Михайлик Ольга Олександрівна

Михайлик Ольга Олександрівна

асистент кафедри міського будівництва
кандидат технічних наук

mykhailyk.oo@knuba.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора про зарахування підвищення кваліфікації №33

Освіта

У 1990 році закінчила Київський ордена Трудового Червоного прапора інженерно-будівельний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Міське будівництво» та здобула кваліфікацію інженера- будівельника. У 2020 ріці захистила кандидатську дисертацію за темою «Методи та моделі містобудівного освоєння прибережних територій малих річок».

Рік початку роботи на кафедрі: 2021рік.

Перелік навчальних дисциплін:

  1. «Планування та забудова міст» (081 «Право»; 192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
  2. «Інженерне облаштування територій та транспорт». (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

Науково-методична робота: Опубліковано понад 26 наукових праць, співавтор навчальних посібників «Упорядкування водоохоронних зон міських водойм на основі екологічної оцінки якості вод», «Проектування, інженерно-біотехнічне впорядкування та експлуатація водоохоронних зон водних об’єктів», методичних рекомендацій до виконання курсового проєкту з дисципліни «Планування та забудова міст» для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»(2022).

Напрями наукової діяльності:
Містобудівна організація прибережних територій.

Наукові праці Михайлик О.О.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram