The BRIDGE

Подолання розриву між університетом і промисловістю: інноваційна магістерська навчальна програма, що підтримує розвиток зелених робочих місць і цифрових навичок в українському будівельному секторі

Номер проекту: 101127884
Акронім проекту: The BRIDGE
Тема: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2
Координатор проєкту: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА), м. Дніпро, Україна
Беніфіціар проєкту: Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
Термін реалізації: 1 листопада 2023 – 31 жовтня 2026
Грантодавець: Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури

Проєкт співфінансується Європейським Союзом, проте висловлені погляди та думки належать лише авторам цього проєкту і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури. Ні Європейський Союз, ні грантодавець не можуть нести за них відповідальність.

Створення нових магістерських програм (МП) із застосуванням технологій BIM в архітектурі, інженерії та будівництві в українських університетах спрямоване на просування передового досвіду ЄС з розробки та впрвадження освітніх методологій та конкретних знань і практичних навичок, пов’язаних з енергоефективністю та стійкістю життєвого циклу будівель та міського середовища, що спираються на вимоги, встановлені Порядком денним ООН на період до 2030 року, з особливим наголосом на ЦУР 7, 10, 11, а також пріоритети «Зеленого курсу» ЄС та економіку, яка працює для людей.

  1. Розробка комплексних магістерських навчальних програм з BIM проектування, будівництва та експлуатації будівель та споруд, з акцентом на взаємодію фахівців з різних напрямків будівельної діяльності, які адаптовані до вимог ринку праці та підвищують конкурентоспроможність при працевлаштуванні випускників ЗВО. Нові навчальні програми будуть реалізовані в 5-ти Українських університетах з різними напрямками навчання відповідно до місцевих та регіональних потреб. Створення BIM-центрів на базі українських університетів-партнерів консорціуму The BRIDGE та спільне видання нових навчальних матеріалів викладачами консорціуму, включаючи українських та ЄС партнерів проєкту.
  2. Посилення зв’язків між університетами та підприємствами для усунення невідповідностей між вимогами роботодавців і пропозиціями закладів вищої освіти. Розробка та пропонування цілісних рішень для покращення працевлаштування студентів у будівельному секторі.
  3. Оцифрування 10 модулів (по 2 від кожного із Українських університетів) для спільного використання учасниками консорціуму на спільній відкритій платформі e-Bridge з метою розробки мікро-кваліфікацій, впровадження системи навчання впродовж життя та переходу до віртуальної мобільності в довгостроковій перспективі.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram