Безклубий Ігор Анатолійович

Безклубий Ігор Анатолійович

доктор юридичних наук, професор
професор кафедри політичних наук і права

Здійснює адвокатську діяльність та діяльність арбітражного керуючого. (сумісн., 0,25 ст.)

bezklubyi.ia@knuba.edu.ua

 

Тел.: +380 (067)355-11-01

 

 

Підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації. Асоціація народних депутатів (вересень-жовтень 2021)

Підвищення кваліфікації. Лютий 2022 р. Наказ ректора від 01.02.2022 р. про зарахування

У 1988 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство», отримав кваліфікацію юриста

У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Тема дисертації: «Теоретичні проблеми банківських правочинів». Диплом ДД 005120.

У 2007 р. отримав вчене звання професора по кафедрі теорії та історії держави і права. Атестат 12ПР 005008.

Під науковим керівництвом Безклубого І.А. захистили кандидатські дисертації Кучмієнко О.В. («Зловживання правом у корпоративних правовідносинах»; 2016), Горда Ю.І. («Механізм застосування застереження про публічний порядок у міжнародному приватному праві»; 2019), Валігура К.Ю. («Моральні засади суспільства в механізмі цивільно-правового регулювання»; 2021).

Основні напрями наукової діяльності:

  • теорія держави і права;
  • римське приватне право;
  • право інтелектуальної власності

Дисципліни, які викладає:

  • Основи римського права
  • Право інтелектуальної власності

Наукові праці Безклубий І.А.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram