ТЕРЕНТЬЄВ Олександр Олександрович

Терентьєв Олександр Олександрович  – завідувач професор кафедри інформаційних технологій проєктування та прикладної математики, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Академії будівництва України, лауреат премії Академії будівництва України імені академіка М. С. Буднікова (2019). Нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки України (2020).

terentiev.oo@knuba.edu.ua, terentyev79@ukr.net

(044) 241-54-02, внутр. 4-02, кімната 367

Загальна інформація. Освіта
У 2002 р. закінчив Київський університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Комп`ютерні системи проєктування» та отримав кваліфікацію магістр.

Кандидат технічних наук зі спеціальності інформаційні технології з 2008 р. Дисертацію захистив 23 жовтня 2008 р. у спеціалізованій раді Д 26.056.01 Київського національного університету будівництва і архітектури.

Доктор технічних наук зі спеціальності інформаційні технології з 2016 р. Дисертацію захистив 26 травня 2016 р. у спеціалізованій раді Д 26.056.01 Київського національного університету будівництва і архітектури.

Вчене звання доцента кафедри інформаційних технологій присвоєно у 2014 році за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

Науково-педагогічний стаж 11 років.

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років

Наукова робота

В рамках програми Еразмус +міжнародного проету “GameHub (University-enterprises cooperaion in game industry in Ukraine)”: співпраця університетів і підприємств в ігровій індустрії в Україні, для студентів спеціальності: 122 – “Комп`ютерні науки”, 126 – “Інформаційні системи і технології”, 125 – “Кібербезпека”, 123 – “Комп`ютерна інженерія”. Керівник НДР.

Реєстраційна картка проекту №3421. Донор Європейський Союз. Рамкова Угода між Урядами України та Комісією Європейських Співтовариств

Назва проекту: «GameHub: Співробітництво між університетами та підприємствами в сфері гральної індустрії в Україні».

Починаючи з 2002 р. та по теперішній  є головним науковим консультантом Державного підприємства “Науково-дослідний інститут будівельного виробництва ім. В.С. Балицького” Мінрегіону України.

Є автором та співавтором розроблення багатьох науково-дослідницьких, конструкторських та інших робіт, що пов`язані з тематикою обстеження, оцінки технічного стану та комплексної безпеки будівель та споруд в сучасних умовах на рівні інформаційних технологій.

За результатами наукової діяльності у 2018 році був отриманий акт впровадження на тему: “Моделі, методи і інформаційні технології діагностики стану будівельних конструкцій “. Керівник НДР.

Участь у виконанні науково-технічних програм та у роботі науково-методичних та технічних рад:

 • член Вченої Ради факультету автоматизації і інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури;
 • член Науково-технічної Ради Київського національного університету будівництва і архітектури;

Отримав сертифікат В2, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою, у 2018 році.

Перелік навчальних дисциплін

 1. Вступ до фаху для студентів І-го курсу денної форми навчання спеціальності «Інформаційні системи і технології».
 2. Дослідження операцій для студентів ІІІ-го курсу денної форми навчання спеціальності 122. «Комп’ютерні науки», 123. «Комп’ютерна інженерія», 125. «Кібербезпека».
 3. Моделі та методи ІС ДТС об`єктів будівництва для студентів І-го курсу ОР «магістр» денної форми навчання спеціальності 126. «Інформаційні системи і технології».
 4. Ергономіка інформаційних технологій для студентів ІV-го курсу денної форми навчання спеціальності 015.10 «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні і навчанні».
 5. Методи та технології проектування комп’ютерних ігор: Game design & development для студентів ІІІ-го денної форми навчання спеціальності 122. «Комп’ютерні науки», 123. «Комп’ютерна інженерія», 125. «Кібербезпека», 126. «Інформаційні системи і технології».
 6. Інтелектуальні інформаційні системи і технології діагностики технічного стану будівель для студентів ІV-го курсу денної форми навчання спеціальності 122. «Комп’ютерні науки», 126. «Інформаційні системи і технології».
 7. Комп`ютерне документознавство для студентів ІІІ-го курсу денної форми навчання спеціальності 122. «Комп’ютерні науки», 126. «Інформаційні системи і технології».
 8. Методи експертних оцінок в системах прийняття рішень для студентів V-го курсу денної форми навчання спеціальності 122. «Комп’ютерні науки», 126. «Інформаційні системи і технології».
 9. Дипломне проектування студентів освітнього рівня «бакалавр», «магістр» (участь у ДЕК та консультування атестаційних випускних робіт.

      Науково-методична робота
Автором опубліковано понад 150 науково-дослідних, конструкторських робіт та інших робіт, серед яких 3 підручника, 4  навчальних посібників, 4 монографії. Розробник 10 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА.

     Напрями наукової діяльності
Розробка математичних моделей проектування і управління системою комплексної безпеки будівель.
Розробка інструментальних і прикладних програмних засобів комп’ютерної графіки і геометричного моделювання, методів розпізнання образів, геоінформаційних систем (ГІС) і технологій.
Розробка ефективної технології формування інформаційного ресурсу дій по управлінню системою комплексної безпеки будівель та управління розрахунком обсягів матеріально-технічних засобів, необхідних для своєчасного ремонту конструкцій будівель з метою їх безпекового функціонування на всіх етапах життєвого циклу.

     Публікації 2021 р.

 1.  О.О. Терентьєв, О.А. Бондар, О.В. Доля, О.І. Баліна, Є.В. Горбатюк, О.Ю. Кучанський.  Дослідження операцій: навчальний посібник / – К.: Компрінт, 2021. – 118 с.:іл., ISBN 978-617-8049-01-0
 2. Терентьєв О.О., Горбатюк Є.В., Доля О.В., Серпінська О. І., Лященко М.А. Дослідження та реалізація інтелектуальної інформаційної технології тестування нейронної мережі системи діагностики технічного стану будівель / Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць. Київ: КНУБА, 2021. Вип. 46. С. 76-83. http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-46/13.pdf
 3. Pelevin L., Gorbatyuk Ie., Terentyev O., Sviderskyi A. Methodological and criterion bases of the study of the functioning of engineering complexes in the creation of target objects of the construction industry. In collective monograph “Technical research and development”. Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2021. 396-401. Available at: DOI-10.46299/ISG.2021.MONO.TECH.I. ISBN 978-1-63732-136-2.https://isg-konf.com/technical-research-and-development/
 4. Технологія машинобудування та верстатне обладнання автоматизованого виробництва: навчальний посібник /І.І. Назаренко, А.Т. Свідерський, І.В. Русан, О.О. Терентьєв, Є.В. Горбатюк. – К.: Компрінт, 2020. – 166 с.:іл.
 5. Методи та технології проектування комп’ютерних ігор: game design & development: навчальний посібник / О.О. Терентьєв, М.І. Цюцюра. – К.: Компрінт, 2020. – 144 с.:іл.
 6. Ергономіка інформаційних технологій: навчальний посібник / О.О. Терентьєв, Є.В. Горбатюк, К.І. Київська. – К.: Компрінт, 2020. – 95 с.:іл.
 7. Методи та технології проектування комп’ютерних ігор: game design & development: підручник / О.О. Терентьєв, М.І. Цюцюра. – К.: Компрінт, 2020. – 235 с.:іл.
 8. Проектування металоконструкцій будівельних машин: підручник / Горбатюк Є.В., Волянюк В.О., Терентьєв О.О., Свідерський А.Т. – К.: Компрінт, 2021. –  282 с.:іл.
 9. Вступ до фаху: конспект лекцій / О.О. Терентьєв, С.В. Цюцюра. – К.: Компрінт, 2020. – 53 с.:іл.
 10. Терентьєв О. О., Горбатюк Є. В., Горбатюк М. Є., Петровський В. В., Панчук Б. О. Основи організації нечіткого виведення для задачі діагностики технічного стану будівель. The 2nd International scientific and practical conference ―Achievements and prospects of modern scientific research‖ (January 11-13, 2021) Editorial EDULCP, Buenos Aires, Argentina. 2021. 229-237. ISBN 978-987-859-237-4. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/ACHIEVEMENTS-AND-PROSPECTS-OF-MODERN-SCIENTIFIC-RESEARCH-11-13.01.21.pdf
 11. Горда Е.В., Терентьев А.А., Алиева А.А., Верба Н.С. Анализ технического состояния на основе информационной модели жизненного цикла объекта строительства. Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference Munich, Germany 17-19 January 2021, pp.144-153 http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/01/itppn-nauka-ACTUAL-TRENDS-OF-MODERN-SCIENTIFIC-RESEARCH-17-19.01.21.pdf
 12. Терентьєв О. О., Горбатюк Є. В., Горбатюк М. Є., Черчук М. П., Булава Р. Ю. Експертна інформаційна система підтримки прийняття рішень для задачі діагностики технічного стану будівель. The 5th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (February 4-6, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. 947-958. ISBN 978-4-9783419-5-2. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/02/SCIENCE-AND-EDUCATION-PROBLEMS-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-4-6.02.2021.pdf
 13. Делембовський М.М., Шабала Є.Є, Терентьєв О.О.. Аналіз методів та шляхів вирішення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Correspondence International Scientific and Practical Conference an integrated approach to science modernization:  «methods, models and multidisciplinarity» (February 19, 2021). NGO European Scientific Platform (Vinnytsia, Ukraine) LLC International Centre Corporative Management (Vienna, Austria). Р. 249-254. ISBN 978-1-63821-674-2. DOI 10.36074/grail-of-science.19.02.2021.051
 14. Горбатюк Є. В., Терентьєв О. О., Русан І. В., Серпінська О. І., Бородиня В. В. Формування бази правил та знань системи нечіткого виводу при обстеженні технічного стану будівель та споруд. World science: problems, prospects and innovations. The 7th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2021. 288-295. ISBN 978-1-4879-3793-5.http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/01/WORLD-SCIENCE-PROBLEMS-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-24-26.03.21.pdf
 15. Gorbatyuk Ie., Terentyev O., Sviderskyi A. Development of a system for evaluating building structures of machines based on fuzzy models. Modern Movement of Science: abstracts of the 12th International Scientific and Practical Internet Conference, April 1-2, 2021. Dnipro, Ukraine, 2021. P.1. 59-61.http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2021/04/Conference-1-2.04.2021-P.1.pdfhttp://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/01/Conference-1-2.04.2021-P.1.pdf
 16.  Terentyev O.O., Borodinya V.V., Kuzminsky O.V. Diagnostics of the anti-grain hazards. Eighth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies». Кyiv National University of Construction and Architecture opic: “Information technology development of educational content» Kyiv, 26 – 27 March 2021. Abstracts. Р101. http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/8_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_21.pdf
 17.  Terentyev O.O., Dolya O.V., Kuzminsky O.V. New generation broundmaerie. doslidzhennya. istooriї rosvitku. Eighth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies». Кyiv National University of Construction and Architecture opic: “Information technology development of educational content» Kyiv, 26 – 27 March 2021. Abstracts. Р101.. http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/8_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_21.pdf
 18. Terentyev O.O., Serpinska O. I, Ryabchun Yu.V. Steady much logic for assessment of technical mill on`єktiv budivnitstva. Eighth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies». Кyiv National University of Construction and Architecture opic: “Information technology development of educational content» Kyiv, 26 – 27 March 2021. Abstracts. Р101. http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/8_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_21.pdf
 19. Терентьєв О.О., Горбатюк Є.В., Дацун О.О., Данилов М.А. Дослідження та реалізація інтелектуальної інформаційної технології тестування нейронної мережі системи діагностики технічного стану будівель. World science: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2021. P. 580-589. ISBN 978-1-4879-3793-5.
  https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/WORLD-SCIENCE-PROBLEMS-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-19-21.05.21.pdf
  http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/01/WORLD-SCIENCE-PROBLEMS-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-19-21.05.21.pdf
 20. Горбатюк Є.В., Терентьєв О.О., Свідерський А.Т., Марченко О.А. Оцінка технічного стану конструкцій будівель із застосуванням нечітких моделей /  Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2021. Pp. 132-140.
  https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-28-30-sentyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/
 21. Tetyana Honcharenko, Oleksandr Terentyev, Kateryna Kyivska, Ievgenii Gorbatyuk, Elena Dolya, Mariia Liashchenko. Mathematical Modeling of Online Transaction Processing System for Design of Building Territory /  2021 IEEE 3rd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). August 26 – 28, 2021, Lviv, Ukraine. ISBN 978-1-6654-0093-0. URL:  (SCOPUS) https://easychair.org/proceedings/paper_download.cgi?a=27182914;paper=566774;kind=pdf https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504344761
 22. Пелевін Л.Є., Горбатюк Є.В., Волянюк В.О., Терентьєв О.О., Свідерський А.Т. Особливості математичного моделюванні при розробці грунту розпушувальним обладнанням / Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT – 2021): збірник матеріалів XIII Міжнародної науково-практичної  конференції, 25–27 травня 2021 р. Херсон: Херсонська державна морська академія, 2021. С. 189-192. ISBN 978-966-2245-81-3. URL: https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2021/09/MINTT_2021.pdf
 23. T. Honcharenko, O. Terentyev, O. Malykhina, I. Druzhynina, I. Gorbatyuk. «BIM-Concept for Design of Engineering Networks at the Stage of Urban Planning», International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology,  Vol. 11(5), 2021, pp. 1728-1735. (SCOPUS) http://insightsociety.org/ojaseit/index.php/ijaseit/article/view/13687 (SCOPUS)
 24. Terentyev A.A., Gorbatyuk Ie.V., Serpinska O.I., Borodinya V.V. RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF INTELLECTUAL OF NEURAL NETWORK TESTING INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS OF DIAGNOSTICS OF TECHNICAL CONDITION OF BUILDINGS. – 2021 – №15 Part 1. March 2021. P. 46-55. https://www.modscires.pro/index.php/msr/article/view/msr15-01-021 DOI: 10.30889/2523-4692.2021-15-01-021
 25. Терентьєв О.О., Серпінська О. І. МЕТОДИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ В ЗАДАЧАХ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. 2021. ІІ Науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології». Листопад 19, 2021, Київ, КНУБА, с.8. http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/11/2021__РПСіТ_Тези_2022.pdf
 26. Terentyev A.A., Gorbatyuk Ie.V. Methods of non-parametric correlation and regression for assessment of the system of diagnostics of technical condition of complex security of buildings. Modern engineering and innovative technologies. Issue №18. Part 2. December 2021. P. 6-14. DOI: 10.30890/2567-5273.2021-18-02-007. http://old.knuba.edu.ua/?page_id=25679

Публікації 2022 р.

1. Delembovskyi M. M., Terentiev О. O., Lukasz Hamera. Analysis of technologies for organizing the protection of corporate information system. The 1st International Conference on Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things «Ttsiit». January 19th 20th 2022. Ukraine-Iraq-Poland. pp.28-30 (SCOPUS)

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2022/01/Збірник-сайт.pdf2.

2. Honcharenko, T., Terentyev, O., Gorbatyuk, I. (2022). Mathematical Modeling of Information System Designing Master Plan of the Building Territory Based on OLAP Technology. Mathematical Modeling and Simulation of Systems. MODS 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 344. Springer, Cham. P. 3–15. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89902-8_1. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-89902-8_1. (SCOPUS) https://www.springerprofessional.de/mathematical-modeling-of-information-system-designing-master-pla/20162332

3.Gorbatyuk I., Terentyev O., Sviderskyi A., Dolya E. Purpose and requirements for deep disintegration of local action. In collective monograph: Theoretical and scientific foundations in research in Engineering. Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2022. 437-443. Available at: DOI-10.46299/ISG.2022.MONO.TECH.1. ISBN 978-1-68564-501-4. https://isg-konf.com/theoretical-and-scientific-foundations-in-research-in-engineering/ http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2022/01/ISG.2022.MONO_.TECH_.1.pdf

4. Terentyev A.A., Gorbatyuk Ie.V., Petrunok T.B., Dolya O.V. Modeling of reliability of foundation structures. Modern engineering and innovative technologies. Issue №19. Part 1. February 2022. P. 128-133. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-19-01-018 https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit19-01/meit19-01

5.Терентьєв О.О., Доля О.В., Баліна О.І. Підвищення ефектиності інформаційної системи комплексної безпеки захисту будівель. IX міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку освіти».  – К.: КНУБА, 2022 с. 54-55. https://drive.google.com/file/d/1o4wjzhI6Uu-IiMbqZD-JYK1jq39HSVSg/view http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2022/01/Терентьєв_Доля_Баліна.doc

6.Terentyev A.A., Gorbatyuk Ie.V. Research and implementation of intellectual of neural network testing information technology systems of diagnostics of technicak condition of buildings. Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies» 2022 pp.10-11 https://drive.google.com/file/d/1o4wjzhI6Uu-IiMbqZD-JYK1jq39HSVSg/view

7.Gorbatyuk Ie., Terentyev O. Information model of influense of soil on the movement of the vorking body of baking powder. Ninth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies» 2022 P. 24-25 https://drive.google.com/file/d/1o4wjzhI6Uu-IiMbqZD-JYK1jq39HSVSg/view

8.Gorbatyuk Ie. V., Terentyev O. O., Sviderskyi A. T. Mathematical model of motion of base ripper tractor during construction of buildings. Наука, освіта і суспільство: нові дослідження і перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 6 травня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. С. 49-51. http://www.economics.in.ua/2022/05/blog-post_17.html

9. Kateryna Kyivska, Svitlana Tsiutsiura, Denys Chernyshev, Terentyev Olexander, Igor Rusan, Ruvin Oleksandr. Information technologies for modeling the life cycle of construction objects. 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies. SIST 2022. Nur-Sultan Kazakhstan 28-30 April 2022. (Scopus) https://sist.astanait.edu.kz/wp-content/uploads/2022/04/Conference-program_updated.pdf

10. Ievgenii Gorbatyuk, Oleksandr Terentyev, Ihor Rusan, Anatoliy Sviderskyi. Intelligent information technology for testing neural network during diagnostics of technical condition of buildings. 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies. SIST 2022. Nur-Sultan Kazakhstan 28-30 April 2022.https://sist.astanait.edu.kz/wp-content/uploads/2022/04/Conference-program_updated.pdf

11. О.Ю. Вольтерс, Є.В. Горбатюк, І.В. Русан, О.О. Терентьєв, А.Т. Свідерський, М.М. Делембовський, О.П. Куліков. Підручник. Базові машини будівельної техніки. Київ, 2022.494 с.

12.  Терентьєв О.О., Горбатюк Є.В., Делембовський М.М., Івахненко І.С., Баліна О.І., Куліков О.П. Підручник. Методи та технології проектування комп’ютерних ігор: Game Desing & Development. Київ, 2022. 252 с.

13. Terentyev O., Gorbatyuk Ie., Sviderskyi A. Intelligent information technology for testing neural network during diagnostics of technical condition of industrial buildings. Енергоощадні машини і технології: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 17–19 трав. 2022 р. Київ: КНУБА. 2022. С. 160–167. http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2022/01/ESMT_Conference_Proceedings_2022_PDF.pdf http://esmt.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/ESMT_Conference_Proceedings_2022_PDF.pdf

14. Михайло Стовбун, Олександр Терентьєв, Тамара Лященко. GitHub та GitLab, як провідні вебсервіси контролю версій. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2022», КНУБА, 2022 https://drive.google.com/file/d/18lQjBqVkizzQb2qF3cCeKsDLn48cvtYj/view

15.Терентьєв О.О. Серпінська О.І. Проблема вибору комбінованого методу кластеризації на основі нечітких множин першого поряду. ІІІ-тя Міжнародна науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології».  2022, Київ, КНУБА. С.11

https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/2022_%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98_%D0%A0%D0%9F%D0%A1%D0%A2.pdf

16. Є.В. Горбатюк, О.М. Гаркавенко, О.О. Терентьєв, А.Т. Свідерський, О В. Доля, С.Ю. Комоцька. Механізми керування будівельних машин:навч. посіб. / Київ: ЦП Компринт, 2022. 122 ст

Публікації 2023 р.

 1.  Terentyev Oleksandr, Gorbatyuk Ievgenii, Volianiuk Volodimir. Information technology of neural network modeling in diagnostics of technical objects. Енергоощадні машини і технології: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 23–25 трав. 2023 р. Київ: КНУБА. 2023. С. 143–146. URL: http://esmt.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/ESMT_2023_Conference_proceedings_Le_finale.pdf
 2. Делембовський , М., Терентьєв , О., & Корнійчук , Б. (2023). ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР У РОЗГОЛОШЕННІ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ТА ПРИВАТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Grail of Science, (24), 347–350. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.02.2023.063
 3. Gorbatyuk Ie. V., Rusan I. V., Terentyev O. O. Mathematical equations for determining the working element of the ripper. Modern problems of science, education and society. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2023. Pp. 204-209. ISBN 978-966-8219-87-0. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-problems-of-science-education-and-society-9-11-10-2023-kiyiv-ukrayina-arhiv/.
 4. О.О. Терентьєв, І.В. Русан, Є.В. Горбатюк,   Є.В. Бородавка, О.І. Баліна, О.В. Доля, О.Б. Тисленко. Моделі та методи інформаційної технології системи  діагностики технічного стану об`єктів будівництва: підручник /  – К.: 2023. – 240 с.
 5. Є.В. Бородавка, О.О. Терентьєв. Комп’ютерна графіка. Підручник /  — К.:  2023. — 132 с.:іл.
 6. Терентьєв О.О., Горбатюк Є.В., Тисленко О.Б., Зубрій І.М. Підвищення ефективності інформаційної системи комплексної безпеки захисту будівель. Modern engineering and innovative technologies. Issue №29. Part 1. October 2023. P. 102-111. DOI: 10.30890/2567-5273.2023-29-01-022. URL: https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit29-01.
 7. Ievgenii Gorbatyuk, Oleksandr Terentyev, Anatolii Sviderskyi. Informative design of parameters of system management loosening unit. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Євразії» : збірник наукових праць. Переяслав, 2023 р. С.65-66. URL: http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/110/conference_30-30.11.2023.pdf. conference_30-30.11.2023
 8. Єлизавета Цикало, Олександр Терентьєв, Ігор Русан. Принципи створення якісного інтерфейсу на базі аналізу відомих дизайн систем. Міжнародна науково-практична конференція «Буд-майстер-клас» КНУБА, координація секції  №7 Інформаційні технології, 29.11-02.12.2023. с. 401.  https://drive.google.com/file/d/1TIxi2BbXFBTCEqfCMrdQ3LRsn99bjefx/view

Публікації 2024 р.

 1. Gorbatyuk Yevgenii, Terentyev Olexander. Creation of an information system for assessing the quality of design solutions during building construction. Modern problems of science, education and society. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2024. Pp. 292-296. ISBN 978-966-8219-87-0. URL: https://sci-conf.com.ua/xi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-problems-of-science-education-and-society-8-10-01-2024-kiyiv-ukrayina-arhiv/.
 2. Terentyev O., Gorbatyuk Ie. Calculation of building foundations using a mathematical apparatus. Modern research in science and education. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2024. Pp. 250-257. ISBN 978-1-73981-123-5. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-science-and-education-11-13-01-2024-chikago-ssha-arhiv/.
 3. Gorbatyuk Ievgenii, Terentyev Olexander, Bulavka Oleg. Critical loads during the operation of tower cranes. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 84): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща, 18-19 січня 2024 р.) / редкол.: О. Патряк та ін. ГО “Наукова спільнота”, WSZIA w Opolu. Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. 2024. С. 124-126. URL: http://www.konferenciaonline.org.ua/
 4. Терентьєв О.О., Горбатюк Є.В., Власюк В.В. Загальний підхід до моделювання надійності фундаментних конструкцій. Проблеми, пріоритети та перспективи розвитку науки, освіти і технологій в ХХІ столітті: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 15 лютого 2024 р.). Кременчук: ЦФЕНД, 2024. С.77-78. ISBN 978-617-8231-47-7. URL: https://www.economics.in.ua/2024/02/15-02.html.
 5. Терентьєв О.О., Горбатюк Є.В., Конах М.О. Калібрування статичних методів моделювання надійності фундаментних конструкцій. Стан, проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Ізмаїл, 20 лютого 2024 р.). Ізмаїл: ЦФЕНД, 2024. С.65-66. ISBN 978-617-8231-48-4. URL: https://www.economics.in.ua/2024/03/20.html.
 6. Gorbatyuk Ie., Terentyev O., Tyslenko O., Zubrij I. Modeling of reliability of foundation structures /  Importance of Soft Skills for Life and Scientific Success: Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Internet Conference, FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine, March 7-8, 2024. Pp. 7-8. ISBN 978-617-8293-21-5. URL: http://www.wayscience.com/.
 7. Терентьєв, О. О., Соловей, Б. А. (2024). Байєсова нейронна мережа для зменьшення аварійності експлуатації будівельного баштового крана. Управління розвитком складних систем, (57), 96–101. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2024.57.96-101
 8. Терентьєв О.О., Горбатюк Є.В., Тисленко О.Б., Зубрій І.М., Макарчук О.В. Архітектура інформаційної системи діагностики технічного стану фундаментів будівель /  SWorldJournal. Issue No24 Part 1 March 2024. P. 135-143. DOI: 10.30888/2663-5712.2024-24-00-073. 
 9. Терентьєв О.О., Горбатюк Є.В., Левкович О.М. Експертна інформаційна система підтримки прийняття рішень для задачі діагностики технічного стану будівель. Наукові тренди постіндустріального суспільства: збірник наукових праць з матеріалами VI Міжнародної наукової конференції, м. Івано-Франківськ, 26 квітня, 2024 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2024. С.166-168. ISBN 978-617-8312-26-8. DOI 10.62731/mcnd-26.04.2024https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/issue/view/26.04.2024

  https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2024/05/61-90-pb-compressed.pdf

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram