Чернега Віталій Миколайович

Чернега Віталій Миколайович

кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри політичних наук і права (за сумісництвом)

 

chernega.vm@knuba.edu.ua

Тел. (067)909-87-90

 

 

Підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації у грудні 2017 р. Свідоцтво

Підвищення кваліфікації. Асоціація народних депутатів (вересень-жовтень 2021)

Підвищення кваліфікації. Наказ ректора КНУБА № 96-1 від 01.02.2022 р. про зарахування

У 2011 році закінчив Національний транспортний університет за спеціальністю «Правознавство» (диплом магістра з відзнакою).

У 2015 році захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 26.730.02 Національної академії прокуратури України, Генеральної прокуратури України та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; cімейне право; міжнародне приватне право». Тема дисертації: «Морально-правові принципи в сімейному праві України».

У 2019 році рішенням Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» присвоєно вчене звання доцента кафедри підприємницького та корпоративного права.

Підвищення кваліфікації за кордоном:

У період з 27 листопада до 01 грудня 2017 року в Люблінському науково-технологічному парку та Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща) пройшов науково-педагогічне стажування за темою: «Юридична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень».

Громадська діяльність:

член громадської організації «Ліга професорів права, докторів юридичних наук та докторів філософії в сфері права».

Перелік навчальних дисциплін:

  • цивільне право;
  • цивільний процес.

Наукова робота:

автор та співавтор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, серед них:

  • монографії «Scientific achievements of countries of Europe in the field of legal science» (2018 р.);
  • навчального посібника «Сімейне право України (історія, традиції, сучасність)» (2013 р.);
  • підручника «Правове регулювання господарської діяльності» (2019 р.);
  • науково-практичного коментаря Сімейного кодексу України (2020 р.).

Напрями наукової діяльності:

  • корпоративне право;
  • цивільне і cімейне право;
  • цивільне процесуальне право;
  • освітнє право та освітній процес.

Наукові праці Чернега В.М.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram