СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 032 “ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ” (PHD)

Освітньо-наукова програма

Відомості про гаранта та групу забезпечення

Диплом лауреата премії імені Панаса Мирного (В. Ф. Деревінський)

Диплом лауреата премії імені Івана Огієнка (В. Ф. Деревінський)

Подяка Міністерства освіти і науки України (В. Ф. Деревінський)

Сертифікат ICEEFT (І. О. Бурда)

Сертифікат онлайн курсу Дотаційні кошти ЄС робота в партнерських проектах (В. Ф. Деревінський)

Сертифікат вебінару Clarivate Web of Science у новому інтерфейсі (В. Ф. Деревінський)

Сертифікат МІДП Еразмус+ в Україні (В. Ф. Деревінський)

Сертифікат Могилянської школи журналістики (В. Ф. Деревінський)

Сертифікат модуля схеми-терапії (І. О. Бурда)

Сертифікат семінару Нейробіологія психотерапії (І. О. Бурда)

Сертифікат циклу вебінарів Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів у онлайн форматі (В. Ф. Деревінський)

Сертифікат курсу лекцій з психіатричної пропедевтики та основам діагностики і психологічної реабілітації психічних розладів (І. Бурда)

Сертифікат про успішне завершення курсу “Цифрові інструменти Google для освіти” поглиблений рівень (В. Ф. Деревінський)

Свідоцтво про підвищення кваліфікації (В. Ф. Деревінський)

Навчальний план

Освітні компоненти

Філософія науки, техніки та архітектури Робоча програма

Іноземна мова Робоча програма

Академічна доброчесність та академічне письмо Робоча програма

Організація наукової діяльності та інформаційні технології Робоча програма

Фінансування наукових досліджень, грантова діяльність Робоча програма | Силабус

Методика викладання у вищій школі Робоча програма Силабус

Актуальні питання українського державотворення Робоча програма | Силабус

Педагогічна практика Робоча програма | Силабус

Історіографія історії України Робоча програма | Силабус

Джерелознавство історії України Робоча програма | Силабус

Україна і Європейський Союз Робоча програма | Силабус

Історична психологія Робоча програма | Силабус

Історіографія та джерелознавство історії України Робоча програма | Силабус

Каталог вибіркових освітніх компонентів

Матеріально-технічне забезпечення

Освітній сайт університету

Обладнання спеціалізованих кабінетів та матеріальне забезпечення дисциплін

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Кімната викладачів (ауд. 431) та навчально-методичний кабінет (ауд. 432)

Електронний каталог бібліотеки університету

Електронний ресурс репозитарію Київського національного університету будівництва та архітектури

Доступ до бази Web of Science для здобувачів КНУБА безплатно з IP адреси університету

Доступ до бази Scopus для здобувачів КНУБА безплатно з IP адреси університету

Співпраця зі стейкголдерами

Інформація про випускників

Анкетування та пропозиції до ОНП

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram