The BRIDGE

Подолання розриву між університетом і промисловістю: інноваційна магістерська навчальна програма, що підтримує розвиток зелених робочих місць і цифрових навичок в українському будівельному секторі

Номер проекту: 101127884
Акронім проекту: The BRIDGE
Тема: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2
Координатор проєкту: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА), м. Дніпро, Україна
Беніфіціар проєкту: Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
Термін реалізації: 1 листопада 2023 – 31 жовтня 2026
Грантодавець: Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури

Проєкт співфінансується Європейським Союзом, проте висловлені погляди та думки належать лише авторам цього проєкту і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури. Ні Європейський Союз, ні грантодавець не можуть нести за них відповідальність.

Чернишев Денис Олегович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри водопостачання та водовідведення.
Уповноважена юридична особа від Київського національного університету будівництва і архітектури, виконує організаційно-навчальні завдання, віднесені до стадій акредитації освітньої програми.

Google Scholar
OrcID
Scopus
KNUCA

Приймак Олександр Вікторович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри теплотехніки. Координатор проекту, виконує завдання з дотримання умов проектує відповідальною особою щодо звітності.

Google Scholar
OrcID
Scopus
KNUCA

Дупляк Олена Віталіївна

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри водопостачання та водовідведення. Контактна особа, виконує завдання з адміністрування проекту, формування освітньої програми та акредитаційний супровід.

Google Scholar
OrcID
Scopus
KNUCA

Кравчук Олександр Андрійович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри водопостачання та водовідведення.
Відповідальний за  систему управління якістю, здійснює контроль за виконанням проекту.

Google Scholar
OrcID
Scopus
KNUCA

Кащенко Тетяна Олександрівна

Кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд. Розробляє та впроваджує навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів.

Google Scholar
OrcID
Scopus
KNUCA

Левченко Олексій Вікторович

Кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі. Розробляє та впроваджує навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів.

Google Scholar
OrcID
Scopus
KNUCA

Солодей Іван Іванович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельної механіки. Розробляє та впроваджує навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів.

Google Scholar
OrcID
Scopus
KNUCA

Недін Валентин Олегович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельної механіки. Розробляє та впроваджує навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів.

Google Scholar
OrcID
Web of Science
KNUCA

Шовківська Вікторія Василівна

Кандидат економічних наук, доцент, заступник головного бухгалтера. Відповідає за фінансовий супровід.

Google Scholar
OrcID
KNUCA

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram