Кафедра водопостачання та водовідведення. Гіжа О.О.

Гіжа Олена Олександрівна

– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення” Київського національного університету будівництва і архітектури.

ORCID: 0000-0003-4878-6850

інтернет-адреса профіля

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&authuser=1&user=A6D5CtwAAAAJ

 

 

Загальна інформація

У 1978 році закінчила з відзнакою Київський інженерно-будівельний інститут, отримавши кваліфікацію інженера-будівельника за спеціальністю «Водопостачання та каналізація».

З 1978 року працює на кафедрі спочатку на посаді інженера, викладача-стажиста, асистента, доцента (1989 р) кафедри “Водопостачання та водовідведення ” Київського національного університету будівництва і архітектури.

Автор більше 70 наукових і методичних праць, в тому числі, 2 підручників та 5 навчальних посібників.

Перелік навчальних дисциплін

  • Технічна механіка рідини і газу
  • Інженерна гідравліка
  • Гідравліка і аеродинаміка
  • Спеціальні питання гідравліки

Навчально-методична література

1.   Гіжа О.О. Робоча програма з дисципліни «Технічна механіка рідини і газу» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення», 2022 – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1uKGctLKgu4CLv4gDjuilQttOIH9bnoEH/view?usp=share_link

2  Гіжа О.О. Робоча програмаз дисципліни «Технічна механіка рідини і газу» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція», 2022 – Режим доступу https://drive.google.com/file/d/18oO5nXrkziNVZzI7egqawnRXWNquzqi4/view?usp=share_link

3. Гіжа О.О. Тести  з технічної механіки рідини і газу для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання та водовідведення»   – Режим доступу: 

https://drive.google.com/file/d/14enjMkPSo9RO9IAuDty1FRb95h4sPJvL/view?usp=share_link

4. Гіжа О.О. Робоча програмаз дисципліни «Технічна механіка рідини і газу» для студентів спеціальності 194   «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія і водні технології », 2022 – Режим доступу: 

https://drive.google.com/file/d/1qdzsAFtS4jFEgIUo_XUBABojXyph1kh3/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1TrtYWofZN_0xH8cpIwHAxFsaEHNOzBck/view?usp=share_link

5.  Ю.М.Константінов, Гіжа О.О. Методичні вказівкидо виконання лабораторних робіт з технічної механіки рідини і газу для студентів інженерних спеціальностей. Київ, КНУБА, – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1GgsLBo9BRFPo1L0CiRp5x3atgaoBLHbt/view?usp=sharing

6.  Гіжа О.О. Програмні  вимоги до курсу «Технічна механіка рідини і газу» – Режим    доступу: https://docs.google.com/document/d/1gnMY1PN0HtJQkyFLp86Usv6cv23pJSVX6q-f3Jc5dx4/edit?usp=share_link

7.   Гіжа О.О., Павлов Є.І. Тести з дисципліни «Інженерна гідравліка» (Рівномірний рух) для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» , 2023  – Режим доступу:

https://drive.google.com/file/d/13ixJx_0GixT_edCcByNHb2XCr5XAS45T/view?usp=share_link

8. Гіжа О.О. Силабус дисципліни «Технічна механіка рідини і газу» – 2022

 для студентів спеціальності ВВ – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/14w4YHvEWKBYAk3dJqwNxI-m_tP9kLtYb/view?usp=share_link

9. Гіжа О.О. Силабус дисципліни «Технічна механіка рідини і газу» – 2022 для студентів спеціальності ГБ – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/14Mhumu44HZ-K5YUDC0uZx-3Lp47iZA2G/view?usp=share_link

10. Гіжа О.О. Робоча програмаз дисципліни «Вступ до будівельної справи» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» – Режим доступу:

Наукова робота

В 1986 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій раді Київського автомобільно-дорожнього інституту за спеціальністю 05.14.09 – Гідравліка і інженерна гідрологія. Науковий керівник: професор Київського національного університету будівництва і архітектури Константінов Юрій Михайлович.

Напрями наукової діяльності

Дослідження гідравлічних опорів в напірних і безнапірних трубопроводах та відкритих руслах.

Підручники

  1. Константінов Ю.М., Гіжа О.О. Технічна механіка рідини і газу. Підручник з грифом Міносвіти і науки України / Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа. – К.: // Вища школа, 2002 –277 с. – Режим доступу:https://drive.google.com/file/d/1wj_PfYYj9_9cf0e70mvhOSq0cOGhvQ8W/view?usp=sharing
  2. Константінов Ю.М., Гіжа О.О. Інженерна гідравліка. Підручник з грифом Міносвіти і науки України/ Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа. – К.: Видавничий дім «Слово», 2006. – 432 c. – Режим доступу:      https://drive.google.com/open?id=1e-HFcV5gKLisj3apiQ02URF717d-hhwn
  3. А.Д. Альтшуль . Примеры расчетов по гидравлике. М.: Высшая школа.  –        Режим доступу https://drive.google.com/file/d/13MkiKIg-uEMOoFKegfkgyBJZAdUfhW7z/view?usp=sharing

Навчальні посібники

  1. Константінов Ю.М., Гіжа О.О., Копаниця Ю.Д. Технічна механіка рідини і газу. Кінематика і динаміка рідини. Приклади і задачі: Навчальний посібник / Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа, Ю.Д.Копаниця. – К.: КНУБА, 2015– 152 с.- Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1amppxWn1nCUXHSQ6bJ6uhpFBOQPg48N3/view?usp=share_link

2.  Константінов Ю.М., Гіжа О.О., Копаниця Ю.Д.Гідростатика. Приклади і задачі: навчальний посібник / Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа, Ю.Д.Копаниця. – К.: КНУБА, 2012. – 112с. – Режим доступу:

https://drive.google.com/file/d/1GPJ8zHWX7Sa05wlkKYHi7QGxXCcorQ65/view?usp=sharing

3. Константінов Ю.М.,Гіжа О.О.o Задачник з гідравліки: Навчальний посібник / Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа. – К.: КНУБА, 2008. – 92с. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ayzVmmaxnVKdV1Smj8Hm9uS028MYyQIQ/view?usp=share_link

4. Справочник по гидравлике / Под редакцией В.А.Большакова. К.: Выща школа. 1984., 343 с. – Режим доступу:

https://drive.google.com/file/d/1iXvA4oBJ0_vaMoDa3vKxynX7yRaUj-UK/view?usp=share_link

 5.    Сборник  задач по гидравлике / Под редакцией В.А.Большакова. К.: Выща школа. 1979., 336 с. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1z8XBU8fx-fWb2zvq946aI96bPOBcF1H_/view?usp=sharing

  Вибрані публікації

  1. Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Веб-інтерфейс – приклад універсальної платформи інженерних розрахунків у навчальному процесі // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2022, вип.39 .С 11-32. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/258554

2. Гіжа О. Розрахунки коротких трубопроводів з урахуванням стабілізації  потоку.  // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.37. С. 13-17. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua –  http://wateruse.org.ua

3. Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Веб інтерфейс для визначення критичної глибини у відкритих руслах // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.37. С. 29-41. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.37.29-41 – ISSN 2524-0020

http://wateruse.org.ua/article/view/246441/244208

http://wateruse.org.ua

4. Гіжа О.О.   Про  методику дослідження гідравлічних коефіцієнтів  тертя у  напірних  трубопроводах. Київ, КНУБА, 2020 Наук.-техн. збірник “Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки Випуск 33, с.19-26 –Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1TTjTz7ifAdiD7IOVL1g8nrHO0QkA79Yl/view?usp=sharing

5. Гіжа О.О. Про підвищення точності розрахунку непрямого гідравлічного удару у системах міського водопостачання. Київ, КНУБА. 2020. Науково-технічний збірник “Містобудування та територіальне  планування” . Випуск  № 72  2020 р.  с.62-69 ISSN 2076-815X (print),  ISSN 2522-9206 (online). – Режим доступу:  https://drive.google.com/file/d/1tNpZObmHtdRgD3LflqyZxk_u5THM-9cB/view?usp=sharing

6. Гіжа О.О., КопаницяЮ.Д., Нечипор О.М. Моделювання й візуалізація розрахункового експерименту визначення довжини кривої вільної поверхні у відкритому руслі в CAS MAXIMA.Київ, КНУБА. 2020. Науково-технічний збірник  “Містобудування та територіальне  планування” Випуск  № 75  грудень  2020р. с.134-146

ISSN 2076-815X (print),  ISSN 2522-9206 (online) – Режим доступу:  https://drive.google.com/file/d/1ON5mv6HG8kOiPNc8QnyO1SWP_9DRMAeD/view?usp=sharin

7. Константінов Ю.М., Гіжа О.О. Розрахунки напірних трубопроводів за швидкісними та витратними характеристиками . Київ, КНУБА, 2015. Наук.-техн. збірник “Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Випуск 25, с.104-112

https://drive.google.com/open?id=1NMfT51Dwl_OyQnG72ZLTzImSQA6egw_9

8. Константінов Ю. М., Гіжа О.О.Вплив нахилу уступу водобійного колодязя на параметри підпертого гідравлічного стрибка/ Ю. М. Константінов, О.О.Гіжа // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2010. – Вип. 14. – С. 193-201.

9. Константінов Ю. М., Гіжа О.О. Непрямий гідравлічний удар у водопровідних трубах /Водопостачання та водовідведення.– 5с. – Режим доступу: 

https://drive.google.com/open?id=1NMfT51Dwl_OyQnG72ZLTzImSQA6egw_9

 

Контакти:  e-mail:  gea8@ukr.net     gizha.oo@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram