ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА, НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ, РОБОЧІ ПРОГРАМИ, СИЛАБУСИ ДИСЦИПЛІН (Бакалавр)

Вибіркові освітні компоненти 

Каталог вибіркових освітніх компонент КНУБА 

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 191. Архітектура та містобудування

Освітня програма

«Архітектура та містобудування»

1. Конструкції будівель та споруд
Робоча програма освітньої компоненти (2023-2024 н.р.)

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192. БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Освітня програма

«Промислове та цивільне будівництво»

Освітня програма

«Міське будівництво та господарство»

Освітня програма

«Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»

1.Будівельні конструкції (бетонні та кам’яні )
Робоча програма освітньої компоненти (2022-2023 н.р.)

Освітня програма

«Водопостачання та водовідведення»

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Освітня програма

«Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами »

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram