 105–112. DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.49.105-112 URL:http://mdcs.knuba.edu.ua/article/view/265305/261314

RavlinkoZ., Petrukha N., Terebukh M., Berest I., Baran I. Formation of Digital Competencies of Personnel in the Context of Security Aspects of the Digital Economy. International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. Vol. 22. 11. pp. 628–634. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.11.89
URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202211/20221189.pdf (Видання представлене в міжнародній наукометричній базі: Web of Science).

I.S. Ivakhnenko, M.M. Churylo. Foreign experience in financing construction projects. Středoevropský věstník pro vědu a výzkum ISSN: 2336-3630 (online)

Kh. Chupryna, V. Pokolenko, Y. Maksymiuk. Innovative constituent components of the methodical foundation of the activity of construction enterprises, taking into account the transformational processes. Středoevropský věstník pro vědu a výzkum ISSN: 2336-3630 (online)

Ivakhnenko I.S., Lazarenko Yu.A. Justification of the choice of the target market segment for the release of innovative products by domestic construction enterprises. News of Science and Education, 2022. – ISSN: 2312-2773 (online)

А. Kuzior, Shpakov А., Shpakovа Н. і dr. Globalne konteksty poszanowania praw wolności człowieka: Monografia. pod redakcją A. Kuzior – Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2022. – 547 с.

І.С. Івахненко, Д.О. Приходько. Практичні засади розвитку бренд-орієнтованого менеджменту будівельного підприємства як основи формування іміджевої галузі // Наукові інновації та передові технології. – 2022.- №6 (8). – С. 28-36

І.С.Івахненко, Д.О. Приходько, О.О. Демидюк. Інвестиційна привабливість криптовалют як інноваційного платіжного засобу в житловому будівництві // Наукові інновації та передові технології. – 2022.- №8 (10). – С. 219-233

І.С.Івахненко, О.О. Демидюк. Інноваційний вектор перебудови системи управління будівельним підприємством // Наука і техніка сьогодні. – 2022.- №10 (10). – С. 121-133

І.С. Івахненко, М.М. Чурило . Інноваційний вектор перебудови системи управління будівельним підприємством // Ефективна економіка. – 2022. – №9 – https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/538/545

Рижакова Г.М., Хоменко О., Ротов О., Кіщак Н. Аналітичні інструменти діагностики систем менеджменту якості підприємств-стейкхолдерів будівельних проєктів // Управління розвитком складних систем. Збірник наукових праць. – Вип..49. – К.: КНУБА, 2022. – с. 113-123.

Shpakov А., Predun K., Orlenko I., Molodid О., Akselrod R. Process and economic-mathematical formalization of construction enterprises’ administration indicators // Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. July 2022. Vol. 3(44). Рр. 280-290. DOI: 10.55643/fcaptp.3.44.2022.3634

А. В. Шпаков. Методологічні підходи формування інноваційних технологій управління підприємствами в динамічному бізнес-середовищі будівельного девелопменту // Управління розвитком складних систем. 2022. Вип. 49. С. 124-131.

Ryzhakova G.,  Kishchak N., Chupryna Kh., Shpakova Н. Defining components of the methodological platform for the transformation of the management system of construction companies in the context of digitalization // Управління розвитком складних систем. – 2021. – № 48. – с. 95-101

Аксельрод Р.Б., Чернишев Д. О., Рижаков Д.А. Інноваційні напрями оновлення операційних систем будівельних підприємств в умовах нестабільного бізнес-середовища проєкту // Управління розвитком складних систем. – 2021. – № 48. – с. 102-113

Приходько Д.О., Жалдак Р.Ю., Дикий О.В., Малихіна О.М. Процесно-структурні трансформації як пріоритетний вектор розвитку інноваційної платформи будівельного девелопмента // Управління розвитком складних систем. – 2021. – № 48. – с. 114-124

Чуприна Ю.А., Петренко Г.С., Гриненко І.М., Поколенко В.О. Методологічна регламентація та аналітико-інформаційне забезпечення процесно-орієнтованого менеджменту в сучасній системі будівельного девелопменту // Управління розвитком складних систем. – 2021. – № 48. – с. 125-134

Шпаков А.В., Приходько О.О., Кушнір І.І., Петруха Н.М. Cтруктурно-когнітивна та економіко-аналітична основа цифрової трансформації процесів адміністрування будівельними підприємствами // Управління розвитком складних систем. – 2021. – № 48. – с. 135-144

 

2021 

Ryzhakova G., Pokolenko V., Malykhina O., Predun K.  Structural Regulation of Methodoloical Management Approaches and Applied Reengineering Tools for Enterprises-Developers in Construction  International Journal of Emerging Trends in 8(10), 2020. p.7560-7567. SCOPUS

Dziamulych M., Shmatkovska T., Petrukha S., Zatsepina N. Rogach S., Petrukha N. Rural agritourism in the system of rural development: a case study of Ukraine. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. 2021. Vol. 21. Iss. 3. P. 333–343.
Активне посилання на текст статті: http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.21_3/Art38.pdf  WEB OF SCIENCE

Andriyiv N., Zachepa A., Petrukha N., Shevchuk I., Berest I. Informational Aspects of Changing the Labor Market of the EU and Ukraine Through COVID-19. International Journal of Computer Science and Network Security, 2021. № 12. Р. 657–663.
DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.90
Активне посилання на текст статті: http://paper.ijcsns.org/07_book/202112/20211290.pdf  WEB OF SCIENCE

Kovalska L., Rogach S., Petrukha N., Mamontova N., Yurchenko O., Derevianko S., Kolumbet O. Correlation analysis of profitability in the management system of agricultural enterprises on the basis of sustainable development. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2021. Vol. 21. Iss. 4. P. 327–336. Активне посилання на текст статті: http://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/92-vol-21-issue-4/2699-correlation-analysis-of-profitability-in-the-management-system-of-agricultural-enterprises-on-the-basis-of-sustainable-development  WEB OF SCIENCE

Petruha S., Petruhа N. Efficiency evaluation of investment innovative projects based on public-private partnership in the agrarian sector of Ukrainian economy. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 9. С. 141–148.
Активне посилання на текст статті: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2015_9_19  SCOPUS

Chupryna I., Tormosov R., Chupryna K., Mironov O., Plys N. Systematization of international and domestic experience in project management aimed at adapting public-private partnerships to the implementation of sustainable energy development programs. Scientific Journal of Astana IT University №7(2021), p.42-54

Kotlyrevskiy Y., Petrukha S., Mandzinovska Kh., Brynzei B., Rozumovych N. Impact of Modern Information and Communication Technologies on Economic Security in the Context of COVID-19. International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. VOL.22 No.1. Р. 199–205.
DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.1.27.
Активне посилання на текст статті: http://paper.ijcsns.org/07_book/202201/20220127.pdf WEB OF SCIENCE

Ivаkhnenko I. Evaluating the potential of organic land use in Ukraine /Pavlo Dushko Oleksii Shkuratov, Viktoriia Chudovska, Yurii Hubar, Iryna Ivakhnenko, Oleksandra Hulko // Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. – Volume 21, Issue 3/2021. -2021. –  р.731-738, Web of Science Core. – http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.21_3/volume_21_3_2021.pdf

Dziamulych M., Petrukha S., Yakubiv V., Zhuk O., Maiboroda O., Tesliuk S., Kolosok A. Analysis of the Socio-Demographic State of Rural Areas in the System of their Sustainable Development: a Case Study of Ukraine. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2021. vol. 21, Issue 4. Р. 223–234.Активне посилання на текст статті: http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.21_4/Art26.pdf  WEB OF SCIENCE

Petrukha S. Rural economy: directions of new theorization and implementation of best european financial regulation practices. Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії і практики. 2021. № 5 (40). P. 454–464. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v5i40.245198
Активне посилання на текст статті: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3562/3383  WEB OF SCIENCE

Andriyiv N., Voloshchuk K., Petrukha S., Orlovska O., Kurylо O. Impact of the Main Threats from COVID-19 on the Labor Market in the Context of Ensuring Economic Security. International Journal of Safety and Security Engineering. 2022. Vol. 12, No. 1. Р. 71–76.
DOI: https://doi.org/10.18280/ijsse.120109 Активне посилання на текст статті: https://www.iieta.org/journals/ijsse/paper/10.18280/ijsse.120109  SCOPUS

Shmatkovska T., Dziamulych M., Vavdiiuk N., Petrukha S., Koretska N., Bilochenk A. Trends and Conditions for the Formation of Profitabilityof Agricultural Enterprises: A Case Study of LvivRegion, Ukraine. Universal Journal of Agricultural Research. 2022. № 10(1). Р. 88–98.
DOI: https://doi.org/10.13189/ujar.2022.100108 Активне посилання на текст статті: https://www.hrpub.org/download/20220228/UJAR8-12226272.pdf  SCOPUS

Чуприна Ю.А., Гуляєв Д.А., Деркач А.Є. Аналіз систем прийняття економіко-управлінських рішень щодо робіт та проектів, які пропонуються до складу бізнес-портфеля підприємства Тези конференції Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку агропромислового сектору: глобальні виклики і національні тенденції», 2021

Чуприна Ю.А., Гавріков Д.О., Плис Н.В., Капустян М.С. Комплексний інструментарій-механізм економічної безпеки підприємства / Ю.А. Чуприна,  Д.О.Гавріков, Н.В. Плис, М.С.  Капустян //The scientific heritage, №74-4(74), 2021, p.25-29

Чуприна Ю.А., Тугай О.А., Чуприна Х.М., Горбач М.В., Малихін М.О Аналіз існуючих варіантів організаційної-технологічної підготовки комплексного зосередженого будівництва / Ю.А. Чуприна, О.А. Тугай, Х.М. Чуприна, М.В. Горбач, М.О. Малихін // The Scientific Heritage. 2021. №61-1, p.28-32.

Чуприна Ю.А. Бінд В.Є. Кучеренко О.І  Вартісно-інжинірингові компоненти попередження економічних деструкцій в діяльності учасників проектів будівельного девелопменту / Ю.А. Чуприна, В.Є. Бінд, О.І. Кучеренко, Х.М. Чуприна, М.В. Горбач, С.В. Петруха //Управління розвитком складних систем: зб.наук. пр.– К.: КНУБА, 2021. – №45. – с.119-130.

Чуприна Ю.А. , Федорова  Я., Рижакова  Г. Аналітичні компоненти та базові функціонали управління підприємством в сучасній системі будівельного девелопменту / Ю.А. Чуприна, Я. Федорова  , Г. Рижакова,  Г. Петренко, І. Гриненко, М. Ніколаєва  // Управління розвитком складних систем, – К.: КНУБА, 2021. – №47. –с.130–137. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.47.130-137

Chupryna Khrystyna,  Derkach, A. Slipenchuk, A., Mukhatayev, A. Formalization of the System of Indicators of Economic Stability of the Construction Enterprise in the Conditions of Digitization of Economy SIST 2021 – 2021 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies, 2021. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9465966

Mihaylenko, V., Honcharenko, T., Chupryna, K., Liazschenko, T. Reengineering of the construction companies based on bim-technology International Journal of Computing2021, 20(1), стр. 55–62

Chupryna, G. Ryzhakova, V. Pokolenko, D. Prykhodko and A. Faizullin, “Establishment of the rational economic and analytical basis for projects in different sectors for their integration into the targeted diversified program for sustainable energy development,” 2021 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST), 2021, pp. 1-9, doi: 10.1109/SIST50301.2021.9465993.

Honcharenko T., Ryzhakova G., Borodavka Y.,Savenko V., Polosenko O. Olap-tools for the formation of connected and diversified production and project management systems ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 2021, 16(7), стр. 802–809

Shkuratov, O (Shkuratov, Oleksii) ; Chudovska, V (Chudovska, Viktoriia) ; Hubar, Y (Hubar, Yurii) ; Ivakhnenko, I (Ivakhnenko, Iryna) ; Hulko, O (Hulko, Oleksandra) ; Dushko, P (Dushko, Pavlo) Еvaluating the potential of organic land use in ukraine Scientific papersseries management economic engineering in agriculture and rural development2021 Том: 21 Випуск: 3 Стр.731-738

2020

Petro Kulikov, Galyna Ryzhakova, Tetyana Honcharenko , Dmytro Ryzhakov and Oksana Malykhina OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering Vol 9, No.5, September – October 2020. рр.8670-8676. SCOPUS Available Online at http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020

Denys Chernyshev, Dmytro Ryzhakov , Oleksandr Dikiy, Oleksandr Khomenko and Serhiy Petrukha Innovative Technology for Management Tools of Commercial Real Estate in Construction International Journal of Emerging Trends in Engineering Research Volume 8. No. 9, September 2020 pp. 4967-4973. SCOPUS Available Online at http://www.warse.org/IJETER/static/pdf/file/ijeter13892020.pdf https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/13892020

Dmytro Ryzhakov, Oleksandr Dikiy, Maksim Druzhynin, Hanna Petrenko, Tetyana Savchuk  International Journal of Emerging Trends in Engineering Research Volume 8. No. 8, August 2020 4526-4532. SCOPUS Available Online at http://www.warse.org/IJETER/static/pdf/file/ijeter78882020.pdf https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/78882020

Tetyana Honcharenko, Yuri Chupryna, Iryna Ivakhnenko, Miroslava Zinchenko, Tetiana Tsyfra Reengineering of the Construction Companies Based on BIM-technology International Journal of Emerging Trends in Engineering Research Volume 8. No. 8, August 2020 pp. 4166-4172. SCOPUS Available Online at http://www.warse.org/IJETER/static/pdf/file/ijeter22882020.pdf https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/22882020

Galyna Ryzhakova, Vadym Pokolenko, Oksana Malykhina, Kostiantyn Predun and Nina Petrukha Structural Regulation of Methodological Management Approaches and Applied Reengineering Tools for Enterprises-Developers in Construction International Journal of Emerging Trends in Engineering Research Volume 8. No. 10, October 2020 pp. 7560-7567. SCOPUS

Бондар О.А., Поколенко В.О., Петренко А.С. Сучасні трансформації інноваційного розвитку будівельного підприємства / Бондар О.А., Поколенко В.О., Петренко А.С. // Scientific letter of Academsc Sopciety of Michail Baludyansky, Volume9, N6a,2020., р.15-23

Бондар О. А., Ткаченко В.В., Климчук М. М., Поколенко В.О.,  Циркун Т.О. Розвиток цифрової економіки та запровадження енергоефективності в економічну стратегію держави: Монографія / Ткаченко В.В., Бондар О. А., Климчук М. М., Поколенко В.О.,  Циркун Т.О – Івано-Франківськ, вид-во «Фоліант», 2019. – 365 с. Режим доступ:http://repositary.knuba.edu.ua/

Iu. Chupryna, V. Pokolenko, M. Horbach, O. Bolebrukh, D. Hrabchak. – Model of strategic analysis of formation and administration of investment activity of stockholder construction company. Scientific Journal of Astana IT University, Volume 3, September 2020, pp 51-62 DOI: 10.37943/AITU.2020.19.30.005

І.М.Якимчук Менеджмент : Методичні вказівки до виконання самостійної робіти із дисципліни «Державне та регіональне управління»  – КНУБА, 2020.-64с.

І.М.Якимчук Менеджмент : Методичні вказівки до виконання самостійної робіти із дисципліни «Державне та регіональне управління»  – КНУБА, 2020.-64с.

І. М. Якимчук « ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ)» / І. М. Якимчук, О. Лазарчук /тези ,Міжнародний науково-технічний форум  V Міжнародна науково-технічна конференція “Ефективні технології в будівництві” VII Міжнародна науково-технічна конференція “Нові технології в будівництві”,Київ,КНУБА.19 листопада 2020, с.164

І. М. Якимчук «СТРУКТУРА І ТРИВАЛІСТЬ ОПЕРАЦІЙНОГО ЦИКЛУ ВИРОБНИЦТВА ТОВАРІВ (ПОСЛУГ)» / І. М. Якимчук, С. Макарчук/тези Міжнародний науково-технічний форум  V Міжнародна науково-технічна конференція “Ефективні технології в будівництві” VII Міжнародна науково-технічна конференція “Нові технології в будівництві”,Київ,КНУБА.19 листопада 2020, с.165

Чуприна Х.М. Трансформація операційних систем управління будівельними підприємствами в умовах цифровізації економіки: теорія, методологія, практика:Монографія. –К.:ІПК ДСЗУ, 2020.- 347 с.

Чуприна Ю.А.,  Функціональні методологічні підсистеми управління цифровими трансформаціями бізнес-процесів та оргструктур будівельних підсистем /І.С. Івахненко Х.М. Чуприна та ін. // Система конфігурації менеджменту будівництва: модернізація методико-аналітичних інструментів: кол. монографія  за ред. Г.М. Рижакової – К.:Вид-во ДНДІ інформатизації та економіки, 2020. – С.193-214.

Ryzhakova G., Chupryna K., Ivakhnenko I. Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise / G. Ryzhakova, K. Chupryna, I. Ivakhnenko, A. Derkach, D. Huliaiev. // Scientific Journal of Astana IT University, Volume 3, September 2020. P. 71-82

Чуприна Х.М. Імплементація підсистем штучного інтелекту до складу операційної підсистеми будівельних підприємств / Х.М. Чуприна //Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – Вип. 42. Ч2. – К : КНУБА, 2020. С. 142-156.

Чуприна Х.М. Економіко-математична модель оцінки економічної стійкості будівельного підприємства в умовах цифровізації економіки / Х.М. Чуприна, М.В. Бородавко, Д.О. Гавриков, Д.В. Грабчак // Бізнес-навігатор: наук.-вироб. журн. – Херсон: ВД Гельветика, 2020 – № 1(57) – С.176-183. http://business-navigator.ks.ua/journals/2020/57_2020/33.pdf

Чуприна Х.М. Стратегії реконфігурації бізнес-процесів будівельних підприємств / Х.М. Чуприна, Ю.А. Чуприна, М.В. Бородавко, Д.О. Гавріков// Управління розвитком складних систем. – 2020. – № 41. – С. 169 – 174. http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-41/25.pdf

Чуприна Х.М. Управління процесами створення вартості продукції підприємств стейкхолдерів будівництва ABCM / Х.М. Чуприна // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Вип. 43  – К.: КНУБА, 2020. – С. 121-130.

Чуприна Х.М. Структурно-когнітивне моделювання на основі інтелектуалізації процесів адміністрування будівельними підприємствами /Ю.А.Чуприна, М.В.Бородавка, Д.В. Грабчак// Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – Вип. 5(228). – К.: ДНДІ інформатизації та економіки, 2020. -С. 89-98.https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1036670.pdf

Chupryna Kh. Features of building a construction clusterin the format of public-private partner ship /Kh. Chupryna//Materials of XVI International scientific and practical conference “Modern scientific potential”/ Economic science (14-15 juniary, 2020). – Sheffield (UK): Science and education LTD, 2020. – P.45-47.

Чуприна Х.М., Мірутенко О.В. Економіко-управлінські предиктори будівельного девелопменту в умовах  динамічного середовища впровадження проектів будівництва  Просторовий розвиток територій: традиції та інновації: матеріали ІІ Міжнар. Наук.-практ. Конф. (м.Київ, 26-27 листопада 2020р.) К.: ДКС Центр, 2020. С. 186-187. http://iino.knuba.edu.ua/images/2020/ZbirnikKONF2020.pdf

Приходько Д.О., Назаренко І.І. та ін. Машини, процеси, екологія, економіка та технологія будівництва (теорія, експеримент та ефективність застосування): Кол. Монографія/ укладач І.І. Назаренко. Київ: «Видавництво Людмила», 2020. – С. 224.

Приходько Д.О. Функціонально-методологічні підсистеми бізнес-процесами оргструктур будівельних підприємств/ Приходько Д.О., Ніколаєв Г. В.//ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Просторовий розвиток територій: традиції та інновації». Київ, ІІНО КНУБА, 26-27.11.2020р. – с. 151-153. https://iino.knuba.edu.ua/images/2020/ZbirnikKONF2020.pdf

Приходько Д.О. Оновлення методологічної платформи упорядкування проектів до складу портфеля девелоперської компанії/ Приходько Д.О., Ніколаєв Г. В. //VI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами». Луцьк, ЛНТУ, 11.12.2020р.

Приходько Д.О. Прикладні потреби оновлення методологічного базису комерціалізації відносин підприємств-стейкхолдерів будівництва/ Приходько Д.О.,//Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, логістики та агро технологій в Україні». Ніжин, ВП НУБіП, 26.11.2020р.

Івахненко І.С., Лютий І.О., Варналій З.С.,. та ін. Фінанси. Практикум: за ред. Лютого І.О. Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. – 352 с.( р.25, 27, 29)

Івахненко І.С., Терентьєв О.О, Куліков О.П., Петроченко О.В, ПетроченкоВ.І. Організація комп`ютерного супроводу сучасного діловодства: навчальний посібник: Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. – 160 с.

Івахненко І. С. Дослідження функціональної ролі будівельного комплексу в соціально-економічній системі України / І. С. Івахненко, О. В. Турінін // Регіональна економіка та управління. – №2(28). – 2020. – С.56-62. – http://siee.zp.ua/images/journal/2020/2-1(28)2020.pdf

Івахненко І.С. Фінансові інструменти та механізми залучення приватних інвестицій у будівництво /І.С. Івахненко, Р.В. Рак//International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2020” (25-27.11.2020 ). – 2020. – с. 300-301

Шпакова Г. В., Шпаков А.В. Концептуальні особливості атрибуції стратегічних планів стейкхолдерів будівельної галузі // Будівельні конструкції. Теорія і практика. – 2020. – Вип. 7. – С. 66-75. – http:// http://bctp.knuba.edu.ua/article/view/218104. DOI:  https://doi.org/10.32347/2522-4182.7.2020.66-75.

Шпаков А.В., Шпакова Г.В. Ефективність експлуатації будівель в сучасних умовах // International Scientific-Practical Conference of young scientists «Build-Master-Class-2020». – 25-27.11.2020, Kyiv, Ukraine.

Шпаков А.В., Шпакова Г.В. Актуалізація засад трансформації взаємовідносин інституціональних учасників будівельно-інвестиційного процесу // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Spatial development of territories: traditions and innovations» (26-27 листопада 2020 р., м. Київ). К.: ДКС Центр, 2020. – С. 200-202.

2019

G. Ryzhakova, O. Malykhina, D. Rуzhаkov, T. Ilina, Leshchynska. Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government targeted programs (Трансформація підходів та засобів діагностики ризиків інвестиційних проектів та державних цільових програм) // Innovative Solutions In Modern Science. Scientific journal – Dubai (United Arab Emirates): Center for International scientific cooperation TK Meganom LLC. – Vol 2, No 29 (2019) – рр. 5-14. DOI: https://doi.org/10.26886/2414-634X.2(29)2019.1 https://naukajournal.org/index.php/ISMSD/article/view/1761.

Ryzhakova G., Ryzhakov D., Petrukha S., Ishchenko T., Honcharenko T. The innovative technology for modeling management business process of the enterprise // International Journal of Recent Technology and Engineering. – International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(4), 4024–4033. SCOPUShttps://doi.org/10.35940/ijrte.D8356.118419.

Д.О. Чернишев, В.О. Поколенко, М.В. Горбач. Методичне підгрунття та адміністративно-управлінські засади вдосконалення операційно-виробничої системи та організаційної структури девелоперської компанії // Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин». – Вип. 39. Ч.2. – К.: КНУБА, 2019. – с. 34-42. http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/26528/%D0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%91%D0%90%2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Федоренко В.Г, Куліков П.М, Рижакова Г.М, та ін. Управління підприємством: засади та окремі функції в сучасних умовах. Монографія / [В. Г. Федоренко та ін.; за ред. В. Г. Федоренка]; Європ. бізнес-асамблея [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2019. – 386 с. – ISBN 978-617-7300-45-7  http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%90838482

Г.М. Рижакова, Ю.А. Чуприна. Формування будівельного кластеру у форматі державних інвестиційних цільових програм // Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин». – Вип. 40. – К.: КНУБА, 2019. – с. 19-24. http://library.knuba.edu.ua/node/37818

І.С. Івахненко. Інноваційна екосистеми як драйвер економічного розвитку країни // Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин». – Вип. 40. – К.: КНУБА, 2019. – с. 137-145.http://library.knuba.edu.ua/node/37818

Ю.А. Чуприна. Методологія інтеграції потенціалу стейкхолдерів до складу будівельного кластеру // Формування ринкових відносин в Україні// зб.наук.праць №1 (212) (Київ-ДНДІІМЕ), 2019. – с. 85-91. http://dndiime.org/wp-content/uploads/2019/06/1_2019.pdf

Ryzhakova G., Leshchynska I. Investment safety of the developers construction project as a temporary company // Central European Journal for Science and Research. – Praha . № 8(60), 2019. – p. 3-8. http://nauka.org/cgi-bin/start/start_link.cgi?nomzhurn=60

Malykhina O., Kistion D. Optimization of investment planning on the basis of the method of innovative management actions // Central European Journal for Science and Research. – Praha . № 8(60), 2019. – p. 9-13. http://nauka.org/cgi-bin/start/start_link.cgi?nomzhurn=60

Чуприна Ю.А. Методологія інтеграції потенціалу стейкхолдерів до складу будівельного кластеру // «Формування ринкових відносин в Україні»// 2019. – № 2 (213). – с. 81-87.http://dndiime.org/wp-content/uploads/2019/07/2_2019.pdf

Чуприна Ю.А. Залучення прикладних переваг bim-технологій до методики і практики формування життєвого циклу проектів в складі державних цільових програм, які втілюються будівельним кластером // «Економіка та держава» // 2019. – № 3. – С. 67-70. http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4280&i=11 , DOI:10.32702/2306-6806.2019.3.67

Івахненко І.С. Роль стейкхолдерів у забезпеченні реалізації девелопменту в будівництві // Управління розвитком складних систем // Київ, КНУБА, 2019. – № 39. – С. 112-117. http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-39

Рижакова Г.М., Малихіна О.М., Петренко Г.С. Економіко-управлінські пре диктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проектів будівництва // Управління розвитком складних систем // Київ, КНУБА, 2019. – № 39. – С. 154-163. http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-39

Ryzhakova G., Ryzhakov D., Petrukha S., Ishchenko T., Honcharenko T. The innovative technology for modeling management business process of the enterprise // International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(4), 4024–4033.  https://doi.org/10.35940/ijrte.D8356.118419.

Івахненко І.С., Климчук М.М. Інтегративно-конвергенціальна методологія реалізації енергоощадного девелопменту в Україні // // Формування ринкових відносин в Україні// зб.наук.праць №1 (212) (Київ-ДНДІІМЕ), 2019. – с. 92-98. http://dndiime.org/wp-content/uploads/2019/06/1_2019.pdf

Івахненко І.С. Економіко-діагностичний інструментарій обґрунтування діяльності стейкхолдера у підготовці та втіленні проектів ревіталізації міського середовища // Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. «Просторовий розвиток територій: традиції та інновації» – К.: КНУБА,2019. – С.59-61. https://iino.knuba.edu.ua/images/Zbirnyk-2019.pdf#

Дикий О.В., Кучеренко О.І. Сполучення методологічних концепцій «економічної стійкості» та «економічної динаміки» в задачах оновлення операційної системи будівельних підприємств // Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. «Просторовий розвиток територій: традиції та інновації» – К.: КНУБА,2019. – С.87-91. https://iino.knuba.edu.ua/images/Zbirnyk-2019.pdf#

Малихіна О.М. Функціонально-операційна трансформація інструментарію «стратегічних господарських одиниць» на ґрунті методології життєвих циклів підприємства // Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. «Просторовий розвиток територій: традиції та інновації» – К.: КНУБА,2019. – С.102-105. https://iino.knuba.edu.ua/images/Zbirnyk-2019.pdf#

Поколенко В.О., Приходько Д.О., Горбач М.В. Модернізація діагностування стану економіко-управлінської рівноваги будівельного підприємства в контексті його життєвого циклу // Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. «Просторовий розвиток територій: традиції та інновації» – К.: КНУБА,2019. – С.133-136. https://iino.knuba.edu.ua/images/Zbirnyk-2019.pdf#

Рижакова Г.М., Іщенко Т.М., Марчук Т.С. Раціоналізація інструментарію фінансово-аналітичного обліку підприємств на ґрунті підходу «управління за цілями» // Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. «Просторовий розвиток територій: традиції та інновації» – К.: КНУБА,2019. – С.150-153. https://iino.knuba.edu.ua/images/Zbirnyk-2019.pdf#

Чуприна Ю.А. Системний інструментарій вияву та нейтралізації відхилень при реалізації цільових інвестиційних програм // Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. «Просторовий розвиток територій: традиції та інновації» – К.: КНУБА,2019. – С.202-206. https://iino.knuba.edu.ua/images/Zbirnyk-2019.pdf#

Шпаков А.В., Шпакова Г.В. Корегування змісту та підходів до вияву «рівня передбачуваності» характеристик середовища девелоперського проекту в будівництві // Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. «Просторовий розвиток територій: традиції та інновації» – К.: КНУБА,2019. – С.208-211. https://iino.knuba.edu.ua/images/Zbirnyk-2019.pdf#

Якимчук І.М., Демочані О.Е. Формування оновлених стратегічних домінант при застосуванні підходу bsc до будівельних підприємств // Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. «Просторовий розвиток територій: традиції та інновації» – К.: КНУБА,2019. – С. 211-213. https://iino.knuba.edu.ua/images/Zbirnyk-2019.pdf#

Поколенко В.О., Шовківська В.В. Теоретичні аспекти прогнозування розвитку кластеру // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Молодих вчених «Буд-Майстер-Клас» – К.: КНУБА,2019. – С.514-515. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html

Якимчук І.М., Климчик М.М., Ющенко А.В. Специфіка формування архітектоніки цифрового управління будівельним підприємством // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Молодих вчених «Буд-Майстер-Клас» – К.: КНУБА,2019. – С.494-495. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html

Івахненко І.С., Рак Р.О. Пошук сучасних джерел фінансування об’єктів будівництва // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Молодих вчених «Буд-Майстер-Клас» – К.: КНУБА,2019. – С.. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html

Ryzhakova G.M. Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government targeted programs  (Трансформація підходів та засобів діагностики ризиків інвестиційних проектів та державних цільових програм) [Текст]  / G. Ryzhakova, O. Malykhina, D. Rуzhаkov, T. Ilina, I. Leshchynska   // Innovative Solutions In Modern Science. Scientific journal – Dubai (United ArabEmirates): Center for International scientific cooperation TK Meganom LLC:  Vol 2, No 29 (2019)   – рр. 5-14 (Журнал включено до наукометричних баз даних:  Bielefeld Academic Search Engine (BASE), ResearchBib, WorldCat, Directory of Research Journals Indexing, Ulrichs Periodikals Directory, Citefactor, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Polish Scholarly Bibliography, Google Scholar  (Search), «РІНЦ SCIENCE INDEX»).  DOI: https://doi.org/10.26886/2414-634X.2(29)2019.1

Федоренко В.Г, Куліков П.М, Рижакова Г.М, та ін. Інвестиційно-іноваційний розвиток підприємницької діяльності в Україні. Монографія. – К.: ТОВ «ДКС Цент», 2019. – 430 с. ISBN 978-617-7300-41-9 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%90838495

V. Mihaylenko, T. Honcharenko, Kh. Chupryna, Yu. Andrashko, S. Budnik Modeling of Spatia Dataonthe Construction Site Basedon Multidimensional Information Objects/ International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, Volume-8 Issue-6, August, 2019 SCOPUS. https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v8i6/F9057088619.pdf

Рижакова Г.М, Чуприна Ю.А, Гавриков Д.О, Бородавко М.В.  Формування будівельного кластеру у форматі державних інвестиційних цільових програм// Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин».  Вип. 40. Економічний. – К.: КНУБА, 2019. – С. 19-25. http://library.knuba.edu.ua/node/37818

Yu. Riabchun, T. Honcharenko, V. Honta, Kh. Chupryna, O. Fedusenko Methods and Means of Evaluationand Development for Prospective Students’ Spatial Awareness International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-8 Issue-11, September 2019 SCOPUS. https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v8i11/K15320981119.pdf

Івахненко І.С.  Іноваційна екосистема  як драйвер економічного розвитку країни// Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин».  Вип. 40. Економічний. – К.: КНУБА, 2019. – С. 137-146. http://library.knuba.edu.ua/node/37818

Якимчук І.М, Покрова Л.А.  Няпрями оптимізації операційних витрат будівельного  підприємства// Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин».  Вип. 40. Економічний. – К.: КНУБА, 2019. – С. 164-174. http://library.knuba.edu.ua/node/37818

Чуприна Ю.А. Побудова концепції інтеграції підприємств стейкхолдерів до складу будівельного кластеру. [Текст] // Формування ринкових відносин в Україні// 2019 зб.наук.праць №1 (212) DOI: 10.521/ zenodo.2581190

Чуприна Ю.А. Залучення прикладних переваг bim-технологій до методики і практики формування життєвого циклу проектів в складі державних цільових програм, які втілюються будівельним кластером. //Економіка та держава. 2019. № 2. DOI: 10.32702/23066806.2019.3.67

Dmytro Ryzhakov, Oksana Malykhina, Vadym Pokolenko, Chupryna Yurii. The identification of alternatives and changesin scenarios for the developmen to fregional build clusters //DmytroRyzhakov, OksanaMalykhina, VadymPokolenko, Chupryna Yurii // International Journal of Engineering &Technology, Vol 7, No 4.8 (2018): Special Issue 8

Поколенко В.О., Климчук М.М., Ільїна Т.В. Формування механізму управління ризиками будівельних проектів на засадах компенсаторної технології «Tax Increment Financing». // Бізнес Інформ. 2019. №2. C. 218–223.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-2-218-223.

С.І. Кушнір, О.А. Бондар, В.О. Поколенко, І.М. Якимчук, О.М. Хоменко. Застосування BIM-технологій для потреб моделювання циклу будівельного проекту та адміністрування його середовищем // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. – 2019. – Вип. 15. – С. 26-33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mttdp_2019_15_5

П.П. Тесленко, О.А. Бондар, В.О. Поколенко, І.М. Якимчук, О.М. Хоменко. Інноваційний інструментарій організаційно-технологічного девелопменту муніципальних будівельних проектів // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. – 2019. – Вип. 15. – С. 77-85. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mttdp_2019_15_12.

2018

Ishchenko, V. Pokolenko Y. Chupryna, The organization of biosphere compatibility construction : justification of the predictors of building development and the implementation prospects International Journal of Engineering & Technology, 7 (x) (2018) http://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/14586/5935

Поколенко В.О. Сучасні пріоритети модернізації організаційно-технологічного моделювання будівництва. [Текст] / В.О. Поколенко // Програма та тези доп. ІІІ міжнар. наук.-техн. конф. «Ефективні технології в будівництві» (28-29 березня 2018 року, м. Київ). – К.: Видавництво Ліра-К , 2018. – С. 91 https://sites.google.com/site/konfknuba/

Поколенко В.О. Альтернативне моделювання організації девелоперських проектів у житловому будівництві. [Текст] / В.О. Поколенко, О.А.Тугай // Програма та тези доп. ІІІ міжнар. наук.-техн. конф. «Ефективні технології в будівництві» (28-29 березня 2018 року, м. Київ). – К.: Видавництво Ліра-К , 2018. – С. 151. https://sites.google.com/site/konfknuba/home/naukoviy

Рижакова Г. М. Теоретико-метологічні засади інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні../ Г.М. Рижакова, П. М. Куліков, Федоренко В.Г., та ін., кол. монографія. ТОВ «ДКС центр» Київ-2018. С.442. ISBN 978-617-7300-28-0

Рижакова Г. М. Стратегія подолання організаційно-структурного патогенезу будівельного підприємства з використанням інструментів аналізу ієрархій.[Текст] / Г.М. Рижакова // Програма та тези доп. ІІІ міжнар. наук.-техн. конф. «Ефективні технології в будівництві» (28-29 березня 2018 року, м. Київ). – К.: Видавництво Ліра-К , 2018. – С. 128. https://sites.google.com/site/konfknuba/

2017

О.А. Бондар, І.М. Якимчук. Інтеграція прикладних модулів EFQM до складу організаційно-технологічних інструментів управління будівництвом // Управління розвитком складних систем. – 2017. – Вип. 32. – с. 91-96. http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-32/15_0.pdf

Г.М. Рижакова, В.М. Лич, П.М Куліков, Д.О. Чернишев та ін. Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування у будівництві. – К.: КНУБА, 2017. – 196 с. ISBN 978-966-2339-23-1

В.Г. Федоренко, М.П. Денисенко. та ін. Економіка України в глобальному і внутрішньому вимірі. Монографія. – К.: ТОВ «ДКС Центр», 2017. – 344. ISBN 978-966-2339-83-3

Г.М Рижакова, Д.О. Приходько. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики // Управління розвитком складних систем. – 2017. – Вип. 32. – с. 159 – 165. http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-32

Ryzhakova G. Identification of the basic elements of the innovation-analytical platform for energy efficiency in project financing // Investment management and financial innovations. – vol.14, 2017. – p. 12-20.  SCOPUS. https://businessperspectives.org/component/zoo/identification-of-the-basic-elements-of-the-innovation-analytical-platform-for-energy-efficiency-in-project-financing

Г.М. Рижакова. Аналітична де фрагментація портфеля девелоперської компанії у форматі мультикомпонентної операційної системи. // Журнал Науковий огляд., 2017. – с. 43-49. https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/1349

Івахненко І. С. Підвищення ефективності діяльності інститутів спільного інвестування в України// Причорноморські економічні студії. – 2017. – Випуск 23. –  С. 178-185. http://bses.in.ua/journals/2017/23_2017/36.pdf

Івахненко І. С. Проблеми впровадження інфляційного таргетування як ефективного монетарного режиму // Вісник Одеського національного університету. –- 2017. – Том 22. Випуск 1(54). – С. 143-148. http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2017_22_1/33.pdf

Т.М. Іщенко, О.В. Дикий. Імплементація технологій та стандартів ризик-менеджменту в систему девелоперського управління будівельної організації // Управління розвитком складних систем. – 2017. – Вип. 32. – с. 114-121. http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-32

Т.М. Іщенко, Т.В. Савчук. Модернізація змісту та методичних підходів до бюджетування девелоперських будівельних проектів: обліково-аналітичний аспект // Будівельне виробництво – 2017. – № 62/2. – С. 19-22.https://ndibv.kiev.ua/ua/articles-archive

В.О Поколенко, Д.О. Приходько, М.В. Горбач. Математична формалізація моделі втілення портфеля інвестиційних будівельних проектів та її адаптація до потреб інвестора // Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин».  Вип. 35. Економічний. – К.: КНУБА, 2017. – С. 80-90. http://library.knuba.edu.ua/node/37818

Т.В. Савчук, А.В. Шпаков. Модифіковані теоретичні та практичні основи формування альтернативних джерел інвестування житлового будівництва. // Управління розвитком складних систем. – 2017. – Вип. 32. – с. 166-172. http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-32

Т.С. Марчук. Термінологічні та практичні підходи до визначення імперативів бюджетування інвестиційно-будівельного проекту. // Управління розвитком складних систем. – 2017. – Вип. 32. – с. 130-138. http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-32

Т.С. Марчук. Сучасні операційні технології діагностування економічної рівноваги будівельних підприємств // Збірник наукових праць «Формування ринкових відносин в Україні». – Вип. 10. – К., 2017. – с. 91-96. http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2017_10_18

Г.М. Рижакова, В.І. Крижановський, Р.В. Трач. Інформаційне моделювання та концепція інтегрованої реалізації будівельних проектів як основа інноваційного розвитку будівельного підприємства // Збірник наукових праць «Управління розвитком складних систем». – Вип. 31. – К.: КНУБА, 2017. – с. 171-176. http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-31

О.М. Малихіна, В.О. Поколенко. Інноваційна технологія оцінки якості менеджменту будівельних підрядних підприємств // Управління розвитком складних систем. – 2017. – Вип. 32. – с. 146-152. http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-32

Marchuk T., Ryzhakov D. Analysis of financing sources of projects development for Ukrainian enterprises // Збірник наукових праць «Управління розвитком складних систем». – ип.. 31. – К.: КНУБА, 2017. – с. 166-170. http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-31

О.М. Малихіна. Модернізована система ідентифікації стану конкурентоспроможності підприємств у форматі інноваційного провайдингу // Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин». – Вип. 35. Економічний. – К.: КНУБА, 2017. – С. 145-16 http://library.knuba.edu.ua/node/37818

Ю.А. Чуприна. Інтеграція підходів до управління змінами в діяльності підприємства // Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин». – Вип. 35. Економічний. – К.: КНУБА, 2017. – С. 185-192. http://library.knuba.edu.ua/node/37818

Поколенко В.О. Математична формалізація моделі втілення портфеля інвестиційних будівельних проектів та її адаптація до потреб інвестора. [Текст] /В.О. Поколенко, Д.О.Приходько, та ін // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Вип.35 У 3ч. Ч.1 – К.: КНУБА, 2017. – С. 80-90. http://library.knuba.edu.ua/node/37818

Поколенко В.О. Модернізована концепція функціонально-організаційної надійності виконавців у будівництві.[Текст] / В.О. Поколенко, К.А.Лиходкін // Програма та тези доп. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Перезавантаження будівництва: економіка, організація, менеджмент» (15-16 листопада  2017 року, м. Київ). – К.: КНУБА, 2017. – С.122-126 http://old.knuba.edu.ua/?p=28576

Поколенко В.О. Практичні аспекти застосування сучасних організаційно-технологічних моделей реалізації проектів термомодернізації у морматі девелопменту.[Текст] / В.О. Поколенко, Р.Ю. Тормосов // Програма та тези доп. VІ міжнар. наук.-практ. конф. «Нові технології в будівництві» (24-26 травня 2017 року, м. Київ). – К.: НДІ БВ, 2017. – С. 142-143.

Поколенко В.О. Запровадження системного апарату формалізованого прийняття рішень щодо організації життєвого циклу спеціальних інфраструктурних проектів.[Текст] / В.О. Поколенко, О.А. Бондар // Програма та тези доп. VІ міжнар. наук.-практ. конф. «Нові технології в будівництві» (24-26 травня 2017 року, м. Київ). – К.: НДІ БВ, 2017. – С. 4143

Поколенко В.О. Functional-technical and economic priorities for determining strategy diversification of building enterprises. [Текст] / В.О. Поколенко // Conference program and proceedings international scientific-practical conference of young scientists. Build master class. Kyiv Ukraine 28.11-01.12.2017. Kyiv Ukraine. Povitroflotski av.31.С.319.

Рижакова Г. М. Інтелектуальний капітал  та інноваційна активність підприємств реального сектору економіки в контексті теорії технологічного розвитку. [Текст] / Г.М. Рижакова, [та ін.] // Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування в будівництві: кол. монографія / за заг.ред. В.М. Лича – К.:КНУБА, 2017. – С. 40-60.

Рижакова Г. М.  Аналітична дефрагментація портфеля девелоперської компанії у форматі мультикомпонентної операційної системи.[Текст] / Г. М. Рижакова, В.І. Крижанівський, Д.С. Гергі  // Scientific review (Науковий огляд): міжн. наук. журнал – К.: 2017. – № 10 (42) – С. 43-48.

Рижакова Г. М. Імплементація сучасних концепцій економічної безпеки в практику інвестування житлового будівництва.[Текст] / Ю.М. Ручинська// Програма та тези доп. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Перезавантаження будівництва: економіка, організація, менеджмент» (15-16 листопада  2017 року, м. Київ). – К.: КНУБА, 2017. – С.139-141

Рижакова Г. М. Ідентифікація змін фінансового стану підприємства та ймовірності банкрутства в контексті засад вартісно-орієнтовного управління діяльністю будівельного підприємства технології [Текст] Г.М. Рижакова, С.А. Заліско, Т. М. Іщенко // Програма та тези доп. VІ міжнар. наук.-практ. конф. «Нові технології в будівництві» (24-26 травня 2017 року, м. Київ). – К.: НДІ БВ, 2017. – С. 153-155.

Рижакова Г. М. Operational monitoring of leading operating subsidies of construction enterprise in format of strategic diversification concept. [Текст] / Г.М. Рижакова// Conference program and proceedings international scientific-practical conference of young scientists. Build master class. Kyiv Ukraine 28.11-01.12.2017. Kyiv Ukraine. Povitroflotski av.31.С.319.

Рижакова Г. М. System update of the operational-analytical approach to the formation multicomponent portfolio of projects: criterion basis, algorithms and software products. [Текст]./ Г.М. Рижакова// Materials of the XІІІ international scientific and practical conference. Conduct of modern science- 2017 (November30-December 7, 2017) Volum6. Economic science. Sheffield science and education ltd 2017.- C.82-82.http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/4518/1/%D0%86%D0%A3%D0%A1%D0%A2-%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%A1%D0%90-2017.PDF

В.О Поколенко, О.М. Малихіна, Ю.А. Чуприна М.В. Горбач Т.В. Волошина Інноваційна технологія оцінки якості менеджменту будівельних підрядних підприємств Управління розвитком складних систем. – 2017. – Вип. 32. – С. 146 – 152. (Збірник входить до науко метричних баз: Ulrichsweb (США), BASE (Нiмеччина), Index Copernicus (Польша)) http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-32/2_new.pdf

2016

Поколенко В.О. Управління інноваційним розвитком будівельних підприємств. [Текст] /В.О. Поколенко, Г.М. Рижакова, // Програма та тези доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Перезавантаження будівництва: економіка, організація, менеджмент» (09-11 листопада  2016 року, м. Київ). – К.: КНУБА, 2016. – С.114-117

Поколенко В.О. Оновлені бізнес-індикатори «стійкості функціонування» стейкхолдерів будівельного проекту. [Текст] /В.О. Поколенко, Г.М. Рижакова, О.В. Некрутенко.// Збірник тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу» (3-4 листопада 2017 року, м. Київ). – К.: КНУБА, 2016. – С. 26-28.

Рижакова Г. М. Optimization of financial planning costs and results of construction companies/[Текст] / Г.М. Рижакова // Програма та тези доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Перезавантаження будівництва: економіка, організація, менеджмент» (09-11 листопада  2016 року, м. Київ). – К.: КНУБА, 2016. – С.108-109

Рижакова Г. М. Оновлені бізнес-індикатори «стійкості функціонування» стейкхолдерів будівельного проекту. [Текст] /Г.М. Рижакова, О.В. Некрутенко,// Збірник тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу» (3-4 листопада 2017 року, м. Київ). – К.: КНУБА, 2016. – С. 26-28.

В.Г. Федоренко, П.М. Куліков, В.М. Лич та ін. Ринкова економіка: теоретичні основи генезису. Монографія. – К.: ТОВ «ДКС Центр», 2016. – 316 с.

Г.М. Рижакова, Д.О. Приходько, В.Г. Федоренко. Глобалізація сучасної економіки. Монографія. – К.: ТОВ «ДКС Центр», 2016. – 396 с.

О.М. Алимов, С.О. Алимов, А.І. Бєлова, О.А. Бондар. Каскади Монографія. – Київ: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2016р. – 245 с.

В.Г. Федоренко, І.М. Грищенко, М.П. Денисенко. Інвестування в Україні в умовах глобалізації. Монографія. – К.: ТОВ «ДКС Цент», 2016. – 324 с.

В.Г. Федоренко, Г.В. Лагутін, Г.М. Рижакова та ін. Інноваційний розвиток підприємства. Навчальний посібник. – К.: ТОВ «ДКС центр», 2016. – 376 с.

2015

В.Г. Федоренко. Управління економікою та розвиток держави. Монографія. – К.: ТОВ «ДКС центр», 2015.–360 с.

В.Г. Федоренко, Г.В. Лагутін, Г.М. Рижакова та ін. Економіка України в умовах глобалізації. Монографія. – К.: ТОВ «ДКС центр», 2015. – 384 с.

Рижакова Г. М.  Економіка України в умовах глобалізації. / Г.М. Рижакова, Гергі Д.С. Федоренко В.Г., Лагутін Г.В. та ін., підручник ТОВ «ДКС центр» Київ-2015. С.301.

Рижакова Г. М.  Національна економіка  України у сучасних глобальних процесах./ Г.М. Рижакова, Федоренко В.Г., О.А. Бондар та ін., кол. монографія. ТОВ «ДКС центр» Київ-2015. С.469.

Рижакова Г. М. Сучасні методичні підходи щодо формалізації динаміки вартості будівельного проекту впродовж його життєвого циклу.[Текст] / Г.М. Рижакова, Ю.М. Ручинська, // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Вип. 34. Ч.2  – К.: КНУБА, 2015. – С.52-63. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/16/201534.pdf

Рижакова Г. М. Дослідження траєкторії модифікації змісту дефініції «конкурентоспроможність підприємства» щодо успішного застосування до підприємств стейкхолдерів проекту. [Текст] / Г.М. Рижакова, Я.Ф. Локтіонова, С.П. Стеценко, та ін.// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Вип. 33. Ч.2 – К.: КНУБА, 2015. – С. 34-41. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/16/201533.pdf

Рижакова Г. М. Комплексна індикація фінансової стійкості стейкхолдерів в середовищі реалізації девелоперськогобудівельного проекту. [Текст] / Г.М. Рижакова // Програма та тези доп. І між нар. наук.-практ. конф. «Перезавантаження будівництва: економіка, організація, менеджмент» (03-06 листопада  2015 року, м. Київ). – К.: КНУБА, 2015. – С. 76-77. http://library.knuba.edu.ua/node/37818

Рижакова Г. М. Етапи розвитку та вплив бюджетно-податкової політики на інноваційно-інвестиційну діяльність будівельних організацій.[Текст] / Г.М. Рижакова // Тези доп. ІІ всеукр. наук.-практ. конф. «Необхідність та проблеми формування економіки інтелектуального капіталу в Україні». – К.: КНУБА, 2015. – С. 28-30

Поколенко В.О. Відображення специфіки мультивекторного стратегічного господарського портфеля девелоперської компанії.[Текст] /В.О. Поколенко, Д.О.Приходько, та ін.// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Вип. 33. Ч.2 – К.: КНУБА, 2015. – С. 171-180 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/16/201533.pdf

Поколенко В.О. Адаптація європейського досвіду щодо інституційної сутності та механізмів організації девелоперських контрактів до практики підрядного будівництва в Україні. [Текст] /В.О. Поколенко, Т.М. Іщенко та ін.// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Вип. 34. Ч.2  – К.: КНУБА, 2015. – С.34-52. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/16/201534.pdf

2014

Ю.А. Чуприна, Х. М. Чуприна Проектування інформаційної системи розрахунку енергоефективності будівель  Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2014. – № 20. – С. 154–158. (Збірник входить до науко метричних баз: Ulrichsweb (США), BASE (Нiмеччина), Index Copernicus (Польша)) http://journals.uran.ua/urss/article/view/60658

2013

Chupryna Yurii, Khrystyna Chupryna, Mr. Gorbach M. Method of importing data from a building information model (BIM) International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering. Vol. 1, Issue 10, December 2013. – S. 2275-2281. (Збірник входить до науко метричних баз: Tamilnadu (Індія) http://www.ijircce.com/upload/2013/december/1_METHOD.pdf

Перелік методичних вказівок, конспектів лекцій, підручників, які використовуються в навчальному процесі можна переглянути  за посиланням:

http://journals.uran.ua/urss

http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:560190/Source:default

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/29363/source:default

Співробітники кафедри провадять наукові дослідження за такими напрямами:

 • наукове обґрунтування процесів інтеграції будівельних та інвестиційних компаній з будівельними вищими начальними закладами для інтенсифікації та раціоналізації освітніх процесів, поліпшення якості підготовки будівельних проектів (В.О. Поколенко, Чуприна Ю.А);
 • науково-методичне та аналітичне обґрунтування започаткування та розвитку тимчасових, агрегованих, проектно-орієнтованих структур у будівництві, які забезпечують інвестування та втілення будівельних проектів на засадах державно-приватного партнерства (Г.М. Рижакова, В.О. Поколенко, Д.О. Приходько);
 • модернізація бюджетно-логістичних моделей управління будівництвом адаптованих до потреб девелопменту; запровадження сучасних моделей багатофакторної рейтингової діагностики стану конкурентоспроможності будівельних підприємств (Г.М. Рижакова, В.О. Поколенко, Д.О. Приходько);
 • оновлення змісту та структури організаційно-технологічних моделей підготовки будівельного виробництва на засадах девелопменту та інжинірингу (В. О. Поколенко, М.В. Горбач);
 • пропозиції щодо нових економічних механізмів підготовки та впровадження проектів реальних інвестицій, оновлення методів та моделей комплексної економічної оцінки будівельних проектів, комплексів БМР (Г. М. Рижакова, О.М. Малихіна);
 • управління ефективністю діяльності будівельних підприємств та їх окремих підрозділів, методологічне вдосконалення функціонування організаційних структур управління будівельними підприємствами; теоретико-організаційне моделювання конкурентоспроможності підприємств будівельної галузі (А.В. Шпаков);
 • впровадження графічних методів прийняття рішень у практику менеджменту будівництва (І.М. Якимчук);
 • інноваційний розвиток практичного використання переліку специфічних системних критеріальних параметрів ідентифікації ефективності керівництва підприємством, через комплекс моделей структурного типу та методів ефективного керівництва (Х.М. Чуприна, Н.М. Петруха).

На сьогоднішній день на кафедрі менеджменту в будівництві під керівництвом викладачів навчається 19 аспірантів денної та вечірньої форми навчання. Підготовка аспірантів та здобувачів здійснюється за такими спеціальностями:

 • 051 «Економіка»;
 • 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
 • Основні наукові розробки аспірантів кафедри стосуються питань:
 • модернізація вартісно-орієнтованого підходу до оцінки активів будівельного підприємства з врахуванням іміджевої складової;
 • теоретико-методичне та інформаційно-прикладне обґрунтування категорії «конвергентний потенціал будівельних підприємств» в умовах реалізації ДПП у будівництві;
 • адаптація змісту та конструкції імітаційно-стохастичних методів і моделей прийняття рішень для нейтралізації ризиків основних учасників будівельного проекту;
 • адаптація методів багатокритеріальної оптимізації до потреб мінімізації податкового тиску на будівельні підприємства;
 • вдосконалення ресурсно-календарних моделей логістичного забезпечення девелоперського будівельного проекту;
 • побудова рефлекторно-рестрикційних моделей відображення конкурентоспроможності будівельних підприємств, що діють в середовищі агрегованих структур.

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram