Марченко Світлана Іванівна

Марченко Світлана Іванівна

кандидат юридичних наук, доцент
доцентка кафедри політичних наук і права (сумісн., 0,25 ст.)

marchenko.siv@knuba.edu.ua

 

Тел.: (067)873-33-38

 

 

Підвищення кваліфікації:

Свідоцтво про підвищення кваліфікації в ТОВ “ВНЗ “Київський університет ринкових відносин” за програмою “Кримінальне право, адміністративне право, інтелектуальна власність, захист інформації”. лютий 2021 р. 180 год.

Підвищення кваліфікації за програмою Agribusiness в Казахському національному аграрному університеті. Лютий 2021 р. 5 кред.

Сертифікат В2

Освіта:

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 1998 р. за спеціальністю «Правознавство», отримала кваліфікацію спеціаліста права.

У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних  наук за спеціальністю 12.00.06 – «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право». Тема дисертації: «Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні». Диплом ДК № 050315.

В 2011 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі трудового, земельного і екологічного права, атестат 12ДУ № 028523.

Член спеціалізованої вченої ради К 26.004.16 із захисту кандидатських дисертацій у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Виступила офіційним опонентом по захисту 18 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Марченко С.І. активно займається просвітницькою діяльністю, зокрема, була тренером під час навчання членів дільничних виборчих комісій на виборах народних депутатів в рамках проекту «Сприяння організаціївиборів в Україні – ІІ» відповідно до Плану співробітництва Агентства США з міжнародного розвитку та ЦВК за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні (2007 р.); лектором на курсах підвищеннякваліфікації держслужбовців та працівників органів місцевогосамоврядування з питань антикорупційного законодавства за дорученнямНаціонального агентства України з питань державної служби (2011 р.);

Брала участь у міжнародному проєкті «Правова обізнаність та захист прав власників і користувачів землею», який був реалізований у межах 5-річної Програми Світового банку за фінансової підтримки ЄС «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні». Тренер, 2018/2019 рр. Сертифікат від 29.08.2018 р.

Дисципліни:

  • Земельне право
  • Правознавство

Наукові праці Марченко С.І.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram