ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ. МАГІСТРИ. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192. КАФЕДРА ВВ.

Забезпечення освітнього процесу згідно ОПП «Водопостачання та водовідведення» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

 

Перелік обов’язкових освітніх компонент та кафедр, що їх реалізовують

Код дисципліни

Компоненти освітньо–професійної програми

Кафедра

Викладач

Компоненти загальної підготовки

ОК 1

Професійна іноземна мова

Мовної підготовки і комунікації

Полторак Л.В.

ОК 2

Методика наукових досліджень

Технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці

Гунченко О.М.

ОК 3

Ліцензування та патентування наукової продукції

Водопостачання та водовідведення

Хоружий В.П.

ОК 4

Охорона праці в галузі. Цивільний захист

Технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці

Клімова І.В.

 

Стефанович І.С.

ОК 5

Інформаційні технології в професійній діяльності

Водопостачання та водовідведення

Кравченко О.В.

Компоненти професійної підготовки

ОК 6

Автоматизація систем ВВ

Автоматизації технологічних процесів

Вольтерс А.О.

ОК 7

Проектна справа

Водопостачання та водовідведення

Шаманський С.Й.

ОК 8

Техніко-економічні розрахунки систем ВВ

Водопостачання та водовідведення

Шаманський С.Й.

ОК 9

Монтаж систем ВВ

Водопостачання та водовідведення

Зоря О.В.

ОК 10

Водопостачання та водовідведення промислових підприємств

Водопостачання та водовідведення

Терновцев О.В.

 

 Самченко Д.М.

ОК 11

Переддипломна практика

Водопостачання та водовідведення

Уряднікова І.В.

ОК 12

Атестаційна кваліфікаційна робота

Водопостачання та водовідведення

Кравчук А.М.

Кочетов Г.М.

Кравченко О.В.

Хомутецька Т.П.

Хоружий В.П.

Шаманський С.Й.

Дупляк О.В.

Аргатенко Т.В.

Терновцев О.В.

Кушка О.М.

Зоря О.В.

Уряднікова І.В.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram