Тонкачеєв Віталій Геннадійович

доцент катедри, доцент, кандидат технічних наук, дійсний член-кореспондент АБУ (має кваліфікаційний сертифікат, “Інженер-проектувальник”)

Освіта

Освіта:

 • У 2005 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю промислове і цивільне будівництво, здобув кваліфікацію інженер-будівельник

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності:

 • к.т.н., 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди

Тема дисертації:

 • «Ефективні купола зі сталевих гнутозварних замкнутих профілів з вузлами підвищеної жорсткості»

Професійний шлях:

 • з 2005 по 2013 р – інженер-конструктор
 • з 2013 р по 2014 р – провідний інженер кафедри металевих і дерев’яних конструкцій
 • з 2014 по 2018 р – навчання в аспірантурі, асистент кафедри
 • з 2018 р – доцент кафедри металевих і дерев’яних конструкцій

Найменування всіх навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем:

 • Конструкції з дерева і пластмас – ПЦБ, АРХ, МБГ
 • Металеві конструкції – ПЦБ, АРХ
 • Керівництво атестаційними бакалаврськими роботами
 • Керівництво атестаційними магістерськими роботами

Інформація про наукову діяльність:

 • Публікації – 20
 • За 5 років наукових видань 10, у тому числі науково-методичних та підручників 2

Наукові та методичні праці по роках публікації:

2024
 • Дерев’яні конструкції. Дерев’яні тришарнірні стрілчасті арки з клеєної деревини / уклад.: Білик А. С та інші – К.: КНУБА, 2024 — 72с Електронний ресурс
2023
 • Тонкачеєв Г.М., Молодід О.С., Тонкачеєв В.Г., Шандра О.Г. МЕТОД ЦІЛОЧИСЛОВОГО НОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДСИЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ РАМ КАРКАСНИХ БУДІВЕЛЬ // Нові технології в будівницітві № 43/2023., НДІБВ, К.: 2023 – с. 60-66 DOI: 10.32782/2664-0406.2023.43.8 Стаття онлайн
 • Л.Лавріненко, Л.Афанасьєва, В.Тонкачеєв. Особливості роботи і розрахунку нагельних єднань деревних конструкцій з врізними пластинами за ЕС5 // Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип.13 (2023) – с. 123-138. DOI: 10.32347/2522-4182.13.2023.123-138 Стаття онлайн
 • Г.М. Тонкачеєв, В.Г. Тонкачеєв, В.П. Рашківський, О.Г. Шандра. ” СИСТЕМА АНАЛІТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ НОРМ ВИТРАТ ПРАЦІ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ. // Будівельне виробництво №74/2022., НДІБВ, К.: 2023. – с. 3-10 DOI:10.36750/2524-2555.74.3-10 (Фахове видання) Стаття онлайн
 • Сталеві конструкції. Оформлення креслень марки КМ-КМД, студентських робіт: Методичні вказівки / уклад.: Білик С.І., Білик А.С., Адаменко В.М., Тонкачеєв В.Г., Глітін О.Б., Нужний В.В., Дауров М.К., Цюпин Є.І. – К.: КНУБА, 2023 – 47 с. Електронний ресурс
 • Сталеві конструкції. Пояснювальні записки проектної та робочої документації: Методичні вказівки / уклад.: Білик С.І., Білик А.С., Адаменко В.М., Тонкачеєв В.Г., Глітін О.Б., Нужний В.В., Дауров М.К., Цюпин Є.І. – К.: КНУБА, 2023 – 18 с. Електронний ресурс
 • Конструкції з дерева та полімерних матеріалів: Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни / Уклад. Л.І. Лавріненко та ін. – К.: КНУБА, 2023.– 20 с. Електронний ресурс
2022
 • Hennadii Tonkacheiev, Iryna Rudnieva, Vitalii Tonkacheiev, Yurii Priadko. Features of standard time formation to implement construction processes: a case study / Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 109. – P.141 – 151. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.109.141-151 (Web Of Science) Стаття онлайн
 • Bilyk S.I., Bilyk A.S., Tonkacheiev V.H. The stability of low-pitched von Mises trusses with horizontal elastic supports // Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 108. – P.131 – 144. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.131-144 (Web Of Science)
 • Tonkacheiev V.H., Bilyk S.I. The ribbed-annular dome’s upper tier model stability experimental studies // Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 108. – P.283 – 294. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.283-294 (Web Of Science)
2021
 • Тонкачеєв Г.М., Тонкачеєв В.Г., Носач К.В. Відбір опалубних систем для влаштування монолітних колон за методикою цілочислового нормування трудомісткості та тривалості процесів. // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин (Технічний), Вип. 47(1), КНУБА, К.: 2021, стор. 96–107. https://doi.org/10.32347/2707-501x.2021.47(1).96-107
 • Білик С.І., Глітін О.Б., Тонкачеєв В.Г., Радецький С.Б. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Робоча площадка виробничої будівлі» / уклад.: Білик С.І., Глітін О.Б., Тонкачеєв В.Г., Радецький С.Б. – К.: КНУБА, 2021 – 54 с
2020
 • BilykS.І., Tonkacheiev H.M., Bilyk А.S., Tonkacheiev V.H. Tall von-Mises trusses’ skew-symmetric deformation // Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2020. – Issue 105. – P.114 – 126. DOI: 10.32347/2410-2547.2020.105.114-126. (Web Of Science)
2019
 • Г.М. Тонкачеєв, В.Г. Тонкачеєв. ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПРОЦЕСУ МОНТАЖУ ТА ДЕМОНТАЖУ ОПАЛУБКИ ЗА МЕТОДОМ ЦІЛОЧИСЛЕННОГО НОРМУВАННЯ / Г.М. Тонкачеєв, В.Г. Тонкачеєв // Будівельне виробництво №67/2019., НДІБВ, К.: 2019. – стр. 31-36. Електронний ресурс: http://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/5918
2018
 • Проблеми конструювання ребристо-кільцевих куполів / Білик С.І., Тонкачеєв В.Г.// Системні технології. Наук.зб. – Д.: Міносвіти України. – 2018 – №5 (118). – С 166-170. Електронний ресурс: http://st.nmetau.edu.ua/journals/118/20_a_ua.166-170.pdf
 • Sergiy Bilyk, Vitaliy Tonkacheiev, Determining sloped-load limits inside von Mises truss with elastic support. Materiali in tehnologije., Ljubljana, Slovenija 52 (2018), 105-109, doi:10.17222/mit.2016.083.
 • Тонкачеєв В. Г. Методика формування оптимальної форми і конструктивної системи купольного покриття. // Містобудування та територіальне планування: наук. техн. зб. наук. пр. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 66. С. 602–610.
2017
 • Білик С. І., Тонкачеєв В. Г. Моделювання деформацій верхнього ярусу пологого купольного покриття // Нові технології в будівництві. Вип. № 32. Київ: НДІБВ. 2017. С. 44-49.
2016
 • Тонкачеєв В. Г. Визначення оптимальних конструктивних параметрів ребристо-кільцевих куполів покриття приміщень з корисною площею 200….500 м2 // Містобудування та територіальне планування: наук. техн. зб. наук. пр. Київ: КНУБА, 2016. Вип. 62. Ч. 1. С. 525–531.
 • Білик С. І., Тонкачеєв В. Г. Вузлова стійкість купольних конструкцій за методом узагальненого критерію. / Будівельне виробництво №60/2016., НДІБВ, К.: 2016. – стр. 30-34
 • Білик С. І., Тонкачеєв В. Г. Числові дослідження впливу на стійкість ферм Мізеса гребеневої пружної опори при похилому навантаженні. / Вісник Одеської Державної академії будівництва та архітектури. Випуск №61., ТОВ “Зовнішрекламсервіс”., ОДАБА, О.: 2016. – стр. 35-39
2015
 • Білик С. І., Тонкачеєв В. Г. Вплив на стійкість ферми Мізеса напрямку дії вузлового навантаження при пружних опорах на прикладі сталевого ребристо-кільцевого купола. / Будівництво. Матеріалознавство. Машинобудування. Випуск 82. Збірник наук. праць. ПДАБА, Дніпропетровськ, 2015. – стр. 44-49.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram