НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

Починаючи з 2002 р. та по теперішній час кафедра співпрацює з Державним підприємством “Науково-дослідний інститут будівельного виробництва ім. В.С. Балицького” Мінрегіону України в напрямку науково-дослідних, вишукувальних, конструкторських робіт. Керівники НДР: завідувач кафедри – д.т.н., професор Міхайленко В.М., головний науковий консультант – д.т.н., професор Терентьєв О.О.

За результатами наукової діяльності кафедри отримані акти на впровадження:

1) 2018-2021 р. на тему: “Моделі, методи і інформаційні технології діагностики стану будівельних конструкцій “.

Напрямок досліджень здійснюється під керівництвом д.т.н., проф. Міхайленко В.М., виконавцями є викладачі, аспіранти і докторанти кафедри.

2) На кафедрі ведуться наукові дослідження в рамках наукової теми “Теоретичні основи інформаційної технології розпізнавання психоемоційного стану слухачів системи дистанційного навчання” (державний реєстраційний номер: 0121U110668). Дослідження здійснюються під керівництвом д.т.н., проф. Міхайленко В.М. та к.т.н., доц. Терейковської Л.О.

В рамках програми Еразмус +міжнародного проету “GameHub (University-enterprises cooperaion in game industry in Ukraine)”: співпраця університетів і підприємств в ігровій індустрії в Україні, на кафедрі проводяться учбові заняття для студентів спеціальності: 122 – “Комп`ютерні науки”, 126 – “Інформаційні системи і технології”, 125 – “Кібербезпека”, 123 – “Комп`ютерна інженерія”, керівники проекту – д.т.н., професор Терентьєв О.О., д.т.н., професор Білощицький А.О.

На кафедрі ведуться наукові дослідження в рамках комплексної теми ” Моделі і методи автоматизованого управління системою комплексної безпеки будівель ” (наукові керівники: д.т.н., проф. Міхайленко В.М., д.т.н., проф. Терентьєв О.О., виконавці всі викладачі, аспіранти і докторанти кафедри) за напрямами:

– розробка математичних моделей проектування і управління системою комплексної безпеки будівель (проф. Міхайленко В.М., доц. Баліна О.І., доц. Безклубенко І. С., доц. Турчанінова Л.І., доц. Полтораченко Н.І., доц. Доля О.В., ас. Коротких Ю.А.);

– розробка інструментальних і прикладних програмних засобів комп’ютерної графіки і геометричного моделювання, методів розпізнання образів, геоінформаційних систем (ГІС) і технологій (проф. Бородовка Є.В., проф. Терентьєв О.О., доц. Горда О.В., доц. Теренчук С.В., доц. Шутовський О.М., доц. Єременко Б.М., асп. Рябчун Ю.В., асп. Картавих С.М., асп. Квасневський В.М., асп. Коломієць С.П.);

– розробка ефективної технології формування інформаційного ресурсу дій по управлінню системою комплексної безпеки будівель та управління розрахунком обсягів матеріально-технічних засобів, необхідних для своєчасного ремонту конструкцій будівель з метою їх безпекового функціонування на всіх етапах життєвого циклу (доц. Білощицька С.В., проф. Федоренко Н.Д., ас. Мартинюк О.Г., асп. Саченко І. А., асп. Дубницька А.С., асп. Сташенко О.В., асп. Павлюк І.А.).

Кафедра ІТППМ забезпечує ефективне наукове керівництво аспірантами і докторантами. В період з 2013 по 2017 рік аспірантами кафедри Арєфьєвим В.О., Юміт М., Полторак О.Б., здобувачем Соловей О.Л. захищено 5 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук (науковий керівник – д.т.н., професор, завідувач кафедри ІТППМ Міхайленко В.М.), докторантом кафедри Терентьєвим О.О. (науковий консультант – д.т.н., професор, завідувач кафедри ІТППМ Міхайленко В.М.), здобувачем Бородавкою Є.В. (науковий керів – д.т.н., професор, завідувач кафедри ІТ Цюцюра С.В.) і здобувачем Бадьоріною Л.М. (науковий консультант – д.т.н., професор, завідувач кафедри ІТППМ Міхайленко В.М.) захищені 3 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук.

Кафедра ІТППМ є щорічним організатором проведення Всеукраїнської студенської олімпіади з математики (відповідальний доц. Шутовсський О.М.)

Доц. Доля О.В. і асист. Коротких Ю.А. в рамках наукової школи керівника співпрацює з Інститутом механіки НАН України. Проф. Терентьєв О.О., проф. Міхайленко В.М., к.т.н. Полторак О.Б., доц. Горда О.В., доц. Єременко Б.М. співпрацють з НДІБВ. Також співробітники кафедри співпрацюють з Українським науково-дослідним інститутом системних досліджень в економіці при Європейському університеті. Проф. Міхайленко В.М., доц. Горда О.В., проф. Терентьєв О.О. працюють над розробкою та впровадженням в КНУБА автоматизованої системи управління та розвитком відділу довузівської підготовки.

 

 

 

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram