Кулеба Олена Михайлівна

Кулеба Олена Михайлівна

кандидат юридичних наук
доцентка кафедри політичних наук і права (сумісн., 0,25 ст.)

начальник Юридичного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Працює як фахівець-практик на умовах сумісництва на 0,25 ставки згідно з частиною третьою п. 38 Ліцензійних умов (в редакції, затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. №365). Відповідність освітньому компоненту підтверджується спеціальністю, за якою захищено кандидатську дисертацію.

kuleba.om@knuba.edu.ua

Тел. (067)405-83-10

Підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації. Асоціація народних депутатів (вересень-жовтень 2021)

Підвищення кваліфікації. Наказ ректора від 01.02.2022 р. про зарахування

У 2002 р. закінчила Національний університет культури і мистецтв за спеціальністю «Правознавство», набула кваліфікацію «юрист».

У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на кафедрі адміністративного та фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Тема дисертації: «Адміністративно-правовий статус Державної служби України з надзвичайних ситуацій».

З лютого 2013 р. й понині працює на посаді начальника Юридичного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Дисципліни, які викладає:

  • Адміністративне право
  • Адміністративний процес
  • Фінансове право

Наукові праці Кулеба О.М.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram