Білик Артем Сергійович

доцент катедри, доцент, кандидат технічних наук, дійсний член-кореспондент АБУ, науковий консультант Центру Українського Центру сталевого будівництва, також  співорганізатор всеукраїнського студентського конкурсу SteelFreedom (має кваліфікаційні сертифікати «Експерт», «Інженер-проектувальник»)

Освіта:

 • 2006 рік – закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури, диплом магістра  за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво»

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності:

 • к.т.н., 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди

Тема дисертації:

 • тема дисертації

Професійний шлях:

 • дати рр – навчання в аспірантурі
 • з дата р – доцент кафедри металевих і дерев’яних конструкцій

Найменування всіх навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем:

 • дисципліни

Інформація про наукову діяльність:

 • наукова діяльність

Наукові та методичні праці по роках публікації:

2023
 • Коцюруба В.І., Білик А.С., Веретнов А.О., Гайдарли Г.С., Борта Р.М., Тертишний Б.І. Методика розрахунків та обґрунтування вимог до інженерного захисту об’єктів критичної інфраструктури від бпла типу баражуючий боєприпас // Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 109. – P.164 – 183. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.109.164-1831. (Web Of Science) Стаття онлайн
 • Білик С.І., Білик А.С., Нужний В.В. Загальна класифікація ударних навантажень на захисні споруди // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів (КЗЯТПС – 2023): матеріали тез доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25-26 травня 2023 р.) : у 2т. / Національний університет “Чернігівська політехніка” [та ін.] – Чернігів : НУ “Чернігівська політехніка”, 2023. – Т.2. – с. 151-153 Тези онлайн
 • Daurov M.K., Bilyk A.S. The multi-storey buildings steel frames vitality increasing. Modern construction and architecture. 2023. №4. P.
 • Білик А.С. Білик С.І., Глітін О.Б., Джанов Л.В. Оптимальна висота сталевих двотаврових балок зі змінною шириною полиць// Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. О. Д. Журавський. – Київ : КНУБА, 2023. – Вип. 12. – С. 44-52. DOI:10.32347/2522-4182.12.202 Стаття онлайн
 • Артем Білик, Сергій Білик, Любомир Джанов. Оптимальна висота сталевої двотаврової балки із змінною шириною полиць // IV Міжнародна наукова практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», 26-27 квітня 2023 р. Київ, с. 46-47 Тези онлайн
 • Артем Білик, Володимир Коцюруба. Концепція національної безпеки України «Країна-фортеця» в ракурсі захисту критичної інфраструктури // IV Міжнародна наукова практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», 26-27 квітня 2023 р. Київ, с. 16-17 Тези онлайн
 • Сталеві конструкції. Оформлення креслень марки КМ-КМД, студентських робіт: Методичні вказівки / уклад.: Білик С.І., Білик А.С., Адаменко В.М., Тонкачеєв В.Г., Глітін О.Б., Нужний В.В., Дауров М.К., Цюпин Є.І. – К.: КНУБА, 2023 – 47 с. Електронний ресурс
 • Сталеві конструкції. Пояснювальні записки проектної та робочої документації: Методичні вказівки / уклад.: Білик С.І., Білик А.С., Адаменко В.М., Тонкачеєв В.Г., Глітін О.Б., Нужний В.В., Дауров М.К., Цюпин Є.І. – К.: КНУБА, 2023 – 18 с. Електронний ресурс
2022
 • Дауров М. К., Білик А.С. Порівняння роботи багатоповерхових сталевих каркасів при пожежі за різних початкових умов та їх вплив на живучість. Сучасне будівництво та архітектура. 2022. №1. С. 27-43.
 • Serhii Bilyk, Artem Bilyk, Evhen Tsyupyn. The stability of elastic elements in a deformed state with initial structural form imperfections for truss elements with rigid nodes was studied / Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 109. – P.213 – 228. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.109.213-228 (Web Of Science) Стаття онлайн
 • Daurov M.K., Bilyk A.S. Investigation of changes in steel frames stress state in fire and influence on its vitality // Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 108. – P.325 – 336. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.325-336 (Web Of Science)
 • Bilyk S.I., Bilyk A.S., Tonkacheiev V.H. The stability of low-pitched von Mises trusses with horizontal elastic supports // Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 108. – P.131 – 144. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.131-144 (Web Of Science)
2021
 • Білик С., Білик А., Цюпин Є., Глітін О. Моделювання оцінки фізичного зносу цинкового покриття просторових сталевих рамних дорожніх конструкцій для інформаційних систем безпеки на дорогах // Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип.8 (2021)- с.25 -31 DOI: 10.32347/2522-4182.8.2021.25- 31 (Фахове видання)
 • Білик А. С. У снах між зоряних шафірів // Вибрані поезії та поетичні переклади/ Артем Білик. – К. «Знання України», 2021 р. – 95с.
 • Білик А. С., Білик С. І. Головні напрямки сучасного розвитку металевих конструкцій будівель і споруд // Вісник ОДАБА «Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини». – Вип. № 25. – 2021. – С.5-12. (Фахове видання)
 • Білик А. С., Білик С.І., Джанов Л.В. Оптимальна висота сталевої балки із змінною висотою стінки і полиці // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем – 2021: матеріали тез доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – Т. 2. – С.92-93. (Фахове видання)
 • Білик А., Беляев Н., Постернак О., Калафат К. Проектирование сталежелезобетонных конструкций зданий в соответствии с Еврокодом 4 и национальными приложениями Украины. – К.: УЦСБ, 2021. – 502 с.
 • Білик А., Цюпин Є., Білик С. Проектування і експериментальні дослідження несучих конструкцій скління у підлозі мостових конструкцій // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2021. – № 3. – C. 21-29. (Фахове видання)
 • Білик А., Цюпин Є., Білик С. Результати натурного експериментального дослідження зносу оцинкованого покриття металевих просторових рамних дорожніх конструкцій для інформаційних систем безпеки на дорогах після тривалої дії атмосферних умов міста // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини». – К.: КНУБА, 2021. – С.9-10.
2020
 • Білик А. С., Шупик А. В., Худайберенов А. А. Інструменти аналізу вартості життєвого циклу при відновленні будівель після пожежі на прикладі Будинку спілок у м. Києві // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2020. – № 1. – С. 12-21. (Фахове видання)
 • Білик А. С., Гребенєва І. В. Особливості проєктування споруд в умовах Марса // Космічна наука і технологія. – 2020. – 26, № 5 (126). – С. 73-89. DOI: 10.15407/knit2020.05.000 (Фахове видання)
 • Білик А. С., Цюпин Є. Стійкість сталевих стрижнів сталевої ферми з жорсткими зварними вузлами // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2020. – Вип. 75. – 423 с. (Фахове видання)
 • Білик А. С., Сандлерс А., Беляєв М., Постернак О. Основи проектування сталезалізобетонних перекриттів багатоповерхових автостоянок. Посібник до практичних занять з дисципліни цільової підготовки для студентів спеціальності 7.092101 «Промислове і цивільне будівництво» – К.: УЦСБ, КНУБА, 2020. – 80 с
 • Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020. – 210 с.
 • Білик А., Кириченко О.Г., Коваленко Є.Ю. Дослідження аномальних явищ та погранична наукова картина сучасного світу // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020. – С. 6-28.
 • Білик А. С. Розробка і прикладне застосування математичної моделі ототожнення ААЯ з урахуванням невизначеності, пов’язаної із відсутністю та із надлишком інформації // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020. – С. 55-68.
 • БіликА. С., Коваленко Є.Ю. Петров С.О. Трибологічний і хімічний аналіз зразків обробленого базальту із комплексу Варангал у Індії та гіпотетичні можливості технологій прадавніх цивілізацій // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020. – С. 147-165.
 • БіликА. С., Коваленко Є.Ю., Кириченко О.Г. Розробка і застосування моніторингових комплексів для вивчення аномальних аерокосмічних явищ та аномальних зон // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020. – С.124-134.
 • БіликА. С., Кириченко О.Г., Букет А.В, Зейкан М.В. АЯ та безпека життєдіяльності. Досвід, концепції, правила, заходи // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020. – С. 166-176.
 • БіликА. С., Гребенєва І. В. Особливості проектування в умовах Марсу // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020. – С. 184-198.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram