Аспіранти, Докторанти, Доктори Філософії. Кафедра Водопостачання та водовідведення.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ТРЕТІЙ (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ)

ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ НАУК ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ"

Доцент кафедри Хомутецька Тетяна Петрівна  захистила докторську дисертацію на тему “Розвиток наукових і практичних засад енергоощадного водопостачання з підземних джерел” за спеціальністю 05.23.04 – водопостачання, каналізація. Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Тугай Анатолій Михайлович. Червень 2020 року.

ПІДГОТОВКА КАНДИДАТІВ НАУК ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ"

Доцент кафедри Кравчук Олександр Андрійович захистив кандидатську дисертацію на тему “Фільтрування рідини зі змінною швидкістю руху потоку” за спеціальністю 05.23.04 – водопостачання, каналізація. Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Поляков Вадим Леонтійович, провідний науковий співробітник Інституту гідромеханіки НАН України. Березень 2018 року.
Інженер кафедри Зоря Дмитро Ігорович захистив в червні 2020 році кандидатську дисертацію на тему: “Комплексна очистка стічних вод промислових підприємств від сполук міді” за спеціальністю 05.23.04 – водопостачання, каналізація. Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Кочетов Генадій Михайлович.
                
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram