ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА, НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ, РОБОЧІ ПРОГРАМИ, СИЛАБУСИ ДИСЦИПЛІН (Бакалавр)

Вибіркові освітні компоненти 

Вибіркові компоненти КНУБА

Каталог вибіркових освітніх компонент КНУБА 2022-2023

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 191. Архітектура та містобудування

Спеціалізація «Архітектура та містобудування»

1. Конструкції будівель та споруд
Робоча програма 2017-2018 н.р.
Робоча програма 2019-2020 н.р.
Карта дисципліни (силабус) денна форма 2020-2021 н.р.
Карта дисципліни (силабус) заочна форма 2020-2021 н.р.

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192. БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво»

Спеціалізація «Міське будівництво та господарство»

1.Залізобетонні конструкції.
Робоча програма 2017-2018 н.р.
Робоча програма 2019-2020 н.р.
Карта дисципліни (силабус) денна форма 2020-2021 н.р.
Карта дисципліни (силабус) заочна форма 2020-2021 н.р.
Карта дисципліни (силабус) скорочена форма 2020-2021 н.р.
Робоча програма освітньої компоненти (2022-2023 н.р.)
Силабус Залізобетонні конструкції (2022-2023 н.р.)

Спеціалізація «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»

1.Будівельні конструкції. (до 2021-2022 н.р.)
Робоча програма 2017-2018 н.р.
Робоча програма 2019-2020 н.р.
Карта дисципліни (силабус) денна форма 2020-2021 н.р.
Карта дисципліни (силабус) заочна форма 2020-2021 н.р.
2.Будівельні конструкції (бетонні та кам’яні )(2022-2023 н.р.)
Робоча програма освітньої компоненти (2022-2023 н.р.)
Силабус Будівельні конструкції(бетонні та кам’яні (2022-2023 н.р.)

Спеціалізація «Водопостачання та водовідведення»

1. Будівельні конструкції ЗБК. (до 2021-2022 н.р.)
Робоча програма 
2017-2018 н.р.
Робоча програма
 2019-2020 н.р.
Карта дисципліни (силабус) денна форма 2020-2021 н.р.
Карта дисципліни (силабус) заочна форма 2020-2021 н.р.
2. Будівельні конструкції (2022-2023 н.р.)
Робоча програма освітньої компоненти (2022-2023 н.р.)
Силабус Залізобетонні конструкції (2022-2023 н.р.)

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 193. Геодезія та землеустрій

Спеціалізація «Геодезія»

1.Інженерні конструкції та споруди
Робоча програма 2017-2018 н.р.
Робоча програма 2018-2019 н.р.
Робоча програма 2019-2020 н.р.
Карта дисципліни (силабус) денна форма 2020-2021 н.р.
Карта дисципліни (силабус) заочна форма 2020-2021 н.р.

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Спеціалізація «Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами »

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram