КОЛЯКОВА ВІРА МАРКУСІВНА

Колякова Віра Маркусівна –  кандидат технічних наук, доцент, дійсний член Академії будівництва України. Лауреат Великої срібної медалі Академії будівництва України.

Нагороджена подякою Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою Академії будівництва України, Подякою Київського міського голови.
Контакти:
тел.: (044) 241 55 04, внутр. 5-04, кімната 104

google scholar
Google Scholar
orcid
Orsid
ResearchGate
ResearchGate
web of science
Web of science
Scopus 3
Scopus

Освіта

У 1992 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Будівництво теплових та атомних електростанцій» та здобула кваліфікацію інженер-будівельник. 

У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

У 2016 році пройшла наукове стажування в ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» 21.11.16-21.12.16р. (Наказ про зарахування №1433/1 від 1.12.16р. Наказ про виконання плану графіка ФПК №258  від 30.06.17р)

У травні 2019 році пройшла міжнародне наукове стажування у Welding InstituteSlovenia (Наказ про наукове стажування за кордоном № 404/1  від 23.04.19, Certificate №0002 Ljubljana, 7 May 2019).

У вересні 2019 прийняла участь у Науковому семінарі «Розвиток 3D технологій в сучасному будівництві»  з 14.10-18.10.2019. (Наказ 189/3. від 09.10.19 (КНУБА) (згідно з Меморандум про співпрацю між Інститутом зварювання (м.Любляна, Республіка Словенія) та Київським національним університетом будівництва і архітектури від 4.03.19 (13.03.19), безстроково.).

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 30 років. Науково-педагогічний стаж 28 років. Після закінчення Київського інженерно-будівельного інституту у 1992 році працювала на посаді інженера з будівництва у Клінічній лікарні №12 м. Києва.
З 1993 року працює в КНУБА. Пройшла шлях від аспіранта, інженера І категорії, асистента, доцента кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій.
У 2002 році захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». Тема дисертації «Напружено-деформований стан бетону при короткочасному та тривалому повторному одновісному та двовісному стиску». У 2007 році присвоєно вчене звання доцента.

Перелік навчальних дисциплін

1. Будівельні конструкції  (192 “Будівництво та цивільна інженерія”)

Освітня програма:   Водопостачання та водовідведення (ВВ)Гідротехнічне будівництво (ГБ).

2. Сейсмостійкість ГТС (192 “Будівництво та цивільна інженерія”, 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»)

Освітня програма: Гідротехнічне будівництво (ГБ)Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами

3. Залізобетонні та кам’яні конструкції (ч/р) (192 “Будівництво та цивільна інженерія”)

Освітня програма:  Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ)

Науково-методична робота

Автором опубліковано понад 45 наукових та методичних праць, серед яких підручник «Будівельні конструкції»  (з Грифом МОН України») (2011).

Є заступником голови організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції «Будівлі та споруди спеціального призначення. Сучасні матеріали та конструкції» (заснована  у 2016 на кафедрі  Залізобетонних та кам‘яних конструкцій, за
участю Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України та  Академії будівництва України).

Є відповідальнім секретарем  збірника наукових праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика», який започаткований в 2016 р. http://bctp.knuba.edu.ua/about/editorialboard

Напрями наукової діяльності

Розробка методів розрахунку залізобетонних конструкцій, які перебувають під дією складних навантажень та впливів. Вплив підвищених температур на будівельні конструкції.

Освітні документи
Диплом про вищу освіту
Диплом доцента

Підвищення кваліфікації

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Досягнення у професійній діяльності

Публікації

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram