Ярощук Інна Володимирівна

Ярощук Інна Володимирівна

кандидат історичних наук, доцент
доцент кафедри політичних наук і права

yaroshchuk.iv@knuba.edu.ua

yaroshchuk.inna@ukr.net

Тел. (097)098-58-26

 

 

 

Підвищення кваліфікації: 

Підвищення кваліфікації. Липень 2019 р. Наказ ректора КНУБА про зарахування

У 1993 р. закінчила Київський педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «вчитель історії та методист виховної роботи».
Тема дисертації: «Професійна освіта на теренах рейхскомісаріату „Україна” (1941-1944)» (07.00.01– історія України).
Виконала вимоги МОН України щодо стажування з публікацією статей у фахових виданнях та отримала право викладати дисципліни правознавчого напряму.
 
Перелік навчальних дисциплін:
  • Історія української державності та культури
  • Соціальна відповідальність
  • Сімейне право
Наукова робота:
Опубліковано 35 наукових та навчально-методичних праць, з яких: 2 монографії (у співавторстві), 3 навчальні посібники.
 
Напрями наукової діяльності:
  • сімейне право
  • впровадження у навчальний процес особистісно-орієнтованих технологій навчання.

Наукові праці Ярощук І.В.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram