Згурська Валентина Леонідівна

Згурська Валентина Леонідівна

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політичних наук і права.

zgurska.vl@knuba.edu.ua;

valentinazgurskaya@gmail.com

Тел.: (067)830-77-68

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про зарахування підвищення кваліфікації

Сертифікат про підвищення кваліфікації “Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science” від 04.12.2020 р.

Сертифікат про підвищення кваліфікації “International experience in the field for professional development. Successful publications in Scopus and Web of Science” від 17.09.2021 р.

Інші сертифікати Згурської В.Л.

У 1991 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю «історія, суспільствознавство та методика виховної роботи».

Тема кандидатської дисертації: «Концепція держави і нації В.Старосольского» (23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство).

Перелік навчальних дисциплін:

–Політологія

–Політичні системи та режими сучасності

–Педагогіка вищої школи

–Основи наукових досліджень

–Сучасна зарубіжна політологія

Наукова робота:

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, зокрема навчального посібника «Політологія».

Напрями наукової діяльності:

Громадянське суспільство, розвиток територіальних громад, процеси децентралізації.

Наукові праці Згурської В. Л.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram