Деревінський Василь Федорович

Деревінський Василь Федорович

доктор історичних наук, професор, професор кафедри політичних наук і права.

derevinskyi.vf@knuba.edu.ua;

vasyldr@ukr.net

Тел. (096)440-50-44

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про зарахування підвищення кваліфікації

Сертифікат стажування за програмою “Третій рівень освіти в Україні” 

Освіта:

у 1998 р. закінчив Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка зі спеціальності «Історія», кваліфікація – вчитель історії.

У 2014 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.01– Історія України. Тема дисертації: «В’ячеслав Чорновіл у суспільно-політичних процесах України (друга половина  ХХ ст.)». Диплом: ДД№003322.

У 2015 р. отримав вчене звання професора кафедри політичних наук. Атестат: 12ПР №010985.

Лауреат Премії імені Івана Огієнка. Рішення Комітету у справах Премії ім. Івана Огієнка від 23 березня 2018 р.

Лауреат Премії імені Панаса Мирного Полтавської обласної ради. Рішення від 24 квітня 2018 р.

Науковий керівник Сергія Волянюка, який захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Наукові праці Деревінського В. Ф.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram