Загальна інформація катедри МДК

Катедра металевих і дерев’яних конструкцій КНУБА є однією із випускаючих катедр університету. В різні роки катедра навчала, підготовлювала, керувала і випускала від 42 до 62 студентів, які захищали дипломні й магістерські роботи. Катедра пишається тим, що має один з найкращих показників на факультеті з підготовки магістрів за напрямом «Будівництво»– спеціалізація з будівельних конструкцій. При катедрі є лабораторія та випробувальний центр, у якому можливо виконувати випробування будівельних конструкцій в натурну величину прогоном до 22 м.

Професори і доценти катедри написали єдиний в Україні капітальний підручник з металевих конструкцій.

Наукові дослідження катедри базуються на сучасних теоретичних та експериментальних підходах, що дозволяє результати наукових досліджень впроваджувати в державні будівельні норми України (ДБН) як з металевих так і з дерев’яних конструкцій. Магістри й спеціалісти, що закінчують навчання за спеціалізацією катедри, завжди знаходять роботу і таких спеціалістів країні не вистачає, тому що металеві конструкцій потребують широкого кола знань нормативних документів, професійних знань будівельника і творчого кропіткого підходу до використання металевих конструкцій в будівництві.

Дипломні проекти катедри займають завжди призові місця на конкурсах будівельного факультету.

Катедра бере активну участь у всеукраїнських конкурсах студентських робіт: з науково-дослідних робіт; комп’ютерних технологій; конкурсу впровадження металевих конструкцій в архітектуру «Steel Freedom», організатором якого є Український центр сталевого будівництва.

Завідувач катедри металевих та дерев’яних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури з 2007 року (МДК КНУБА). Білик С.І. – професор, доктор технічних наук, академік Академії будівництва України (АБУ), член президії АБУ, лауреат премії ім. М.С. Буднікова. Білик С.І. є автором біля 160 наукових публікацій, методичних вказівок, автор винаходів та підручників. Брав участь у впровадженні наукових розробок,має кваліфікаційні сертифікати «Експерт» та «Інженер-проектувальник» у будівельній галузі (біля 100 об’єктів в Україні та закордоном), науковий керівник проектів. Нагороджений подякою Кабінету Міністрів України, малою срібною медаллю АБУ. Напрямки наукової діяльності – проблеми міцності і стійкості рамних каркасів та арок зі зварних двотаврів постійного і змінних перерізів, тонкостінних гнутих профілів вогнетривкість та живучість сталевих конструкцій.

Напрямки наукової діяльності – проблеми міцності і стійкості рамних каркасів та арок зі зварних двотаврів постійного і змінних перерізів, тонкостінних гнутих профілів вогнетривкість та живучість сталевих конструкцій.

Напрям наукової діяльності вченого ― оптимальне проектування стрижневих сталевих конструкцій на базі вирішення задач нелінійного математичного програмування, удосконалення конструктивних форм плоских і просторових конструкцій покриттів та морських стаціонарних платформ, реконструкція й підсилення будівель і споруд. Автор понад 190 наукових праць, серед яких 12 монографій, навчальні посібники, довідники. Основні праці: «Оптимальное проектирование металлических конструкций», «Сварные строительные конструкции. В 3-х томах», «Основы проектирования конструкций, Т. 2. Типы конструкций», «Металеві конструкції. Спеціальний курс», «Металеві конструкції. Ферми», «Металеві конструкції» підручник.

Для розвитку кафедри і підвищення її наукового потенціалу багато зробив кандидат технічних наук, професор Олексій Олександрович Нілов (1937 р.н.) ― лауреат премії ім. М.С. Буднікова та малої срібної медалі АБУ України. Дійсний член Академії будівництва України. Вчений розробив методи розрахунку міцності та стійкості сталевих циліндричних оболонок баштових конструкцій, балок з гофрованими стінками, складчастих безкаркасних будівель. Співавтор підручника «Металеві конструкції».

Своїми досягненнями завдячує кафедра і кандидату технічних наук, професору Віталію Захаровичу Кліменку (1939 р.н.). Він ― відмінник освіти України, лауреат премії ім. М.С. Буднікова, дійсний член Академії будівництва України. У колі наукових інтересів ученого ― дослідження будівельних конструкцій з клеєної деревини з урахуванням складного напруженого стану матеріалу. Автор 180 наукових і методичних праць, зокрема п’яти підручників, 11 навчальних посібників, 120 наукових статей. Основні праці: «Конструкції з дерева і пластмас», «Клееныесоединениядревесины и бетона в строительстве», «Проектування дерев’яних конструкцій», «Випробування та обстеження будівельних конструкцій і споруд». У 2010 р. опублікував навчальний посібник «Будівельна біоніка. Закони розвитку технічних систем. Будівельні конструкції».

З 2007 р. діяльністю кафедри керує доктор технічних наук, професор Сергій Іванович Білик (1958 р. н.) ― лауреат премії ім. М.С. Буднікова та малої срібної медалі АБУ України. Дійсний член Академії будівництва України.

У 1986–1987 pp. під керівництвом професорів В.А. Баженова і М.М. Жербіна брав участь у заснуванні Проблемної науково-дослідної лабораторії надлегких сталевих конструкцій (ПНДЛ ОЛСК) при КІБІ. Після відкриття лабораторії (1988) став її завідувачем.

Кафедра пишається своїми видатними випускниками Серед них –академік АН СРСР, чотириразовий лауреат Державної премії СРСР, лауреат Ленінської премії М.П. Мєльніков (випускник 1934 р), директор московського інституту «ЦНДІПроектстальконструкция», який під його керівництвом перетворився в один з найвідоміших в світі спеціалізованих закладів в галузі металевих конструкцій;лауреат Державної премії УРСР О.І. Шумицький (1941); директор інституту «Укрпроектстальконструкція» В.Г. Чудновський (1938.); М.Я. Бородянський (1938), М.І. Длугач (1940), чл.-кор. АН УРСР, лауреат Державної премії УРСР Ю.О. Вєтров (1940) – ректор КІБІ з 1961 по 1983 рр.); лауреат Ленінської премії Б.В. Поповський (1950); доктора технічних наук: професор, академік РААСН В.В. Бірюльов (1951), Б.Ф. Лєбєдєв (1951), лауреат Державної премії з науки і техніки України Е.Ф. Гарф (1962).

Незмінними залишаються для колективу основні педагогічні і етичні принципи, закладені професорами Жудіним М.Д., Жербіним М.М., Пермяковим В.А. Це бережливе і доброзичливе відношення до своїх колег і до студентів.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram