Дьомін Микола Мефодійович

Picture of Дьомін Микола Мефодійович

Дьомін Микола Мефодійович

член-кореспондент АН України
лауреат Державної премії України в галузі архітектури
лауреат Державної премії Ради Міністрів СРСР
дійсний член, віце-президент Української Академії архітектури
дійсний член, академік-секретар Міжнародної Академії архітектури (московське відділення)
іноземний член Російської Академії архітектури і будівельних наук
професор міжнародної академії архітектури (Софія)
доктор архітектури
професор
📧 domin.mm@knuba.edu.ua

За звітний період – 40 наукових публікацій, в т.ч.:

  • Татарченко Г.О., Дьомін М.М., Чередніченко П.П. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах» Містобудування та територіальне планування, № 67, 2018. С. 18-27
  • Дьомін М.М., Габрель М.М. Урбаністично-комунікаційні взаємозв’язки у вирішенні транспортних проблем великих міст// Містобудування та територіальне планування, № 69, 2019.С.103-123
  • Nikolay Dyomin, Yulia Ivashko, Li Shuan. The influence of natural landscape and Chinese traditions to transformation of art-nouveau and national romanticism architecture in China//4thscientific conference dedicated to sustainability in architecture and planning “Ecological Architecture 2017”, Kaunas, Lithuania
  • Water Areas of Kiev: Losses, Gains and Ways of Revival       друк.              Urban and Regional Planning, 2020; 5(4). P. 109-113
  • RATIONAL AND AESTHETIC PRINCIPLES OF FORM-MAKING IN TRADITIONAL CHINESE ARCHITECTURE AS THE BASIS OF RESTORATION ACTIVITIES.        друк.    INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSERVATION SCIENCE Volume 11, Issue 2, April-June 2020: 499-512.

Також у звітному періоді  наявні:

  • патент на корисну модель «Пристрій для мокрої очистки забрудненого повітря урбанізованих територій» №148723 від 08-09-2021 р. у Державному реєстрі корисних моделей, Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» ;
  • свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір :   Сингаївська О.І., Дьомін М.М., Давиденко І.В.,  Рудник Д.В.  Класифікація, структурологічнгі та інфологічні моделі взаємодії первинних елементів предметної області інженерної підготовки територій для інформаційного забезпечення містобудівної діяльності, створення містобудівних інформаційних систем та містобудівного кадастру.  Авторське. Державна служба інтелектуальної власності України; – Свідоцтво №65870. – К.: 2016. Заява №66225 від 01.04.2016. Дата реєстрації 02.06.2016 – 260 с.

У звітному періоді  наявні два ДБН:

  • Державні будівельні норми ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» на заміну ДБН 360-92** /друга редакція / У складі авторського колективу.   Замовлення Мінрегіонбуду України НДПІ «Діпромісто» ім, Ю.М, Білоконя. Затверджено наказом Мінрегіону від 23.04.2018 №100 Опубліковано в інформаційному бюлетені 5’2018 та набрав чинності 1 вересня 2018р.  Довідкове фахове видання ;
  • Державні будівельні норми  «Планування та забудова територій» ДБН Б.2.2-12:2019, чинний від 2019-10-01 (на заміну ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»). / У складі авторського колективу.     Замовлення Мінрегіонбуду України НДПІ «Діпромісто» ім, Ю.М, Білоконя. Затверджено наказом Мінрегіону від 26 квітня 2019 року №104.  Набрав чинності 2019-10-01.  Довідкове фахове видання.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram