Корнієвський Олександр Анатолійович

Корнієвський Олександр Анатолійович

доктор політичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України професор кафедри політичних наук і права (за сумісництвом)

korniievskyi.oa@knuba.edu.ua;

alankorn271230@ukr.net

Тел.: (050)441-50-77

Підвищення кваліфікації:

Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 14.07.2019 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації в університеті у Венеції 2019 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації в університеті у Венеції 2021 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 21.06.2022 р.

Освіта:

у 1980 році закінчив з відзнакою Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка (сучасна назва – Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка) за спеціальністю «історія».

Доктор політичних наук (2011), професор зі спеціальності 21.01.01 – основи національної безпеки держави (2016), Заслужений діяч науки і техніки України (2013). За здобутки у дослідженні та науковому обґрунтуванні стратегічних пріоритетів розвитку держави, особистий внесок у зміцнення творчої співпраці з науковими колективами Національної академії наук України та високопрофесійну роботу нагороджений Почесною грамотою Президії НАН України (2012).

Входить до складу спеціалізованої вченої ради у Національному інституті стратегічних досліджень із захисту кандидатських і докторських дисертацій на здобуття наукового ступеня зі спеціальності 21.01.01 — основи національної безпеки держави (політичні науки).

Член редколегії щоквартального науково-практичного журналу НІСД «Стратегічна панорама».

Підвищення кваліфікації у 2019 р. за кордоном. Сертифікат

Дисципліни, які викладає в КНУБА:

-Політологія;

-Загальна теорія політики;

-Громадянське суспільство.

Науково-дослідна діяльність:

У 1993 р. захистив у Київському університеті імені Тараса Шевченка кандидатську дисертацію на тему: «Молодіжний рух в новітній історії України (друга половина 80-х – початок 90-х років)». У 2011 р., в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова захистив докторську дисертацію на тему: «Громадські об’єднання у системі національної безпеки України» зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Має понад 180 наукових публікацій. Входив до складу редакційної колегії науково-популярних енциклопедичних видань: «Україна – Європа: хронологія розвитку» (2008–2011), «Україна і Світ» (2009–2011).

Основні напрями наукової діяльності:

Світові практики самоорганізації громадськості та інституалізації громадської активності, становлення і розвиток державності та громадянського суспільства в Україні, суб’єктно-об’єктні аспекти місця та ролі громадського /третього/ сектору в системі національної безпеки держави.

Наукові праці Корнієвського О. А.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram