Дата 25.12.2022. Перегляд сайту. Новий розпорядник доц. Урядникова І.В. Кафедра водопостачання та водовідведення

Перелік сторінок кафедри “Водопостачання та водовідведення”. Новий розпорядник Урядникова І.В.


Дата 25.12.2022. Відео. Перегляд робочого сайту.


 1. Кафедра водопостачання та водовідведення
 2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
 3. ВИКЛАДАЦЬКИЙ ТА ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
 4. Історична довідка. Завідувачі кафедри
 5. Провідні науковці, наукові школи, досягнення
 6. Про Кафедру Водопостачання та Водовідведення у Мережі Інтернет
 7. ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПОСЛУГИ
 8. Обов’язкові. Освітньо-наукові послуги. Кафедра водопостачання та водовідведення
 9. Вибіркові. Освітньо-наукові послуги. Кафедра водопостачання та водовідведення
 10. Обов’язкові. Освітньо-наукові послуги. Кафедра водопостачання та водовідведення
 11. Завантажити
 12. Наукова робота студентів кафедра “Водопостачання та водовідведення”
 13. Напрямки наукових досліджень кафедра “Водопостачання та водовідведення”
 14. Наукові публікації кафедри водопостачання та водовідведення
 15. Патенти кафедра Водопостачання та водовідведення
 16. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 17. Якісний склад кафедри. Ресурсне забезпечення. Кафедра водопостачання та водовідведення
 18. Стейкголдери. Кафедра водопостачання та водовідведення
 19. Зовнішні стейкголдери. Кафедра водопостачання та водовідведення
 20. Бакалаври. Кафедра водопостачання та водовідведення
 21. Загальні відомості про гаранта освітньо-професійної програми за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», галузі знань: 19 «Архітектура та будівництво», рівень вищої освіти: перший (бакалавр)
 22. Освітньо-професійна програма. Спеціальність 192.
 23. Навчальні плани. Бакалаври. Спеціальність 192. Кафедра водопостачання та водовідведення
 24. СИЛАБУСИ, ПР. Кафедра водопостачання та водовідведення
 25. Електронні навчально-методичні комплекси дисциплін (ЕНМКД). Кафедра водопостачання та водовідведення
 26. Здобувачі. Доктори філософії. Кафедра “Водопостачання та водовідведення”
 27. Атестація.Бакалаври. Кафедра водопостачання та водовідведення
 28. Атестація. Доктори філософії. Кафедра водопостачання та водовідведення
 29. Відгуки. Рецензії. Кафедра водопостачання та водовідведення
 30. Гарант освітньої програми. Бакалавр. Спеціальність 194. Кафедра водопостачання та водовідведення
 31. Освітні програми. Бакалаври. Кафедра водопостачання та водовідведення
 32. Навчальні плани. Бакалаври. Спеціальність 194. Кафедра водопостачання та водовідведення
 33. Освітні компоненти. Бакалаври. Кафедра водопостачання та водовідведення
 34. Електронні навчально-методичні комплекси дисциплін (ЕНМКД). Кафедра водопостачання та водовідведення
 35. Здобувачі. Доктори філософії. Кафедра “Водопостачання та водовідведення”
 36. Офіційні документі. Кафедра водопостачання та водовідведення
 37. Відгуки. Рецензії. Кафедра водопостачання та водовідведення
 38. Проект освітньо-професійної програми рівня магістр. Спеціальність 194. Магістри. Кафедра водопостачання та водовідведення
 39. Доктори Філософії кафедра Водопостачання та водовідведення
 40. ГАРАНТ ОНП (PHD) СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ
 41. Освітньо-наукові програми. Кафедра водопостачання та водовідведення
 42. СИЛАБУСИ, ПР. Кафедра водопостачання та водовідведення
 43. Електронні навчально-методичні комплекси дисциплін (ЕНМКД). Кафедра водопостачання та водовідведення
 44. Здобувачі. Доктори філософії. Кафедра “Водопостачання та водовідведення”
 45. Офіційні документі. Кафедра водопостачання та водовідведення
 46. Атестація. Доктори філософії. Кафедра водопостачання та водовідведення
 47. Відгуки. Рецензії. Кафедра водопостачання та водовідведення
 48. Відомості про самооцінювання. Кафедра водопостачання та водовідведення
 49. Фото.Відео. Доктори філософії. Кафедра водопостачання та водовідведення

 50. Дата 25.12.2022. Перегляд сайту. Новий розпорядник доц. Урядникова І.В. Кафедра водопостачання та водовідведення (Список на сторінці ПІДТРИМКА САЙТУ)

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram