Наукова робота студентів спеціальності “Менеджмент”

Науковий студентський гурток “Інноваційний менеджмент в будівництві”

ПОЛОЖЕННЯ науковий гурток кафедри менеджменту в будівництві

Nakaz-про створення студентського наукового гуртка

Керівник наукового студентського гуртка “Інноваційний менеджмент в будівництві” д.е.н., професор Івахненко Ірина Сергіївна

Вміння критично осмислювати, застосовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій та генерувати підприємницькі ідеї для управління будівельними підприємствами та організаціями в непередбачуваних умовах змін бізнес-середовища,  здобувачі освіти набувають не тільки під час аудиторного навчання, але й в студентському гуртку «Інноваційний менеджмент в будівництві», який діє на базі кафедри менеджменту в будівництві.

ОСВІТНІЙ ХАКАТОН “DIGITAL BATTLE. БИТВА ТИТАНІВ”

КОНКУРС ETHICS CHALLENGE 2023

ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА

УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ “ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 2021

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ТВОРЧІЙ КОНКУРС ПРОЄКТІВ З ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «BUILD-MASTER-CLASS-2023»

КРУГЛИЙ СТІЛ «ОСВІТНІ ТРАЄКТОРІЇ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ В БУДІВНИЦТВІ"

STARTUP CAMPUS 2023

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «BUILD-MASTER-CLASS-2022»

МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 2023

МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ “BLACK SEA SCIENCE”

КРУГЛИЙ СТІЛ «НАЛАШТУВАННЯ ОСВІТНІХ ТРАЄКТОРІЙ В ПІДГОТОВЦІ МЕНЕДЖЕРІВ БУДІВНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ»

Наукова робота студентів освітньої програми «Менеджмент організації і адміністрування»

Керівництво науково-дослідною роботою студентів, молодих вчених

Назва роботи

Автори

Назва видання, де

опубліковано роботу

1.        

Науково-методичні підходи та прикладні алгоритми ідентифікації економічної стабільності організацій – інвесторів будівельного проекту

Дикий О.В., Воронова Я.І.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу», К: КНУБА, 11.2021

2.        

Сучасні технології діагностики економічної стабільності будівельних підприємств та шляхи їх модернізації

Малихіна О.М., Олійник Я.С.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу», К: КНУБА, 11.2021

3.        

Трансформація підходів щодо діагностики економічної рівноваги будівельних підприємств: від ресурсно-функціональної до процесно-орієнтованої

Поколенко В.О., Пелех Ю.Є.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу», К: КНУБА, 11.2021

4.        

Трансформація підходів та засобів діагностики ризиків в управлінні проектами реальних інвестицій

Горбач М.В., Постолатій М.О.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу», К: КНУБА, 11.2021

5.        

Концептуальна модель диференційованого залучення джерел ресурсного забезпечення інвестиційно-будівельних програм регіонального розвитку

Шовкова Н.Л., Якимчук І.М.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу», К: КНУБА, 11.2021

6.        

Багатокритеріальність і динаміка інвестиційних ризиків на стадіях життєвого циклу будівництва в контексті розвитку парадигми проектно-орієнтованого менеджменту

Матвійчук Т.М., Марчук Т.С., Коваленко Л.І.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу», К: КНУБА, 11.2021

7.        

Модернізація підходів адміністрування підприємствами: формалізація змісту та регламенту бізнеспроцесів

Пелех Ю.Є., Горбач М.В.

ІV Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України» 17.11. 2021 р.

8.        

Використання вартісного інжинірингу для поліпшення керованості будівельним підприємством

Мамеді Хабіль, Дикий О.В., Приходько Д.О.

ІV Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України» 17.11. 2021 р.

9.        

Економіко-аналітичні інновації в адмініструванні підприємством: інтеграція стратегічного та структурно-процесного підходів

Бутенко Є.Д., Івахненко І.С.

ІV Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України» 17.11. 2021 р.

10.     

Інтеграція сучасних концепцій маркетингу та менеджменту в управлінні підприємством

Олійник Я.С., Малихіна О.М.

ІV Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України» 17.11. 2021 р.

11.     

Провідні стратогеми оновлення конкурентного середовища девелопменту проектів будівництва

Ющенко А.О., Марчук Т.С.

ІV Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України» 17.11. 2021 р.

12.     

Оновлення системи бізнес-процесів адміністрування підприємством

Постолатій М.О., Петренко Г.С.

ІV Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України» 17.11. 2021 р.

13.     

Детермінанти моделі та пріоритети стратегії мультифункціонального девелопменту інвестиційних проектів»

Кучеренко О.І., Петруха Н.М.

ІV Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України» 17.11. 2021 р.

14.     

Сучасне позиціонування менеджменту будівельних проектів: побудова мультикритеріального простору

Шовкова Н.Л., Поколенко В.О.

ІV Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України» 17.11. 2021 р.

15.     

икористання інноваційних он-лайн інструментів для раціоналізації менеджменту підприємствстейкхолдерів будівництва

Лейченко М.А., Рижаков Д.А.

ІV Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України» 17.11. 2021 р.

16.     

Розвиток креативного менеджменту підприємства в умовах цифровізації економіки

Павлишина В.О., Чуприна Х.М.

ІV Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України» 17.11. 2021 р.

17.     

Вартісноорієнтоване управління як практична передумова зростання конкурентоспроможності підприємства

Дегтяренко К.Є., Чуприна Ю.А.

ІV Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України» 17.11. 2021 р.

18.     

«Модернізація загально методичних вимог та системних пріоритетів в адмініструванні провідних учасників інвестиційних проектів

Матвійчук Т.М., Шпаков А.В.

ІV Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України» 17.11. 2021 р.

19.     

Інтеграція структурно-аналітичного та сценарного підходів при розробці стратегії безпеко-орієнтовного управління підприємством

Коваль В.В., Якимчук І.М.

ІV Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України» 17.11. 2021 р.

20.     

Форми та механізм інвестиційного забезпечення будівельних  підприємств

А.В. Акімов, М.Р. Попович, О.М. Лавріненко, Чуприна Ю.А.

 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві». К.: КНУБА, 07-08.06.2022р.

21.     

Економічна суть та принципи інноваційної політики будівельних  підприємств

A.С. Ворона, В.С. Марковська, Івахненко І.С.

 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві». К.: КНУБА, 07-08.06.2022р.

22.     

Сутність та застосування вартісного інженірингу на підприємствах будівництва

Ф.Ф. Годжаєв, Х.А. Джахангіров, Дикий О.В.

 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві». К.: КНУБА, 07-08.06.2022р.

23.     

Теорія і практика менеджменту операційних систем будівельних підприємств

С.В. Зозуля, К.М. Гончар, .Ю. Мельничук, Рижакова Г.М.

IV Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві». К.: КНУБА, 07-08.06.2022р.

24.     

Сучасні напрями формування позитивного іміджу підприємства

З.А. Калініна, В.С. Пилипчук, М.М. Темчур, Приходько Д.О.

IV Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві». К.: КНУБА, 07-08.06.2022р.

25.     

Теоретико-методологічні основи дослідження формування корпоративної культури організації

Т. О. Колноока, Д.А. Пекарський, К.В. Швець, Горбач М.В.

IV Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві». К.: КНУБА, 07-08.06.2022р.

26.     

Моделі фінансування startup-проєктів в будівництві

М. М. Мельник, Лю Лін, Малихіна О.М.

IV Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві». К.: КНУБА, 07-08.06.2022р.

27.     

Сутність та економічна роль девелопменту в україні

Р.В. Орлов, В.Р. Грабовський, Рижаков Д.А.

IV Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві». К.: КНУБА, 07-08.06.2022р.

28.     

Особливості та основні складові конкурентоздатності будівельного підприємства

Ю.О. Шкільнюк,  Г.В. Пащенко, Марчук Т.С

IV Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві». К.: КНУБА, 07-08.06.2022р.

29.     

Механізм управління вартістю та структурою капіталу, доходами і витратами

Я.М. Прибудько, А.В. Перейдидорога, А.А. Єськов, Якимчук І.М.

IV Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві». К.: КНУБА, 07-08.06.2022р.

30.     

Стратегічний потенціал будівельного підприємства та формування його конкурентних переваг в галузі

А. С. Притула, А.А. Горецька, Ю.М. Кошман, Івахненко І.С.

IV Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві». К.: КНУБА, 07-08.06.2022р.

31.     

Науково-теоретичне обґрунтування структурних елементів будівельного ресурсного потенціалу

А.А. Кучеренко, М.С. Мороз, Ю.В. Горбань, Чуприна Х.М

IV Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві». К.: КНУБА, 07-08.06.2022р.

32.     

Теоретичні аспекти системи мотивації як ключового фактора підвищення ефективності управління трудовим потенціалом підприємства

Ю. О. Сахарова, М.В. Зива, Д.В. Петровська, Івахненко І.С.

 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві». К.: КНУБА, 07-08.06.2022р.

33.     

Діагностика та оцінка кадрового потенціалу підприємства

Д.А. Жук, В.В. Романенко, О.О. Гончаренко, Поколенко В.О.

IV Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві». К.: КНУБА, 07-08.06.2022р.

34.     

Принципи та алгоритм інвестиційної діяльності на підприємствах будівельної галузі

А.П. Демиденко, В.С. Тереня, М.С. Бурдін,.Чуприна Х.М.

IV Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві». К.: КНУБА, 07-08.06.2022р.

35.     

Управління комунікаційним процесом на підприємстві: інноваційний підхід та цифрові рішення

Г.О. Ченчик, Голубенко К.Р., Івахненко І.С.

 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві». К.: КНУБА, 07-08.06.2022р.

36.     

Розробка екологічної стратегії як напрямок розвитку бізнес-середовища будівельних підприємств

І.С. Івахненко, В.С. Марковська, В.С. Пилипчук

Шістдесят четверті економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Львів, 27-28 квітня 2022 р.).

37.     

Сучасні технології в швидкого будівництва та їх використання вітчизняними будівельними підприємствами

I. Ivakhnenko, А.С. Притула

The ХVI International Scientific and Practical Conference «Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them», April 26 – 29, 2022, Athens, Greece.  P. 297-299

38.     

Management of the process of implementation of innovative technologies at the construction enterprise

I. Ivakhnenko, G Chenchik

The ХV International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Science research and practice», April 19 – 22, 2022, Madrid, Spain.  P.118-120

39.     

Впровадження технології Blockchain для удосконалення системи управління будівельним підприємством

І.С. Івахненко, Ю.О. Сахарова

Modern aspects of modernization of science: status, problems, development trends Materials of the 20th International Scientific and Practical Conference May 7, 2022, Bucharest (Romania), р. 65-70

40.     

Формування індивідуального механізму іміджевої діяльності підприємства під час адаптації до конкурентного середовища

І.С. Івахненко, З.А. Калініна

Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (17 травня 2022 року). Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2022, с. 224-225

41.     

Управління вибором напрямів, механізмів і варіантів інноваційної політики підприємства

І.С. Івахненко, А.С. Ворона

Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (17 травня 2022 року). Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2022, с. 181-183

42.     

Система ключових показників ефективності як запорука ефективного управління бізнес-процесами в будівельній компанії

І. С. Івахненко, А. В. Пашинська, Д. Р. Омеляненко

The 8th International scientific and practical conference “Scientific progress: innovations, achievements and prospects” (May 1-3, 2023) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2023. 

43.     

Управління комунікаційним процесом на підприємстві: інноваційний підхід та цифрові рішення

І.С. Івахненко, Я.А. Таран, Т.О. Шадра

Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXXII Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Відень (Австрія): ГО «ВАДНД», 07 травня 2023 р.

44.     

Використання технології 3D-друку, як запорука інноваційної відбудови країни в післявоєнний період

Ірина Івахненко, Валерія Довженко, Марія Карамелєва,

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Build-Master-Class-2023»/ URL: http://surl.li/qhtpy

 

45.     

Впровадження оновленої концепції організації і стимулювання праці на підприємствах будівництва в умовах турбулентності

Катерина Тритинник

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Build-Master-Class-2023»/ URL: http://surl.li/qhtpy

46.     

Диверсифікація виробництва як стратегія розвитку будівельного підприємства: сутність та особливості.

Дмитро Резник

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Build-Master-Class-2023»/ URL: http://surl.li/qhtpy

47.     

Розроблення операційної стратегії компанії на основі використання моделі “Платса-Грегорі”

Ангеліна Омельчук

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Build-Master-Class-2023»/ URL: http://surl.li/qhtpy

48.     

Механізм удосконалення проектування та управління системами комунікацій будівельної організації

Христина Будзяк

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Build-Master-Class-2023»/ URL: http://surl.li/qhtpy

49.     

Управління розвитком міжнародної діяльності будівельного підприємства

Ірина Касянчук

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Build-Master-Class-2023»/ URL: http://surl.li/qhtpy

50.     

Міжнародні стандарти ISO 9000. Переваги та недоліки впровадження стандартів ISO

Валерія Кравчик

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Build-Master-Class-2023»/ URL: http://surl.li/qhtpy

51.     

Концепція ощадливого виробництва: суть, цілі, особливості

Родіон Блищак

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Build-Master-Class-2023»/ URL: http://surl.li/qhtpy

52.     

Доцільність впровадження управлінських інновацій в організації

Вікторія Іванко

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Build-Master-Class-2023»/ URL: http://surl.li/qhtpy

53.     

Процес просування інноваційного підприємства на ринок та визначення його конкурентних переваг

І.С. Івахненко, Д.В. Біденко, М.М. Мовчан, А.А. Мухін, Є.Д. Тура

Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXXVI Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Софія (Болгарія): ГО «ВАДНД», 07 вересня 2023 р. 320 с.

54.     

Інструменти впорядкування роботи та впровадження корпоративного тайм-менеджменту за умов цифровізації управлінських процесів

Ірина Івахненко, Яна Прибудько

X Міжнародна науково-практична конференція «Innovative scientific research: theory and practice», 21-24 листопада 2023 р., Стокгольм, Швеція

55.     

Особливості Просування Інновацій На Будівельний Ринок І Формування Попиту На Них

І. Івахненко, С. Проценко, В. Довженко

The 9 th International scientific and practical conference “Innovations and prospects in modern science”(August 28-30, 2023) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2023. 265 p.

56.     

Коучинг-Технології Та Їх Застосування В Розвитку Персоналу Організації

ІС Івахненко, ММ Чурило, МС Овсяник, МО Ползіков

The 34th International scientific and practical conference “Science, latest trends, modern problems and improvement of theories”(August 29–September 01, 2023) Warsaw, Poland. International Science Group. 2023. 208 p.

57.     

Дослідження місця депонування результатів інтелектуальної діяльності в правовому змісті

Христина Чуприна, Ірина Цибенко

The 15th International scientific and practical conference “The main directions of the development of scientific research”(April 18–21, 2023) Helsinki, Finland. International Science Group. 2023. 405 p.

58.     

Інструменти впорядкування роботи та впровадження корпоративного тайм-менеджменту за умов цифровізації управлінських процесів

Ірина Івахненко, Яна Прибудько

X Міжнародна науково-практична конференція «Innovative scientific research: theory and practice», 21-24 листопада 2023 р., Стокгольм, Швеція. С.92-94

59.     

Краудфандинг як технологія фінансування інноваційних проєктів: переваги та недоліки

І.С. Івахненко, Д.О. Резник, Х.В Будзяк

Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XLI-ої Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Анкара (Туреччина): ГО «ВАДНД», 07 лютого 2024 р. С. 376-381 http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-41.pdf

60.     

Формування та реалізація стратегії внутрішньо-корпоративних комунікацій на підприємствах будівельної галузі

Івахненко І. С., Чурило М. М., Сорока А. М., Касянчук І. А.

The 12th International scientific and practical conference “Modern problems of science, education and society” (February 5-7, 2024) SPC “Sciconf.com.ua”, Kyiv, Ukraine. 2024. С. 1131-1135 p. MODERN-PROBLEMS-OF-SCIENCE-EDUCATION-AND-SOCIETY-5-7.02.24.pdf (sci-conf.com.ua)

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram