НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

Починаючи з 2002 р. та по теперішній час кафедра співпрацює з Державним підприємством “Науково-дослідний інститут будівельного виробництва ім. В.С. Балицького” Мінрегіону України в напрямку науково-дослідних, вишукувальних, конструкторських робіт. Керівники НДР: завідувач кафедри – д.т.н., професор Міхайленко В.М., головний науковий консультант – д.т.н., професор Терентьєв О.О.

За результатами наукової діяльності кафедри отримані акти на впровадження:

1) 2018-2021 р. на тему: “Моделі, методи і інформаційні технології діагностики стану будівельних конструкцій “.

Напрямок досліджень здійснюється під керівництвом д.т.н., проф. Міхайленко В.М., виконавцями є викладачі, аспіранти і докторанти кафедри.

2) На кафедрі ведуться наукові дослідження в рамках наукової теми “Теоретичні основи інформаційної технології розпізнавання психоемоційного стану слухачів системи дистанційного навчання” (державний реєстраційний номер: 0121U110668). Дослідження здійснюються під керівництвом д.т.н., проф. Міхайленко В.М. та к.т.н., доц. Терейковської Л.О.

В рамках програми Еразмус +міжнародного проету “GameHub (University-enterprises cooperaion in game industry in Ukraine)”: співпраця університетів і підприємств в ігровій індустрії в Україні, на кафедрі проводяться учбові заняття для студентів спеціальності: 122 – “Комп`ютерні науки”, 126 – “Інформаційні системи і технології”, 125 – “Кібербезпека”, 123 – “Комп`ютерна інженерія”, керівники проекту – д.т.н., професор Терентьєв О.О., д.т.н., професор Білощицький А.О.

На кафедрі ведуться наукові дослідження в рамках комплексної теми ” Моделі і методи автоматизованого управління системою комплексної безпеки будівель ” (наукові керівники: д.т.н., проф. Терентьєв О.О., виконавці всі викладачі, аспіранти і докторанти кафедри) за напрямами:

– розробка математичних моделей проектування і управління системою комплексної безпеки будівель ( доц. Баліна О.І., доц. Безклубенко І. С., доц. Турчанінова Л.І., доц. Полтораченко Н.І., доц. Доля О.В., ас. Коротких Ю.А.);

– розробка інструментальних і прикладних програмних засобів комп’ютерної графіки і геометричного моделювання, методів розпізнання образів, геоінформаційних систем (ГІС) і технологій (проф. Бородовка Є.В., проф. Терентьєв О.О., доц. Горда О.В., доц. Теренчук С.В., доц. Шутовський О.М., доц. Єременко Б.М.);

– розробка ефективної технології формування інформаційного ресурсу дій по управлінню системою комплексної безпеки будівель та управління розрахунком обсягів матеріально-технічних засобів, необхідних для своєчасного ремонту конструкцій будівель з метою їх безпекового функціонування на всіх етапах життєвого циклу (  ас. Мартинюк О.Г..).

Кафедра ІТППМ забезпечує ефективне наукове керівництво аспірантами і докторантами. В період з 2013 по 2017 рік аспірантами кафедри Арєфьєвим В.О., Юміт М., Полторак О.Б., здобувачем Соловей О.Л. захищено 5 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук (науковий керівник – д.т.н., професор, завідувач кафедри ІТППМ Міхайленко В.М.), докторантом кафедри Терентьєвим О.О. (науковий консультант – д.т.н., професор, завідувач кафедри ІТППМ Міхайленко В.М.), здобувачем Бородавкою Є.В. (науковий керів – д.т.н., професор, завідувач кафедри ІТ Цюцюра С.В.) і здобувачем Бадьоріною Л.М. (науковий консультант – д.т.н., професор, завідувач кафедри ІТППМ Міхайленко В.М.) захищені 3 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук.

Кафедра ІТППМ є щорічним організатором проведення Всеукраїнської студенської олімпіади з математики (відповідальний доц. Шутовсський О.М.)

Доц. Доля О.В. і асист. Коротких Ю.А. в рамках наукової школи керівника співпрацює з Інститутом механіки НАН України. Проф. Терентьєв О.О.,к.т.н. Полторак О.Б.,  доц. Єременко Б.М. співпрацють з НДІБВ. Також співробітники кафедри співпрацюють з Українським науково-дослідним інститутом системних досліджень в економіці при Європейському університеті. Проф. Терентьєв О.О. працюють над розробкою та впровадженням в КНУБА автоматизованої системи управління та розвитком відділу довузівської підготовки.

 

 

 

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram