052 ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Перегуда Євген Вікторович

завідувач кафедри політичних наук і права, доктор політичних наук (2013), професор (2014), Заслужений працівник освіти України (2020), Нагороджений Грамотою Міністерства освіти і науки України (2018), медаллю “Григорій Сковорода” Національної академії педагогічних наук (2020), Подякою Київського міського голови (2009). Лауреат Премії ім. Ярослава Мудрого Національної юридичної академії (2004).

Scopus: Реєстраційний №: 56156421900

Researcher: ID O-8559-2018

 

pereguda.iev@knuba.edu.ua;

yevgennn@ukr.net

Тел. (044)241-55-73; (097)396-92-60

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про підвищення кваліфікації від 25.02.2020 р.

Сертифікат про підвищення кваліфікації “Нові ДБН та зміни в законодавстві стосовно будівництва в 2019 р.”

Сертифікат про підвищення кваліфікації. Участь у конференції “Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі. Методологія. Методика. Практика”

Освіта:
Доктор політичних наук, професор, старший науковий співробітник зі спеціальності «Політичні інститути та процеси», лауреат Премії ім. Ярослава Мудрого Національної юридичної академії (2004), нагороджений Подякою Київського міського голови за видатний внесок в юридичну науку (2009), Подякою Міністерства освіти і науки України (2015), Грамотою Міністерства освіти і науки України (2018), Грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед українським народом” (2019), медаллю “Григорій Сковорода” Національної академії педагогічних наук (2020). У 2020 р., згідно з Указом Президента України, отримав звання “Заслужений працівник освіти України”. Член експертної ради при Міністерстві освіти і науки України (секція 20 «Соціально-історичні науки»). Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій при Національному інституті стратегічних досліджень, редакційних колегій фахових видань з політичних наук «Держава і право», «S.P.A.C.Е.».

У 1991 р. закінчив історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

У 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток механізмів взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади України в умовах суспільно-політичної модернізації» (23.00.02 – політичні інститути та процеси).

Перелік навчальних дисциплін:

– Історія політичної думки України

– Неоінституціоналізм та сучасні політичні інститути у сфері державної влади

– Регіональна політика та місцеве самоврядування

– Політична символізація в архітектурі

– Нормативна база в будівництві України

– Політологія

– Соціологія

– Соціологія туризму

Наукова робота:

Автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 13 монографій, 8 підручників та навчальних посібників.

Основні напрями наукової діяльності:

Регіональна політика та місцеве самоврядування, політика енергоефективності та енергозбереження, механізми взаємодії в системі виконавчої влади, політична символізація архітектури та ін.

Наукові праці Перегуди Є. В.

У 1991 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю «історія, суспільствознавство та методика виховної роботи».

Тема кандидатської дисертації: «Концепція держави і нації В.Старосольского» (23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство).

Перелік навчальних дисциплін:

–Політологія

–Політичні системи та режими сучасності

–Педагогіка вищої школи

–Основи наукових досліджень

–Сучасна зарубіжна політологія

Наукова робота:

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, зокрема навчального посібника «Політологія».

Напрями наукової діяльності:

Громадянське суспільство, розвиток територіальних громад, процеси децентралізації.

Наукові праці Згурської В. Л.

У 2010 р. закінчила Інститут політичних наук за спеціальністю «політологія» та за спеціальністю «державне управління». Тема дисертації: «Гендерне представництво в парламентах: українські реалії та зарубіжний досвід» (23.00.02 – політичні інститути та процеси).

Перелік навчальних дисциплін:
–Політологія
–Вступ до спеціальності «Політологія»

–Сучасний парламентаризм

–Вибори та виборчі системи

–Політична символізація в архітектурі

Наукова робота:

Авторка понад 30 наукових статей у фахових виданнях з переліку МОН України та інших наукових збірниках. Має 5 навчально-методичних праць.

Напрями наукової діяльності:

Гендерна політика, регіональна політика, політична символізація в архітектурі.

Наукові праці Гербут Н. А.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram