Про кафедру

Рижакова Галина Михайлівна, доктор економічних наук, професор,
Заслужений економіст України, Відмінник освіти України.
Контактна інформація: тел. 241-54-98,
e-mail: kmb_knuba@ukr.net

 

Концепція розитку кафедри менеджменту в будівництві 2019-2024 рр.

КАФЕДРА «Менеджменту в будівництві» є випусковою кафедрою Будівельного факультету. Вона забезпечує підготовку бакалаврів  та магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент» Освітня програма “Менеджмент організації і адміністрування”, а також здійснює підготовку здобувачів освіти на будівельному, архітектурному, будівельно-технологічному факультетах та факультеті інженерних систем та екології.

Забезпечує підготовку здобувачів освіти за економічними напрямками з урахуванням специфіки будівельної галузі на всіх факультетах університету, згідно з програмами бакалаврських та магістерських рівнів вищої освіти. Організує і здійснює керівництво з підготовки атестаційних магістерських робіт. Приймає участь у роботі екзаменаційних комісій будівельного факультету.

Здійснює підготовку здобувачів першого (бакалавр) та другого (магістр) рівнів вищої освіти.

Спеціальність 073 “МенеджментОсвітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування» (МОіА)
Профіль фахівця: розробка і вдосконалення економічних методів управління; аналіз, оцінка і прогноз ефективності виробничої і комерційної діяльності; планування виробничо-господарської і фінансової діяльності; управління маркетинговою діяльністю будівельних організацій; прикладні економічні дослідження в будівництві.

Під час навчання випускники магістратури за ОП «Менеджмент організацій і адміністрування» фахівці з менеджменту організацій і адміністрування отримують навички здійснення управлінської діяльності на керівних посадах підприємств, установ, організацій усіх форм власності, прийняття рішень при виконанні функціональних обов’язків, вивчення і прогнозування кон’юнктури ринку товарів, робіт і послуг, проведення заходів по адаптації до ринкових умов. Під час навчання студенти отримують знання зі стратегічного та інноваційного менеджменту, управління проектами.

Під час навчання за даною спеціальністю студенти вивчають: методологію та засоби адміністративного менеджменту, інформаційні технології адміністративного менеджменту, стратегію бізнес-планування, державне регулювання економіки підприємства.

Історія кафедри

Історія кафедри менеджменту в будівництві розпочалася у травні 2005 року згідно до рішення будівельного факультету про необхідність створення випускової кафедри для якісної підготовки фахівців спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування». Діяльність кафедри було розпочато у вересні 2005 року.

З моменту створення до червня 2008 року кафедру очолював доктор економічних наук, професор, Заслужений будівельник України – Віктор Іванович Анін. З вересня 2008 року до липня 2016 року кафедру очолював Заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор Геннадій Володимирович Лагутін. На сьогодні кафедру очолює доктор економічних наук, професор  Галина Михайлівна Рижакова.

За час функціонування кафедри на її базі було захищено 7 докторських та 38 кандидатських дисертацій.

З 2013 року на базі кафедри менеджменту в будівництві створене відділення «Менеджменту та організації інновацій» Академії будівництва України (АБУ). Роботу відділення до 2020 року очолював доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, член Ради ректорів Європи Федоренко Валентин Григорович. На сьогодні відділення продовжує свою роботу під керівництвом  д.т.н., професора, професора  кафедри менеджменту в будівництві КНУБА Поколенка Вадима Олегович

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram