КРАЩІ СТУДЕНТИ КАФЕДРИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

ПЕРШИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІВЕНЬ - БАКАЛАВР

4 курс ВВ

Дзюндзя Єлизавета

студентка 4 курсу ВВ

відмінник навчання

Конференції:

 • Участь в конференції БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2021 та тези доповіді Артем Ломако, Єлизавета Дзюндзя, Нестан Таварткіладзе, Владислав Бодак Програмно-аналітичне дослідження кільцевої водопровідної мережі Збірка тез 182-183. Керівник ст. наук. співроб. Хомутецька Т.П

Пестієнко Олександра

студентка 4 курсу ВВ

відмінник навчання

Артем Ломако 

студент 4 курсу ВВ

Наукові статті:

 • Кравчук А., Кравчук О., Ломако А.  «Зміна параметрів збірних дренажних трубопроводів при пропуску транзитної витрати». Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Вип. 41, 2022, с. 52-58. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.41.52-58

Конференції:

 • Участь в конференції БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2021 та тези доповіді Артем Ломако, Єлизавета Дзюндзя, Нестан Таварткіладзе, Владислав Бодак Програмно-аналітичне дослідження кільцевої водопровідної мережі Збірка тез 182-183. Керівник ст. наук. співроб. Хомутецька Т.П
 • Виступ та тези доповіді Артем Ломако Зміна параметрів збірних дренажних трубопроводів при пропуску транзитної витрати. ІІІ-ї МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ. 23-25 листопада 2022, керівники: д.т.н., проф. А. Кравчук., к.т.н., доц. О. Кравчук.
 • Виступ та тези доповіді Артем Ломако Водопостачання населених пунктів з поверхневих водних джерел, що постраждали під час воєнного стану. ІІІ-ї МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ. 23-25 листопада 2022, керівник: д.т.н., проф. Хоружий В.П.
 • Виступ та тези доповіді Артем Ломако Технологія очистки води з поверхневих водних джерел для водопостачання населених пунктів, критична інфраструктура яких постраждала під час воєнного часу. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022, 30 листопада-02 грудня 2022, керівник д.т.н., проф. Хоружий В.П.

4 курс ГБ

Нестан Таварткіладзе 

студентка 4 курсу ГБ

відмінник навчання

Наукові статті:

 • Стаття: Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Визначення нормальної глибини потоку в системі CAS MAXIMA // // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.35. С. 21-30. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.35.21-30– ISSN 2524-0020
 • Стаття: Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Веб інтерфейс для визначення критичної глибини у відкритих руслах // К.: КНУБА, 2021, вип.37. С. 29-41 – Режим доступу: http http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.37.29-41 – ISSN 2524-0020.
 • Копаниця Ю., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Дослідження чотирьох варіантів визначення гідростатичного тиску на плоску поверхню методом трьох команд К123 // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2022, 41. С. 31-41. http://wateruse.org.ua
 • Стаття Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Веб-інтерфейс – Приклад універсальної платформи інженерних розрахунків у навчальному процесі // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2022. вип.39. С. 11-32. – Режим доступу: – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.39.11-32 – ISSN 2524-0020

Конференції:

 • Виступ на ІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ багатофункціональні еко – та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях. Київ. 2021, Листопад 24-26 Універсальний веб-інтерфейс визначення критичної глибини у відкритих руслах. Студентка Таварткіладзе Н. (ГБ-31), Керівник доц. Копаниця Ю. Тези доповіді с.50-51
 • Виступ та тези доповіді Нестан Таварткіладзе, Руслан Ільків Застосування принципів зеленого будівництва для забезпечення сталого розвитку екосистеми. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022, 30 листопада-02 грудня 2022 керівник, к.т.н., доц. Дупляк О.
 • Виступ та тези доповіді Нестан Таварткіладзе Дослідження чотирьох варіантів визначення гідростатичного тиску на плоску поверхню методом трьох команд К123. ІІІ-ї МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ. 23-25 листопада 2022, керівники к.т.н., доц Ю. Копаниця, к.т.н., доц О. Нечипор. – http://www.ere.org.ua/index_e_ca.html

Ільків Руслан 

студент 4 курсу ГБ

відмінник навчання

Конференції:

 • Виступ та тези доповіді Нестан Таварткіладзе, Руслан Ільків Застосування принципів зеленого будівництва для забезпечення сталого розвитку екосистеми. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022, 30 листопада-02 грудня 2022 керівник, к.т.н., доц. Дупляк О. В.

4 курс

Петрик Уляна

студентка 3 курсу ВВ

відмінник навчання

3 курс

Толмачова Тетяна

студентка 2 курсу ВВ

відмінник навчання

Конференції:

 • Виступ та тези доповіді Тетяна Толмачова Підпертий гідравлічний стрибок після гасителів енергії. ІІІ-ї МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ. 23-25 листопада 2022, керівник к.т.н., доц. Гіжа О.
 • Юрій Копаниця, Євген Павлов, Тетяна Толмачова Аналіз варіантів розрахунку сили гідростатичного тиску методом К123  / Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Ресурси. Енергія», Київ, КНУБА, 22-24.11.2023 С.50-51. Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wpcontent/uploads/2023/11/jere_2023_program_tezy.pdf
  Наукові статті:
  Копаниця Ю., Павлов Є., Толмачова Т. Аналіз варіантів розрахунку сили гідростатичного тиску методом к123 Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2023, вип.43. С. 4-15. DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.43.4-15 ISSN 2524-0020 

Кострич Богдан

студент 2 курсу ВВ

відмінник навчання

Конференції:
Копаниця Ю., Гіжа О., Павлов Є., Кострич Б., Веб інтерфейс та комп’ютерні розрахунки елементів розгалуженої мережі в  CAS MAXIMA у навчальному процесі / Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Ресурси. Енергія», Київ, КНУБА, 22-24.11.2023 С.48-50. Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wpcontent/uploads/2023/11/jere_2023_program_tezy.pdf
Наукові статті:
Копаниця Ю., Гіжа О., Павлов Є., Кострич Б., Матвієнко О.Моделювання елементів розгалуженої мережі в CAS MAXIVA та серверні онлайн розрахунки у навчальному процесі / Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2023, вип.45. С. 24-31. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/292320

ДРУГИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІВЕНЬ - МАГІСТР

Конограй Анастасія

студентка 5 курсу ВВ

відмінник навчання

ТРЕТІЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІВЕНЬ - АСПІРАНТ

Панченко

Олена Сергіївна

Снитко

Анастасія Геннадіївна

Стоянова

Вікторія Вікторівна

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram