Хлапонін Юрій Іванович

Хлапонін Юрій Іванович (Khlaponin Yurii) – завідувач кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії, доктор технічних наук, професор, академік Української академії наук

ОСВІТА:

Київське вище інженерне радіотехнічне училище протиповітряної оборони (КВІРТУ ППО) (1985), автоматизовані системи управління, військовий інженер електронної техніки.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

Загальний стаж роботи 44 роки. Науково-педагогічний стаж 26 років.

Доктор технічних наук за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Вчене звання – професор кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії.

З 2016 року працює в КНУБА на посаді завідувача кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії.

Лауреат премії імені М.С. Буднікова Академії будівництва України (2019 р.).

Дійсний член (академік) Української Академії наук (2020 р.).  Диплом.

Член спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” та Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

Експерт Торгово-промислової палати України.

  1. Посвідчення №1 (2023)
  2. Сертифікат №1 (2023)
  3. Сертифікат №2 (2023)
Є організатором та редактором щорічної Міжнародної конференції Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things на ресурсі https://ceur-ws.org/Vol-3149/ та FRUCT Conference Proceedings of FRUCT  https://fruct.org/publications/volume-35/fruct35/
 

Координатор міжнародного співробітництва з університетами Європи та Азії Лист 

Головний редактор журналу «Смарт технології» КНУБА. Член редколегії наукового журналу «Телекомунікаційні та інформаційні технології» Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій та «Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка».

Має 5 винаходів, 3 навчальні посібники, 3 монографії видані в країні Євросоюзу, більше 160 наукових публікацій (52 з яких одноосібні). Серед публікацій 85 наукових статей, 28 з яких входить до наукометричної бази Scopus та одна Web of Science, 52 – в зарубіжних виданнях.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА РОКАМИ:

Перелік навчальних дисциплін:

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram