Хлапонін Юрій Іванович

Хлапонін Юрій Іванович (Khlaponin Yurii) – завідувач кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії, доктор технічних наук, професор, академік Української академії наук

ОСВІТА:

Київське вище інженерне радіотехнічне училище протиповітряної оборони (КВІРТУ ППО) (1985), автоматизовані системи управління, військовий інженер електронної техніки

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

Загальний стаж роботи 42 роки. Науково-педагогічний стаж 25 років.

Доктор технічних наук з 2016 року за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

З 2016 року працює в КНУБА на посаді завідувача кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії.

В 2018 р. присвоєно вчене звання професора кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії.

Лауреат премії імені М.С. Буднікова Академії будівництва України (2019 р.).

Дійсний член (академік) Української Академії наук (2020 р.).  Диплом.

Член спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій НТУУ “КПІ” імені Ігоря Сікорського та Державного університету телекомунікацій. Експерт Торгово-промислової палати України.

  1. Посвідчення №1 (2023)
  2. Сертифікат №1 (2023)
  3. Сертифікат №2 (2023)
Є організатором та редактором щорічної Міжнародної конференції Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things на ресурсі https://ceur-ws.org/Vol-3149/.
Член редколегії наукового журналу «Телекомунікаційні та інформаційні технології» Державного університету телекомунікацій та «Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка».

Координатор міжнародного співробітництва з університетами Європи та Іраку

Має 5 винаходів, 3 навчальні посібники, 3 монографії видані в країні Євросоюзу, більше 160 наукових публікацій (52 з яких одноосібні). Серед публікацій 85 наукових статей, 24 з яких входить до наукометричної бази Scopus та одна Web of Science, 42 – в зарубіжних виданнях.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА РОКАМИ:

Перелік навчальних дисциплін:

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram