ДИСЦИПЛІНИ 1-ГО РІВНЯ НАВЧАННЯ (БАКАЛАВР)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 191. Архітектура та містобудування
Спеціалізація «Архітектура та містобудування»

1. Конструкції будівель та споруд

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192. БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ
Спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво»

1.Залізобетонні та кам‘яні конструкції. (до 2021-2022 н.р.)

2.Спецкурс випускової кафедри ЗБК. (до 2021-2022 н.р.)

3. Залізобетонні конструкції  (2022-2023 н.р.)

4. Кам’яні та армокам’яні конструкції (2022-2023 н.р.)

5. Спецкурс випускової кафедри ЗБК «Проектування залізобетонних конструкцій за закордонними нормативними документами.» (2022-2023 н.р.)

6. BIM-технології залізобетонних конструкцій (2022-2023 н.р.)

Спеціалізація «Міське будівництво та господарство»

1.Залізобетонні конструкції.

Спеціалізація «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»

1.Будівельні конструкції (бетонні та кам’яні )(2022-2023 н.р.)

Спеціалізація «Водопостачання та водовідведення»

1. Будівельні конструкції (2022-2023 н.р.)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 193. Геодезія та землеустрій
Спеціалізація «Інженерна геодезія»

1.Інженерні конструкції та споруди

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Спеціалізація «Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами »

1. Будівельні конструкції (2022-2023 н.р.)

2.Сейсмостійкість ГТС.

Детально з робочочим програмами та силабусами дисцициплін можно ознайомитися  за посиланням 
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram