ПРО КАФЕДРУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОЄКТУВАННЯ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

Кафедра інформаційних технологій проєктування та прикладної математики Київського національного університету будівництва та архітектури заснована 29 квітня 1977 року.

З часу її створення кафедру очолювали: к.т.н., доцент О.О. Журавель (1977-1983), д.т.н., професор В.М. Міхайленко (1983-2001). З 2001 року кафедра нформаційних технологій проектування та прикладної математики стала випускаючою кафедрою в галузі знань «Інформаційні технології», яка забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями: 122 – «Комп’ютерні науки», 126 – «Інформаційні системи і технології», і її очолив к.т.н., доцент В.В. Демченко, з 2012 р. завідувачем кафедрою знову став д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки В.М. Міхайленко. У 2021 році очолювати кафедру став доктор технічних наук, професор,  член-кореспондент Академії будівництва України, лауреат премії Академії будівництва України імені академіка М. С. Буднікова (2019), нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки України (2020) Терентьєв Олександр Олександрович.

ТЕРЕНТЬЄВ Олександр Олександрович

 

terentiev.oo@knuba.edu.ua, terentyev79@ukr.net

(044) 241-54-02, внутр. 4-02, кімната 367

Більш детально

Кафедра викладає ряд дисциплін для спеціальностей:

125 – «Кібербезпека», 123 – «Комп’ютерна інженерія», 015 – «Професійна освіта», 191 – «Архітектура та містобудування», 192 – «Будівництво та цивільна інженерія».

Ключові напрями, за якими здійснюється підготовка випускників спеціальності – математика; сучасні мови об`єктно-орієнтованого програмування і середовищ розробки; схемотехніка; операційні системи; організація баз даних та знань; системний аналіз і експертні системи; геометричне моделювання і комп`ютерна 3D-графіка; Web-програмування, створення сайтів і порталів; теоретична і будівельна механіка, проектування і розрахунки фундаментів, металевих та дерев`яних конструкцій будівель та споруд; моделювання систем; сучасні архітектурно-будівельні системи і технології автоматизованого проектування і управління.

На кафедрі ведеться підготовка аспірантів та докторантів за спеціальністю 122- «Комп’ютерні науки», 126 – «Інформаційні системи і технології».

На кафедрі проводиться науково-практичний семінар «Сучасні інформаційні технології в складних системах управління та їх аналітичне та програмне забезпечення», в яких приймають участь викладачі, аспіранти та студенти, а також представники інших установ та організацій.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram