Наукові гуртки здобувачів вищої освіти

Науковий гурток здобувачів вищої освіти:

Інформаційні технології розрахунку будівельних конструкцій та будівельне інформаційне моделювання (BIM-технології)

Науковий керівник:

к.т.н., доцент Адаменко Вячеслав Миколайович

Склад гуртка:

 • Афтенюк Іван Андрійович (ПЦБ-21-3)
 • Губарець Ілля Юрійович (ПЦБм-23-МДК)
 • Заїцький Денис Анатолійович (ПЦБм-23-МДК)
 • Коваленко Аміна Анатоліївна (ПЦБ-21-1)
 • Кравчук Роман Васильович (ПЦБм-23-МДК)
 • Омельяненко Анастасія Андріївна (ПЦБм-23-МДК)
 • Помаз Анна Юріївна (ПЦБ-21-6)
 • Романишен Олег Віталійович (МН-УПм-23)
 • Самар Максим Олександрович (ПЦБм-23-МДК)
 • Фрунзе Діонісій Сергійович (ПЦБс-22-1)

Установчі документи:

Протоколи засідань кафедри та студентського наукового гуртка

Наукові публікації членів студентського наукового гуртка

2024
 • Адаменко В. М., Дзюбко Д. А., Романишен О. В. Дослідження напружено-деформованого стану вузлів сталезалізобетонних каркасно-монолітних будівель за допомогою інформаційних технологій розрахунку та будівельного інформаційного моделювання. Механіка та математичні методи, 2024. T. VІ. № 1. С. 107–123. DOI: https://doi.org/10.31650/2618-0650-2024-6-1-107-123 (фахове видання). – Режим доступу: http://mmm-journal.com.ua/pages/archive.php
2023
 • Вячеслав Адаменко, Олег Романишен. Реалізація принципів будівельного інформаційного моделювання (ВІМ) та інформаційних технологій розрахунку при проєктуванні залізобетонних і сталезалізобетонних каркасних будівель //Будівельні конструкції. Теорія і практика – Вип. 13. – КНУБА, 2023. – С. 51-61. https://doi.org/10.32347/2522-4182.13.2023.51-61 (фахове видання)
 • Олег Романишен, Вячеслав Адаменко. Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану сталезалізобетонних колон, що працюють у складі багатоповерхового каркасу // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2023», 29.11-01.12.2023 р. – К.: КНУБА, 2023. – С. 181-182. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/16v7W_DscnDxT6l0bHX0UsS9rf1ISpxYg/view?usp=sharing
 • Вячеслав Адаменко, Іван Афтенюк. Особливості застосування комп’ютерних методів при розрахунках та підборі перерізів складених сталевих елементів конструкцій // Робоча програма та тези доповідей IV-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», 26-27 квітня 2023 р. – К.: КНУБА, 2023. – С. 31-32. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/17Pm-n4Q66O4a3x1Vhhy8IUeMn869OQSn/view?usp=sharing
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram