Публікації 2022

ПУБЛІКАЦІЇ

2022 рік

Монографії:

1. Gorbatyuk I., Terentyev O., Sviderskyi A., Dolya E. Purpose and requirements for deep disintegration of local action. In collective monograph: Theoretical and scientific foundations in research in Engineering. Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2022. 437-443. Available at: DOI-10.46299/ISG.2022.MONO.TECH.1. ISBN 978-1-68564-501-4.

https://isg-konf.com/theoretical-and-scientific-foundations-in-research-in-engineering/

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2022/01/ISG.2022.MONO_.TECH_.1.pdf

2. Савенко В., Гончаренко Т., Нестеренко І., Шатрова І., Пальчик С. Вдосконалення методів розрахунків сітьових графіків в будівництві на основі теорії графів та інформаційних технологій, THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING collective monograph, Boston : Primedia eLaunch, 2022. 543 р. DOI –10.46299/ISG.2022.MONO.TECH.

3. Савенка В. І., Плугіна А. А., Кущенка І. В., Гончаренко Т.А. Забезпечення корозійної та функціональної стійкості металомістких комплексів і критичної інфраструктури за допомогою інноваційних науково містких екоресурсозберігаючих технологій: монографія. 2-ге вид. перероб. та доп.  – Київ: Центр учбової літератури, 2022. – 326 с.

 

Статті:

1. Безклубенко І.С., Гетун Г.В., Баліна О.І., Буценко Ю.П. Дослідження властивостей множини ефективних значень критеріїв в задачі оптимізації інженерної мережі. Управління розвитком складних систем. 2022. № 51, стр. 81-86 [Index Copernicus]

http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-51

2. Бушуєв С. Д., Кулаков Ю. О., Терейковська Л. О., Терейковський І. А., Терейковський О. І. Нейромережева модель детектування кордонів обличчя людини. Науково-технічний збірник «Управління розвитком складних систем» Київського національного університету будівництва і архітектури. 2022. Вип. 51. С. 5-11.

DOI: 10.32347/2412-9933.2022.51.5-11

http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-51/5-11.pdf

3. Гетун Г.В. Безклубенко І.С., Баліна О.І., Буценко Ю.П. Принципи конструювання та особливості статистичного розрахунку арок. Spatial Development 2022, № 1, стр .43-56, doi.10.3234/2786-7269.2022.1 [ Фахове видання]

http://spd.knuba.edu.ua/article/view/272688/268208

4. Галіна Гетун, Ірина Безклубенко, Вікторія Кошева, Інна Кошева.Етапи розвитку бетону та досвід використання залізобетонних конструкцій. Будівельні конструкції.Теорія та практика. N10, 2022, с.42-55.

http://bctp.knuba.edu.ua/article/view/260012

5. Галіна Гетун, Віра Колякова, Андрій Соломін, Ірина Безклубенко. Особливості проектування сталевих сейсмостійких конструкцій висотних будівель. Будівельні конструкції.Теорія та практика. Вип.11, 2022, с.18-31

https://doi.org/10.32347/2522-4182.11.2022.18-31

http:bctp.knuba.edu.ua/

6. Горда О.В., Цюцюра С.В., Лященко Т.О. Колорометричний аналіз зображення будівельного майданчика. Управління розвитком складних систем. Київ, 2022. No 49. С. 66 – 73.

http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-49

7. Горда О.В., Цюцюра С.В., Лященко Т.О. Cognitive elements of information environments. Управління розвитком складних систем. Київ, 2022. № 51. С. 49 – 57, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2022.51.49-57

8. Олена Горда. Аналіз задачі побудови онтологічного словника будівництва. Прикладна геометрія та інженерна графіка №101 С.55-95 Copernicus DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2021.101.55-95

9. Т.А. Гончаренко. Метод визначення рівнів деталізації просторових об’єктів у складі тривимірної інформаційної моделі міської території, Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Інформатика та моделювання, Харків: НТУ “ХПІ”, 2022, № 1−2 (7−8), с. 30–43

http://pim.khpi.edu.ua/article/view/270097 . (Фахове видання категорії Б)

10. Т.А. Гончаренко. «Сучасні інформаційні технології для моделювання міського середовища та розробки цифрових двійників міських об’єктів», Управління розвитком складних систем, № 51, с. 87–93, 2022.

http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-51/87-93.pdf (Фахове видання категорії Б)

11. Honcharenko, T., Terentyev, O., Gorbatyuk, I. (2022). Mathematical Modeling of Information System Designing Master Plan of the Building Territory Based on OLAP Technology. Mathematical Modeling and Simulation of Systems. MODS 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 344. Springer, Cham. P. 3–15. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89902-8_1. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-89902-8_1. (SCOPUS)

https://www.springerprofessional.de/mathematical-modeling-of-information-system-designing-master-pla/20162332

12. Т.А. Гончаренко, О.М. Шутовський, Застосування технології Big Data для створення  розумного цифрового міста, ХXІІ міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ-2022)”, 9-14 листопада 2022 р., м. Харків https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/0b1bcbf3-a41f-457d-8434-651f49230059/content

13. Dolhopolov, S., Honcharenko, T., Dolhopolova, S., Delembskyi, M., Omelianenko, O. Use of Artificial Intelligence Systems for Determining the Career Guidance of Future University Student. SIST 2022 – 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies, Proceedings, 2022 (Scopus)  

14. Пасько Р. М., Панько О. М., Теренчук С. А. Впровадження цифрових технологій у процес обстеження будівель, майна та об’єктів інфраструктури. Управління розвитком складних систем. Київ, 2022. № 49. С. 74–80.

15. Poliakov, M., Mezzane, D., Terenchuk, S., Rusnak, P., Biloshchytska, S. Gamefication of Youth’s Career Guidance Self-Identification. SIST 2022 – 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies, Proceedings, 2022 (Scopus) 

16. Савенко В. І., Гончаренко Т. А., Нестеренко І. С., Шатрова І. А., Демидова О. О. «Якість управління, його вимірювання і поліпшення», Управління розвитком складних систем. Київ, № 50, с. 52–59, 2022

 http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-50/52-59_0.pdf (Фахове видання категорії Б)

17. Savenko V.I. Vysotska L.M., Kushchenko I.V., Honcharenko T.A., Tkachuk V.M.”Innovative ecoprotection of metals against corrosion in metalintensive structures with the help of the contrrust rust modifier”, XIІ міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», Т. 2, pp. 89-91, 2022.

18. Solovei Olga. Data with partial multicollinearity helps to resolve overfit problem in linear models. German International Journal of Modern Science №25 2022 p.33-35. DOI: 10.24412/2701-8369-2022-25-33-35 [Google scholar].

https://dizzw.com/wp-content/uploads/2022/01/Deutsche-internationale-Zeitschrift-f%C3%BCr-zeitgen%C3%B6ssische-Wissenschaft-%E2%84%9625-2022.pdf

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2022/01/Solovei_paper.pdf

19. Solovei Olga. score advantages over Matthews correlation coefficient in binary classification model evaluation. German International Journal of Modern Science №29 2022 p.100-102. [Google scholar].

https://dizzw.com/wp-content/uploads/2022/04/Deutsche-internationale-Zeitschrift-f%C3%BCr-zeitgen%C3%B6ssische-Wissenschaft-%E2%84%9629-2022.pdf

20. Solovei, O. (2022). New organization process of feature selection by filter with correlation-based features selection method. Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, No. 3 (21), P. 39–50.

DOI: https://doi.org/10.30837/ITSSI.2022.21.039

http://journals.uran.ua/itssi/article/view/267170

21. Khardazi, S., Zaitouni, H., Belkhadir, S., Mezzane, D., Amjoud, M., Gagou, Y., Asbani, B., Lukyanchuk, I., Terenchuk, S. Improvement of the electrocaloric effect and energy storage performances in Pb-free ferroelectric Ba0.9Sr0.1Ti0.9Sn0.1O3 ceramic near room temperature (2022) Journal of Solid State Chemistry, 311, art. no. 123112. (SCOPUS) DOI:10.1016/j.jssc.2022.123112

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85127465885&doi=10.1016%2fj.jssc.2022.123112&partnerID=40&md5=c

22. Ryzhakova, G., Malykhina, O., Pokolenko, V., Nesterenko, I., Honcharenko, T. Construction Project Management with Digital Twin Information System  International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2022 (Scopus) 12(10), pp. 19–28

23. Roman, A., Andrii, S., Galyna, R., Honcharenko, T., Iurii, C., Hаnna, S. Integration of Data Flows of the Construction Project Life Cycle to Create a Digital Enterprise Based on Building Information Modeling (2022) International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 12 (1), pp. 40-50. DOI: 10.46338/IJETAE0122_05

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85124102562&doi=10.46338%2fIJETAE0122_05&partnerID=40&md5=a88e6df876fcac3dc9e0cd00d745addb

24. Terentyev A.A., Gorbatyuk Ie.V., Petrunok T.B., Dolya O.V. Modeling of reliability of foundation structures.  Modern engineering and innovative technologies. Issue №19. Part 1. February 2022. P. 128-133.

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-19-01-018

https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit19-01/meit19-01

25. Terenchuk, S., Pasko, R., Buhrov, A., Panko, O., Zapryvoda, V. Computerization of the process of reconstruction of damaged or destroyed real estate. 2022 IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology, KhPI Week 2022 – Conference Proceedings, 2022 (Scopus) 

26. S. Terenchuk, Y. Riabchun, М. Delembovskyi. Identification of entrant’s abilities on the basis of Sugeno-type fuzzy inference systems. (2022) Aviation (Scopus) 26(4), 176–182.

27. Terenchuk, S., Riabchun, Y., Poliakov, M., Poltorachenko, N., Levashenko, V. Information Technology of Adolescents` Professional Self-Identification. 3rd International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security (IntelITSIS-2022) Khmelnytskyi, Ukraine, May 25 – 27, pp. 208–217. (Scopus) 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57373482000

28. Терейковський І.А., Кулаков Ю.О., Терейковська Л.О., Терейковський О.І. Параметри оцінки ефективності засобів розпізнавання особи за райдужною оболонкою та сітківкою ока. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. Том 33 (72), № 1 2022, С. 195-199.

http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/33-72-1

http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/1_2022/29.pd

29. Tereikovskyi, I., Hu, Z., Chernyshev, D., Korystin, O., Tereikovskyi, O. The Method of Semantic Image Segmentation Using Neural Networks. International Journal of Image, Graphics and Signal Processing, 2022 (Scopus)  14(6), pp. 1–14

30. Терейковський І.А., Чернишев Д.О., Корченко О.Г., Терейковська Л.О., Терейковський О. І. Процедура застосування нейронних мереж для сегментації растрових зображень. Електронне фахове наукове видання “Кібербезпека: освіта, наука, техніка”. 2022. Том 2, № 18. С. 25-38. DOI: https://doi.org/10.28925/2663-4023.2022.18.2

31. Chernyshev, S. Dolhopolov, T. Honcharenko, V. Sapaiev and M. Delembovskyi. “Digital Object Detection of Construction Site Based on Building Information Modeling and Artificial Intelligence Systems”, CEUR Workshop Proceedings, 2022, 3039, стр. 267–279, 1st International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems, ITTAP 2022

 http://ceur-ws.org/Vol-3039/paper16.pdf   (SCOPUS)

 

Конференції:

1.Yerulan Abaiuly, Ihor Tereikovskyi, Igor Sikorsky, Shynar Mussiraliyeva, Liudmyla Tereikovska, Denys Chernyshev, Adlet Nyussupov. The procedure of adapting the design parameters of the convolutional neural network during the speaker’s emotions recognition. 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies. SIST 2022. Nur-Sultan Kazakhstan 28-30 April 2022.

https://sist.astanait.edu.kz/wp-content/uploads/2022/04/Conference-program_updated.pdf

2. Олександр Антонюк, Олена Рябчун, Тетяна Гончаренко. Використання платформи Moodle для адаптації дисципліни «Бази даних» для дистанційної форми навчання. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2022», КНУБА, 2022

https://drive.google.com/file/d/18lQjBqVkizzQb2qF3cCeKsDLn48cvtYj/view

3. Баліна О.І., Безклубенко І.С.,  Буценко Ю.П., Гетун Г.В., Лесько В.І. Моделювання екологічної систуації за допомогою ланцюгів Маркова. XVI Міжнародна наукова конференція “Наука і освіта”. Хайдусобосло, Угорщина. 4-11 січня 2022. – C.153-157.

http://iftomm.ho.ua/docs/SE-2022.pdf

4. Баліна О.І., Безклубенко І.С.,  Буценко Ю.П., Гетун Г.В., Лесько В.І. Адаптивна Марківська модель прогнозування технічного стану споруд. / Proceedings of XVII Internetional Scientific Conferens on Modern Achievements of Science and Educations, September 22-29, 2022, p. 127-129, Netanya, Israil. ISBN 978-966-330-413-7

https://drive.google.com/viewerng/viewer?embedded=true&url=http://iftomm.ho.ua/docs/MASE-2022.pdf

5. Olena Balina, Iryna Bezklubenko, Yurii Butsenko. Technical condition of the building- one stochastic model. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2022», КНУБА, 2022

https://drive.google.com/file/d/18lQjBqVkizzQb2qF3cCeKsDLn48cvtYj/view

6. Безклубенко І. С.,  Баліна О. І, Буценко Ю. П. Застосування системного підходу на єтапі проектування інженерної мережі. IX міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку освіти».  – К.: КНУБА, 2022 с. 20-21.

https://drive.google.com/file/d/1o4wjzhI6Uu-IiMbqZD-JYK1jq39HSVSg/view

7. Безклубенко І. С.,  Баліна О. І, Буценко Ю. П. Моделювання та верифікація у прогнозуванні технічного стану споруд. ІІІ-тя Міжнародна науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології».  2022, Київ, КНУБА, C.41

https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/2022_%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98_%D0%A0%D0%9F%D0%A1%D0%A2.pdf

8. Бородавка Є В. Використання BIMVISION для інтеграції процесів проєктування та управління будівництвом будівельних об`єктів. IX міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку освіти».  – К.: КНУБА, 2022 с. 22-23.

https://drive.google.com/file/d/1o4wjzhI6Uu-IiMbqZD-JYK1jq39HSVSg/view

9. Бородавка Є.В., Зазулін О.Ю. ОБМІН ДАНИМИ У РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта та суспільство в XXI столітті: наукові ідеї та механізми реалізації». – Кропивницький, 19 листопада 2022, ст. 54-55.

10. Ігор Босенко, Роман Пасько, Світлана Теренчук. Дослідження можливостей BIM-технології у процесі відбудови України. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2022», КНУБА, 2022 https://drive.google.com/file/d/18lQjBqVkizzQb2qF3cCeKsDLn48cvtYj/view

11. I. Bosenko, S. Terenchuk. Research of  the Possibilities of BIM-Technologies in the Restoration of the Real Estate Fund in Ukraine. ACeSYRI – International Workshop on Modern Experience for PhD students and Young Researchers, November 14-18, 2022, Zilina, Slovakia 

12. Босенко І.В. Волох Б.Ю. Аналіз доцільності використання BIM-систем для автоматизації будівництва. III Міжнародна науково-практична конференція «Енергоощадні машини і технології» 2022р. С.136-138

13. Іванна Ващук, Тетяна Гончаренко. Використання графічного редактора Adobe Photoshop як цифрового засобу для вдосконалення педагогічної майстерності викладачів. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2022», КНУБА, 2022

https://drive.google.com/file/d/18lQjBqVkizzQb2qF3cCeKsDLn48cvtYj/view

14. Гетун Г.В., Баліна О.І., Безклубенко І.С.,  Буценко Ю.П., Соломін А.В. Особливості конструктивних рішень сейсмостійких будівель. XVI Міжнародна наукова конференція “Наука і освіта”. Хайдусобосло, Угорщина. 4-11 січня 2022. – C.110-113.

http://iftomm.ho.ua/docs/SE-2022.pdf

15. Гетун Г.В., Плоский В.О. Безклубенко І.С. Оцінка ступенів пошкоджень при надзвичайних ситуаціях. XIV Всеукраїнська наукова конференція “Сучасна архітектурна освіта. Архітектура – Дизайн – Мистецтво України: відновлення, реконструкція, реставрація”, листопад 2022

16. Tetyana Honcharenko, Hanna Shpakova, Kostyantyn Predun, Miroslava Zinchenco, Mariia Liashchenko, Volodymyr Savenko. Smart Information System for Creating Digital Twins of Construction Project. 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies. SIST 2022. Nur-Sultan Kazakhstan 28-30 April 2022.(Scopus)

https://sist.astanait.edu.kz/wp-content/uploads/2022/04/Conference-program_updated.pdf

17. Т.А. Гончаренко, О.М. Шутовський, Застосування технології Big Data для створення  розумного цифрового міста, ХXІІ міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ-2022)”, 9-14 листопада 2022 р., м. Харків

https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/0b1bcbf3-a41f-457d-8434-651f49230059/content

18. Gorbatyuk Ie., Terentyev O., Didkivskyj O. Development of hydrautomatic system of construction machine with hydraulic energy accumulator. Actual priorities of modern science, education and practice. Proceedings of the ХII International Scientific and Practical Conference. Paris, France. 2022. P. 791-794. ISBN 979-8-88526-748-9. DOI: 10.46299/ISG.2022.1.12.

https://isg-konf.com/actual-priorities-of-modern-science-education-and-practice/

19. Gorbatyuk Ie., Terentyev O. Information model of influense of soil on the movement of the vorking body of baking powder. Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies» 2022 P. 24-25

https://drive.google.com/file/d/1o4wjzhI6Uu-IiMbqZD-JYK1jq39HSVSg/view

20. Gorbatyuk Ie., Terentyev O., Makarchuk O. Informative design of parameters of system management loosening unit. Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2022. P. 37-41. ISBN 978-1-4879-3794-2.

https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyainnovations-and-prospects-of-world-science-29-31-marta-2022-goda-vankuverkanada-arhiv/

21. Gorbatyuk Ie. V., Terentyev O. O., Sviderskyi A. T. Mathematical model of motion of base ripper tractor during construction of buildings. Наука, освіта і суспільство: нові дослідження і перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 6 травня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. С. 49-51.

http://www.economics.in.ua/2022/05/blog-post_17.html

22. Ievgenii Gorbatyuk, Oleksandr Terentyev, Ihor Rusan, Anatoliy Sviderskyi. Intelligent information technology for testing neural network during diagnostics of technical condition of buildings. 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies. SIST 2022. Nur-Sultan Kazakhstan 28-30 April 2022.

https://sist.astanait.edu.kz/wp-content/uploads/2022/04/Conference-program_updated.pdf

23. Горда О.В. Схеми і еталони сприйняття зображення інформаційної ідентифікації у конгітивних технологіях.  IX міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку освіти».  – К.: КНУБА, 2022 с. 26-27.

https://drive.google.com/file/d/1o4wjzhI6Uu-IiMbqZD-JYK1jq39HSVSg/view

24. Горда О.В.,  Кравчук А.Є., Ковтонюк Д.Д. Інтернет речей у сучасному світі. ІІІ-тя Міжнародна науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології».  2022, Київ, КНУБА. С.46

https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/2022_%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98_%D0%A0%D0%9F%D0%A1%D0%A2.pdf

25. Горда О.В, Осокін А., Воронков А. Аналіз методів забезпечення безпеки баз даних. IX міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку освіти».  – К.: КНУБА, 2022 с. 30-31.

https://drive.google.com/file/d/1o4wjzhI6Uu-IiMbqZD-JYK1jq39HSVSg/view

26. Горда О.В, Солодей Н., Циганок Б. Аналіз функцій кафедри з метою ефективізації діяльності шляхом залучення IT- технологій. IX міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку освіти».  – К.: КНУБА, 2022 с. 28-29.

https://drive.google.com/file/d/1o4wjzhI6Uu-IiMbqZD-JYK1jq39HSVSg/view

27. Горда О.В.,  Солодей Н.І., Циганок Б.В. Дослідження стійкості схилів на основі побудови круглоциліндричних ліній ковзання. ІІІ-тя Міжнародна науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології».  2022, Київ, КНУБА, С.38

https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/2022_%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98_%D0%A0%D0%9F%D0%A1%D0%A2.pdf

28. Олена Горда. Оптимізація реалізації об’єктів будівництва на основі генетичних алгоритмів. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2022», КНУБА, 2022

https://drive.google.com/file/d/18lQjBqVkizzQb2qF3cCeKsDLn48cvtYj/view

29. Горда О.В. Поняття узагальненого цифрового зображення. ІІІ-тя Міжнародна науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології».  2022, Київ, КНУБА. С.44-45

https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/2022_%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98_%D0%A0%D0%9F%D0%A1%D0%A2.pdf

30. Delembovskyi M. M., Terentiev О. O., Lukasz Hamera. Analysis of technologies for organizing the protection of corporate information system. The 1st International Conference on Emerging
Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things «Ttsiit». January 19th – 20th 2022. Ukraine-Iraq-Poland. pp.28-30

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2022/01/Збірник-сайт.pdf

31. M. Delembovskyi, S. Terenchuk. Comprehensive vehicle safety diagnostics and management system. International Conference TRANSBALTICA: Transportation Science and Technology, 16 September, 2022 (Scopus)

32. Serhii Dolhopolov, Tetyana Honcharenko, Anastasiia Dolhopolova, Olena Riabchun, Maksym Delembovskyi. Use of Artificial Intelligence Systems for Determining the Career Guidance of Future University Student. 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies. SIST 2022. Nur-Sultan Kazakhstan 28-30 April 2022. (Scopus)

https://sist.astanait.edu.kz/wp-content/uploads/2022/04/Conference-program_updated.pdf

33. B. Yeremenko, C.R. Mazurenko, D.O. Stetsyk, E.A. Buhrov. Intelligent Management of Traffic Flows in Large Cities. 13th International Scientific Conference “Transbaltica 2022: Transportation Science and Technology”, September 15-16, Vilnius, Lithuania, 2022.

34. Zabarylo A., Korotkikh Y., Zabarylo P. Methods of modeling car flows on tne road network. ІІІ-тя Міжнародна науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології».  2022, Київ, КНУБА, C.37

https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/2022_%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98_%D0%A0%D0%9F%D0%A1%D0%A2.pdf

35. Забарило О.В., Коротких Ю.А., Забарило П.О. Методи обгрунтування необхідності реконструкції дорожньої мереж. XIV Всеукраїнська наукова конференція “Сучасна архітектурна освіта. Архітектура – Дизайн – Мистецтво України: відновлення, реконструкція, реставрація”, листопад

36. Забарило О.В., Серпінська О.І., Коротких Ю.А. Класифікація технічного стану обєктів будівництва з використанням комбінованих методів кластеризації. IІІ-тя Міжнародна науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології».  2022, Київ, КНУБА, C.47

https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/2022_%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98_%D0%A0%D0%9F%D0%A1%D0%A2.pdf

37. Kateryna Kyivska, Svitlana Tsiutsiura, Denys Chernyshev, Terentyev Olexander, Igor Rusan, Ruvin Oleksandr. Information technologies for modeling the life cycle of construction objects. 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies. SIST 2022. Nur-Sultan Kazakhstan 28-30 April 2022. (Scopus)

https://sist.astanait.edu.kz/wp-content/uploads/2022/04/Conference-program_updated.pdf

38. Анна Любушкіна, Тетяна Гончаренко. Розробка та організація баз даних для будівельних компаній. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2022», КНУБА, 2022

https://drive.google.com/file/d/18lQjBqVkizzQb2qF3cCeKsDLn48cvtYj/view

39. Roman Mazurenko, Bohdan Yeremenko, Viktor Morozov. Development of Intelligent Traffic Control System Project. 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies. SIST 2022. Nur-Sultan Kazakhstan 28-30 April 2022. (Scopus)

https://sist.astanait.edu.kz/wp-content/uploads/2022/04/Conference-program_updated.pdf

40. Арсен Осокін, Олена Горда. Дослідження методів підвищення якості цифрових зображень. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2022», КНУБА, 2022

https://drive.google.com/file/d/18lQjBqVkizzQb2qF3cCeKsDLn48cvtYj/view

41. Mykyta Poliakov, Daoud Mezzane, Svitlana Terenchuk, Yuliia Riabchun, Patrik Rusnak, Svitlana Biloshchytska. Gamefication of Youth’s Career Guidance Self-Identification. 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies. SIST 2022. Nur-Sultan Kazakhstan 28-30 April 2022.

https://sist.astanait.edu.kz/wp-content/uploads/2022/04/Conference-program_updated.pdf

42. M. Poliakov, S. Terenchuk. Modeling of the Intelligent Infocommunication System for the Adolescent`s Special Abilities Estimation. ACeSYRI – International Workshop on Modern Experience for PhD students and Young Researchers, November 14-18, 2022, Zilina, Slovakia

43. Savenko V.I. Vysotska L.M., Kushchenko I.V., Honcharenko T.A., Tkachuk V.M.”Innovative ecoprotection of metals against corrosion in metalintensive structures with the help of the contrrust rust modifier”, XIІ міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», Т. 2, pp. 89-91, 2022.

44. Віктор Сапаєв, Денис Чернишев, Тетяна Гончаренко. Цифровізація міського середовища на основі інтеграції сучасних інформаційних технологій. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2022», КНУБА, 2022 https://drive.google.com/file/d/18lQjBqVkizzQb2qF3cCeKsDLn48cvtYj/view

45. Данило Середа, Юлія Рябчун. Розвиток просторового інтелекту за допомогою доповненої реальності. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2022», КНУБА, 2022 https://drive.google.com/file/d/18lQjBqVkizzQb2qF3cCeKsDLn48cvtYj/view

46. Solovei Olga. Practical Experiments for binary classification model evaluation by normalized Matthews correlation coefficient and score // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2022. Pp. 77-81.

https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-26-28-marta-2022-goda-berlin-germaniya-arhiv/

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2022/01/Solovei_Practical-Experiments-for-binary-classification-model.pdf

47. Соловей О.Л. Особливості застосування метрики середнє гармонійне для оцінки якості моделі класифікації. 9-та міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2022. С.52-53

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2022/01/Соловей_тези_9_мк_УРТ_2022-1.pdf

48. Solovei O. Can voting outperform boosting or bagging algorithms? //«Problems of science and
practice, tasks and ways to solve them», May 24 – 27, Warsaw, Poland.
DOI: 10.46299/ISG.2022.1.20

url:https://isg-konf.com/problems-of-science-and-practice-tasks-and-ways-to-solve-them-two/

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2022/01/Solovei_paper-1.pdf

49. Solovei Olga. Locally weighted linear regression to forecast real estate prices.//Multidisciplinary academic notes. Science research and practice. Proceedings of the ХХIV International Scientific and Practical Conference. Madrid, Spain. 2022. Pp. 541-545. DOI:10.46299/ISG.2022.1.24

https://isg-konf.com/multidisciplinary-academic-notes-science-research-and-practice-two/

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2022/01/Solovei_paper_June.pdf

50. Solovei O. A Multi-criteria task to choose over-sampling or under-sampling technique//Multidisciplinary scientific notes. Theory, history and practice. Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference. Edmonton, Canada. 2022. Pp. 665-669.

https://isg-konf.com/multidisciplinary-scientific-notes-theory-history-and-practice/

https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/A-MULTI-CRITERIA-TASK.pdf

51. O. Solovei, “Selection of data preprocessing technique for imbalanced dataset” , 2022 International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE), Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Nov. 29-30, 2022, pp. 48-51

https://www.researchgate.net/publication/366841043_2022_International_Conference_on_Innovative_Solutions_in_Software_Engineering_ICISSE

https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/ICISSE_Solovei.pdf

52. Solovei Olga. A Selection of distance metric for feature selection by mutual information filter method. Збірник матеріалыв ІІ та ІІІ Всеукраїнських науково-практичних конференцій молодих вчених та студентів «Інженерія програмного забезпечення і передові інформаційні технології» (SoftTech-2022), присвячених 125-й річниці КПІ ім. Ігоря Сікорського. Матеріали конференції. –
Київ. – 2022. 22–26 травня та 23-25 листопада 2022 р., с.19.

SoftTech-2022_Solovei

53. Михайло Стовбун, Олександр Терентьєв, Тамара Лященко. GitHub та GitLab, як провідні вебсервіси контролю версій. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2022», КНУБА, 2022

https://drive.google.com/file/d/18lQjBqVkizzQb2qF3cCeKsDLn48cvtYj/view

54. Terenchuk, R. Pasko, A. Buhrov, V. Ploskyi, O. Panko, V. Zapryvoda. Computerization of the process of reconstruction of damaged or destroyed real estate. 2022 IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology (KhPI Week). P.734-739

55. Tereikovskyi, I., Mussiraliyeva, S., Tereiovska, L., Nyussupov, A., Abaiuly, Y. The Procedure of Adapting the Design Parameters of the Convolutional Neural Network During the Speaker’s Emotions Recognition. SIST 2022 – 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies, Proceedings, 2022 (Scopus) 

56. Ihor Tereikovskyi, Liudmyla Tereikovska, Olena Kryvoruchko, Oleh Tereikovskyi, Dmytro Tyshchenko, Tamara Franchuk. Speaker’s emotions recognition module based on the GoogleLeNet neural network. 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies. SIST 2022. Nur-Sultan Kazakhstan 28-30 April 2022. (Scopus)

https://sist.astanait.edu.kz/wp-content/uploads/2022/04/Conference-program_updated.pdf

57. Terentyev A.A., Gorbatyuk Ie.V. Research and implementation of intellectual of neural network testing information technology systems of diagnostics of technicak condition of buildings. Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies» 2022 P.10-11

https://drive.google.com/file/d/1o4wjzhI6Uu-IiMbqZD-JYK1jq39HSVSg/view

58. Terentyev O., Gorbatyuk Ie., Sviderskyi A. Intelligent information technology for testing neural network during diagnostics of technical condition of industrial buildings. Енергоощадні машини і технології: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 17–19 трав. 2022 р. Київ: КНУБА. 2022. С. 160–167.

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2022/01/ESMT_Conference_Proceedings_2022_PDF.pdf

http://esmt.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/ESMT_Conference_Proceedings_2022_PDF.pdf

59. Терентьєв О.О., Доля О.В., Баліна О.І. Підвищення ефектиності інформаційної системи комплексної безпеки захисту будівель. IX міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку освіти».  – К.: КНУБА, 2022 с. 54-55.

https://drive.google.com/file/d/1o4wjzhI6Uu-IiMbqZD-JYK1jq39HSVSg/view

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2022/01/Терентьєв_Доля_Баліна.doc

60. Терентьєв О.О. Серпінська О.І. Проблема вибору комбінованого методу кластеризації на основі нечітких множин першого поряду. ІІІ-тя Міжнародна науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології».  2022, Київ, КНУБА. С.11

https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/2022_%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98_%D0%A0%D0%9F%D0%A1%D0%A2.pdf

61. Богдан Філіпович, Тетяна Гончаренко. Контроль якості знань в системах дистанційного навчання. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2022», КНУБА, 2022

https://drive.google.com/file/d/18lQjBqVkizzQb2qF3cCeKsDLn48cvtYj/view

62. Богдан Циганок, Нікіта Солодей, Олена Горда. Аналіз застосування нечіткої логіки в системах Data Mining та існуючих програмних засобів її реалізації. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2022», КНУБА, 2022

https://drive.google.com/file/d/18lQjBqVkizzQb2qF3cCeKsDLn48cvtYj/view

62. D. Chernyshev; S. Dolhopolov; T. Honcharenko; H. Haman; T. Ivanova; M. Zinchenko. Integration of Building Information Modeling and Artificial Intelligence Systems to Create a Digital Twin of the Construction Site, 2022 IEEE 17th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 36-39, 2022. DOI: 10.1109/CSIT56902.2022.10000717 (SCOPUS)

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram