Бабюк Алла Миколаївна

Бабюк Алла Миколаївна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри політичних наук і права, членкиня ВГО “Асоціація українських правників”

babiuk.am@knuba.edu.ua

Alla1005@ukr.net

Тел.: (099)177-69-75

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА від 23.12.2021 р. №1241/1 про зарахування підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації. Київський національний лінгвістичний університет. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні правознавчих дисциплін. Березень-травень 2018. 90 год. 

Підвищення кваліфікації. Університет Бялостока. Тема: “Наукова та дидактична діяльність у правових науках”. Листопад-грудень 2020. 180 год. 

Підвищення кваліфікації. Асоціація народних депутатів (вересень-жовтень 2021)

Сертифікат В2

Освіта:

У 2004 р. закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація: магістр права.

У січні 2011 р. – захищено кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: “Генезис праворозуміння Ганса Кельзена” за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

У 2004-2013 рр. працювала в системі митних органів України, де займалася правовою роботою. В т.ч. 2008-2011 рр. – заступник начальника відділу нормативно-правового забезпечення Юридичного департаменту Державної митної служби України; 2011-13 рр. – начальник відділу організації правової роботи Управління правового забезпечення Державної митної служби України. З 2013 р. працювала в Департаменті правової роботи Міністерства доходів і зборів України. За час роботи в системі митних органів України нагороджена Почесною грамотою Київської регіональної митниці Державної митної служби України (2005), Грамотою Державної митної служби України (2007), Відзнакою нагрудний знак «Відмінний митник 2-го ступеня» (2007), Відзнакою нагрудний знак «Відмінний митник 1-го ступеня» (2009).

Здійснювала керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Проблемні питання нормопроектувальної техніки і судочинства» кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного лінгвістичного університету.

Навчальні дисципліни:

– Історія держави і права

– Основи конституційного та адміністративного права

– Міжнародне приватне право

– Нормопроєктувальна техніка

-Митне право

-Історія держави і права зарубіжних країн

Наукова робота:

-Автор 26 наукових та навчально-методичних публікацій.

– Офіційний опонент на захисті дисертації Геселева Олексія Валерійовича (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук) «Праворозуміння та розсуд у правозастосовній діяльності: теоретико-правове дослідження»; 2021 р.; https://mon.gov.ua › kandidati-nauk-16122020.

Наукові праці Бабюк А. М.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram