Сердюк Наталія Аркадіївна

Сердюк Наталія Аркадіївна

професор кафедри політичних наук і права, доктор юридичних наук, професор

Researcher ID: O-1983-2017

Scopus реєстраційний №: 57224333738

serdyuk.na@knuba.edu.ua;

serdyuk_natalia@ukr.net

                                                                               Тел.: (097)968-53-34

Підвищення кваліфікації:

Стажування в Польщі 2018 р. Сертифікат

Підвищення кваліфікації в European Socio-Technical University in Radom (Poland). Жовтень 2021. 180 год

Наказ ректора КНУБА від 23.12.2021 р. №1241/1 про зарахування. підвищення кваліфікації

Сертифікат В2 (вересень 2021)

Освіта:

У 1991 р. закінчила Перше Київське медичне училище, кваліфікація: медична сестра.

У 2004 р. закінчила юридичний факультет, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кваліфікація: магістр права.

26 травня 2011 р. – захищено кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: “Третейський суд в Україні у Х–ХVІІІ ст.” за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

16 грудня 2019 р. – захищено докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: “Теоретико-правові основи розбудови України як соціальної держави”

Загальна інформація:

Голова Київської міської громадської організації «Асоціація українських правників». Є членом редколегії науково-практичного журналу «Соціологія права». Нагороджена Грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед українським народом” (2019).

Перелік навчальних дисциплін:

-Історія держави і права

-Конституційне право України

-Трудове право

-Застосування права

-Актуальні питання теорії права та методологія наукових досліджень

– Правові системи сучасності

-Виробнича практика з фаху

Наукова робота:

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій, з яких – дві одноосібні та дві колективні монографії

Основні напрями наукової діяльності:

Теорія держави і права, Правові проблеми реалізації влади, Застосування правових норм, Правові системи сучасності, Історико-правові проблеми формування правової, соціальної держави, Природоресурсне право

 

Офіційний опонент при захисті дисертацій:

– Щирба Мар’яна Юріївна, тема: «Правовий статус пацієнтів: теоретико-правове дослідження» подана на присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, 19 березня 2021 р. Спеціалізована вчена рада Д 35.052.19, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів;

Грень Наталії Михайлівни, тема: «Дискримінація за віком: правовий аспект», подана на присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, 05 квітня 2023 року, Спеціалізована вчена рада Д 35.052.19, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів.

 

  • Експерт з експертизи проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що подаються для участі у конкурсах, які проводитиме Міністерство освіти і науки України, та звітів про їх виконання за тематичними напрямками. (Наказ МОН №1111 від 12.12.2022 року) URL: https://osvita.ua/doc/files/news/879/87997/639af25323451083877863.pdf

Наукові праці Сердюк Н. А.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram