БАМБУРА АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Бамбура Андрій Миколайович –  доктор технічних наук, професор, завідувач відділом надійності конструкцій будівель і споруд ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій».

google scholar
Google Scholar
orcid
Orsid
ResearchGate
ResearchGate
web of science
Web of science
Scopus 3
Scopus

Освіта

Закінчив в 1971 р. Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю – Промислове та цивільне будівництво.

Кандидат технічних наук з 1978 року.

Дисертацію захистив 22 травня 1978 р. у спеціалізованій раді Науково- дослідного інституту будівельних конструкцій.

Вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди присвоєно у 1985 р.

Доктор технічних наук з 2006 року. Дисертацію захистив 16 березня 2006 р. у спеціалізованій раді Д 64.056.04 Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури.

Професор  з 29 вересня 2015 року

Автор понад 200 наукових праць, з них 8 монографій,  та 7 публікацій у виданнях , що включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, 3 патенти.  Підготував 15 кандидатів технічних наук та двох докторів технічних наук.

Напрями наукової діяльності

Експериментально-теоретичні дослідження реальних діаграм різних типів бетону. Експериментально – теоретичні дослідження несучої здатності і стійкості звичайних і попередньо напружених залізобетонних та стале залізобетонних конструкцій. Розробка національних будівельних норм і стандартів. Розрахунки унікальних будівель за несучою здатністю і їх стійкості прогресуючому обваленню.

Монографії

 1. А.М. Бамбура, А.М. Павліков, В.І. Колчунов, Д.В. Кочкарьов, І.Я. Яковенко. Практичний посібник із розрахунку залізобетонних конструкцій за діючими нормами України (ДБН В.2.6-98:2009) та новими моделями деформування, що розроблені на їхню заміну. – К.: ТОВ Талком -2017 -626 с.
 2. А.М. Бамбура, І.Р. Сазонова, О.В. Дорогова, О.В. Войцехівський. Проектування залізобетонних конструкцій. Посібник – К.: Майстер книг, 2018 – 239 с.

У наукових фахових виданнях України

 1. Бамбура А.М. Попереднє призначення площі розтягнутої арматури для конструкцій прямокутного перерізу при згині/ А.Н. Бамбура, О.В. Дорогова, І.Р. Сазонова// Наука та будівництво. -2017. -2017’3 – С. 32-39.
 2. Бамбура А.М. Особенности конструирования и работы сборно монолитных перекрытий каркасных зданий/ Болотов А.Ю., Карпенко А.А. // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб.науч. трудов. Вып. №100 – Днипро: ПГАСА, 2017 – С. 25-33.
 3. Бамбура А.М. Упрощенная методика определения армирования изгибаемых железобетонных элементов прямоугольного сечения/ Сазонова И // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб.науч. трудов. Вып. №100 – Днипро: ПГАСА, 2017 – С. 25-33.
 4. Бамбура А.М. Розрахунок позацентрово стиснутих гнучких залізобетонних елементів за методом «реальної» кривизни/ А.Н. Бамбура, О.В. Дорогова, І.Р. Сазонова, Богдан В.М.// Наука та будівництво. -2018. -2018’3 – С. 10–20.
 5. Бамбура А.М. «Напружено_деформований стан, несуча здатність та момент виникнення тріщин постнапружених згинних залізобетонних елементів за модефікованим деформаційним методом»/ А.Н. Бамбура, О.В. Дорогова, Ю.М. Петрик.// Наука та будівництво. -2020. -2020’3 – С. 11–16.

У SCOPUS

 1. Experimental Study  of  Fragment of Prestressed Containment  of Nuclear Power Plant Unit | Експериментальні дослідження фрагменту попередньо напруженої захисної оболонки енергоблоку атомної станції

Bambura, A., Sazonova, I., Karpenko, A., Zharko, L., Fesenko, O.,  Iniushev, V., Zhygalov/ I., Posokh/ V.,

Nuclear and Radiation Safety, 1(89)(2021) (в процесі індексації)

 1. The stressed-deformed state of slab reinforcedconcrete hollow structures considering the biaxial compression of concrete

Bambura, A.Mel’nyk, I.Bilozir, V., …Prystavskyi, T.Partuta, V.

Eastern-European Journal of Enterprise Technologiesthis link is disabled, 2020, 1(7-103), стр. 34–42

 1. Assessment of the shelter structures to be dismantled after nsc installation. comparative analysis of dismantling options | Результати оцінки складу будівельних конструкцій об’єкта «Укриття», які підлягають демонтажу після насування НБК. Порівняльний аналіз варіантів демонтажу

Nemchynov, Y.U.Bambura, A.Sazonova, I., …Shcherbin, V.Rudko, V.

Nuclear and Radiation Safetythis link is disabled, 2019, 1(81), 03

Просмотреть реферат

Связанные документыThis link is disabled.

В 2021 році розроблено ряд нормативних документів науковим керівником яких є Бамбура А.М.

 1. ДБН В.1.2-6:202Х. «Основні вимоги до  будівель і споруд.  Механічний опір та стійкість.»
 2. ДСТУ ХХХХ:20ХХ «Розрахунок будівель на стійкість до прогресуючого обвалення»
 3. ДСТУ ХХХХ:202Х «Встановлення строку експлуатації об’єктів будівництва. Основні вимоги»
 4. ДСТУ ISO 8930:202Х (ISO 8930:2021, IDT «Загальні принципи надійності конструкцій.  Терміни»
 5. ДСТУ ISO 3898:202Х (ISO 3898:2013, IDT) «Основи для проектування конструкцій – назви та символи фізичних величин та загальних величин»

Освітні документи

Диплом про вищу освіту
Диплом професора

Підвищення кваліфікації

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Досягнення у професійній діяльності

Досягнення у професійній діяльності 2023

Публікації

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram