Григор’єва Людмила Олександрівна

Доцент кафедри опору матеріалів, кандидат фізико-математичних наук, доцент. Магістр механіки за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла». Працювала в відділі електропружності Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАНУ. Лауреат премії молодих науковців НАНУ в 2007 р. Стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 2014-2016 рр. Працює в КНУБА з 2008р. Викладає опір матеріалів, основи теорії пружності та технічну механіку для студентів КНУБА. Автор 63 наукових праць, навчального посібника та курсу лекцій, курсу відеоуроків на Youtube та трьох програм для дистанційного навчання для освітнього сайту КНУБА.

Web of Science ResearcherID R-3169-2019
Тел. : (044) 241-54-21, внутр. 4-21, кімната 164. E-mail: grygorieva.lo@knuba.edu.ua, l_grigoryeva@ukr.net

Освіта. В 2003 році закінчила з відзнакою механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Магістр механіки.
В 2003-2006 рр.– аспірант кафедри опору матеріалів КНУБА. Науковий керівник член-кор. НАНУ, д.ф.-м.н. Шульга М. О. Захистила дисертацію на ступінь кандидата фізико-математичних наук в Інституті механіки ім. С. П. Тимошенка НАНУ в 2007р.  Вільно володіє англійською мовою.

Взяла участь та отримала сертифікати в наступних освітніх програмах:

1.ENGR2000X: A Hands-on Introduction to Engineering Simulations of Cornell University, USA  Verified Sertificate of Achievement on EdX Issued 9 августа 2019 года Valid Certificate ID 1b6d3b7d3f724aef95effefd533e7e9d

2.RWTHx: MD101x Machine Dynamics with MATLAB of RWTH Aachen Utiversity, Germany
Verified Certificate of Achievement on EdX Issued 14 декабря 2019 года Valid Certificate ID 291475b10e624d7c83d7eb4d8f580aa0

3.Навчальний курс Наукова комунікація в цифрову епоху на платформі Prometheus від Національного університету « Києво-Могилянська академія». Cертифікат для Ludmila Grigoryeva від 19.10.2020 номер 69e2e3fc0a9a4dd0a05068972d6626d5. Кількість годин – 90 годин (3 кредита ЄКТС).

courses.prometheus.org.ua:18090/cert/69e2e3fc0a9a4dd0a05068972d6626d5

4.Diploma № US4-134 for Grigoryeva Ludmila Oleksandrivna Participant of the International scientific-practical conference “International scientific integration-2020”. USA.  November 9-10, Report “Vibrations of Piezoceramic Multilayer Actuators with Elastic Matching Layers” 6 hours

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Загальний стаж роботи 24 роки. Науковий стаж 18 років, педагогічний стаж 14 років.
2006-2008 рр.– молодший науковий та науковий співробітник відділу електропружності Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАНУ.

В 2007 році захистила дисертацію на тему «Чисельний аналіз осесиметричного електропружного деформування п’єзокерамічних циліндрів при динамічних збуреннях» за спеціальністю 01.02.04 – «механіка деформівного твердого тіла».

В 2008 році- асистент, з 2009 р.- доцент кафедри опору матеріалів КНУБА. В 2008-2010 рр.- вчений секретар кафедри.
В 2012 р. отримала вчене звання доцента кафедри опору матеріалів.

В 2015-17рр.- старший науковий співробітник Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАНУ.

Перелік навчальних дисциплін

1.«Опір матеріалів» для спеціальностей Галузеве машинобудування, Інженерія логістичних систем, Прикладна механіка, Будівництво та цивільна інженерія

  1. «Технічна механіка» для спеціальності Хімічні технології та інженерія,
  2. «Основи теорії споруд» для студентів архітектурного факультету.

Наукова робота

Наукові дослідження Григор’євої Л. О. присвячені вивченню стаціонарних та нестаціонарних коливань п’єзоелектричних тіл, питанням електропружності, дослідженню коливань п’єзокерамічних багатошарових тіл канонічних форм.

Автор 63 наукових публікацій, з них 22 статті проіндексовані в базі даних Scopus та мають 89 цитувань, 17 публікацій проіндексовано в Web of Science та мають 101 цитування. Індекс Хірша 6.

Начально-методична робота

Автор двох методичних вказівок для виконання РГР для студентів КНУБА.
В співавторстві з Кошевим О.П. та Левківським Д.В. у 2019р. видано навчальний посібник «ОПІР МАТЕРІАЛІВ в лекціях і задачах»

У 2021 р. тим же колективом авторів видано курс лекцій «ОПІР МАТЕРІАЛІВ з основами теорії пружності», призначений для студентів КНУБА різних спеціальностей.

Розробник 3 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА.

Автор серії відеоуроків та лабораторних робіт з опору матеріалів на Youtube

https://www.youtube.com/channel/UC4ptzya-AQGAFDj18iOB_rA

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram